Recreanten examens op 2 oktober a.s. in Appingedam

De recreantenexamens worden gehouden op 2 oktober van 10 tot 12 uur.

Bij opgave per mail vermelden voor welke kleur men examen doet.

Plaats:

Noorderpoortcollege (gymzaal)

Opwierderweg 2

9902 RC Appingedam

email: boksverenigingappingedam@gmail.com