Deel 1: Cie opleidingen streeft naar internationale certificatie

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te geven. Bijgaand de eerste bijdrage van en over de commissie opleidingen.

Commissie opleidingen streeft
naar internationale certificatie

Na de intest op Papendal zijn in september vorig jaar 45 enthousiaste deelnemers begonnen aan de KSS2, assistent trainer/coach opleiding Nederlandse Boksbond. De deelnemers werden opgeleid om onder begeleiding boksles te geven in de breedtesport en de trainer/coach te assisteren bij wedstrijden. Om deze competenties onder de knie te krijgen liepen de cursisten stage bij erkende verenigingen en werden ze ingezet als helper en verzorger bij wedstrijden. Ook waren er groepsopdrachten en namen ze actief deel aan activiteiten zoals het white collar boxing, graduatie examens etc. De laatste cursusdag was zaterdag 16 mei in een reeks van negen zaterdagen. Begin juni zullen zij examen doen.

In september start de niveau 3, KSS3, trainer/coach opleiding Nederlandse Boksbond. Deze opleiding staat volledig in het teken van de wedstrijdsport. Naast de bokstechnische vakken is er verdieping in anatomie, trainingsleer, fysiologie, periodisering, voeding, tactiek, sportpsychologie en arbitrage. De deelnemers worden voorbereid in het geven van (wedstrijd)trainingen. Na het behalen van het diploma is de deelnemer bevoegd om boksers te begeleiden in de ring en een vereniging te starten.

Gezien het feit dat de opleidingen en het opleidingskader volledig zijn gecertificeerd (NOC*NSF) is de commissie opleidingen in combinatie met het hoofdbestuur actief bezig om de opleiding ook internationaal (AIBA) gecertificeerd te krijgen. Als dit lukt betekent dit dat elke trainer/coach met een geldige trainer/coach licentie na het behalen van de KSS3 opleiding automatisch een AIBA 1-ster diploma krijgt.

In samenspraak met de scheidsrechterscommissie zal eind dit jaar worden bepaald of er weer een scheidsrechtersopleiding zal worden gestart.

Begin volgend jaar staat de intest gepland voor de nieuwe KSS2  opleiding. De cursisten van de KSS3 opleiding zullen hierbij betrokken worden en samen met ons de selectie doen. Elke opleiding is dit weer een spannend moment voor de geïnteresseerde en voor de meesten een start van een nieuw avontuur.

Verder zal er op verzoek van het hoofdbestuur worden gekeken hoe er het beste invulling kan worden gegeven aan applicatie dagen voor trainer/coaches en scheidsrechters/juryleden.

René Braad
Voorzitter commissie. opleidingen.