Informatie over opleidingen bij de Nederlandse Boksbond

Logo Nederlandse Boksbond

Overzicht van cursusaanbod voor 2017-2018

De opleidingscommissie van de Nederlandse boksbond geeft met een overzicht voor 2017-2018 aan welke cursussen er worden gehouden.

Opleiding trainer/coach
16 september 2017
14 oktober 2017
18 november 2017
16 december 2017
20 januari 2018
17 februari 2018
17 maart 2018
14 april 2018
12 mei 2018

Opleiding jurylid Nederlandse Boksbond
18 november 2017
16 december 2017
20 januari 2018

Opleiding scheidsrechter Nederlandse Boksbond
17 maart 2018
14 april 2018
12 mei 2018

Boksinstructeur
3 november 2017
17 november 2017

Applicatie dag
12 november 2017

Verder is de verkorte cursus trainer/coach nog niet gepland maar is wel snel te verzorgen. Hiervoor zal er ook afstemming worden gezocht met de deelnemers en zal er maatwerk worden geleverd.

René Braad.

AIBA coach opleidingen

De AIBA heeft gevraagd om een inventarisatie van potentiële deelnemers aan één van de coach opleidingen (1*, 2* of 3*).

Om deel te kunnen nemen aan een 2* opleiding, moet u in het bezit zijn van het 1* diploma. Voor de 3* opleiding moet u in het bezit zijn van het 2* diploma.

Kosten van de opleiding

De kosten zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers.

Maar, ter indicatie, u moet rekening houden met minimaal € 500,00 per cursus.

Belangstelling voor een AIBA opleiding?

Nogmaals, dit dient ter inventarisatie.

 

 1. Stuur een mail aan directeur@boksen.nl met vermelding welke opleiding u wilt volgen.
 2. Geef in de mail alle hieronder vermelde zaken op;
  • Achternaam (als in paspoort)
  • Voornaam / Voornamen (als in paspoort)
  • Nationaliteit(en)
  • Geboortedatum
  • Huidig niveau AIBA
  • Voorkeur voor welke taal u de cursus wilt volgen (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
  • Heeft u eerder aan een AIBA * opleiding deelgenomen? Zo ja, wanneer en welk niveau?
  • Heeft u boksers die in aanmerking komen voor deelname aan Rio 2016?
  • Uw CV (Curriculum Vitae) (mag in een aparte Word of PDF bijlage).
 3. Geef op in welke periode in 2016 u beslist niet kunt deelnemen aan een cursus.

Deadline inschrijving

– 2* cursus: uw inschrijving moet zijn ontvangen op vrijdag 25 maart a.s.

– 1* cursus: uw inschrijving moet zijn ontvangen op vrijdag 25 maart a.s.

Medio april zal de Commissie Opleidingen na overleg met het bestuur van de Boksbond meer informatie verstrekken.

Zaterdag 9 april op Papendal: Intest KSS2!

Vooraankondiging!

Op zaterdag 9 april zal de intest voor kandidaat-deelnemers aan de KSS2 opleiding worden gehouden.

Locatie: Nationaal Sportcentrum Papendal (Arnhem).

De indeling (dagdelen) wordt t.z.t. nog bekend gemaakt; maar zet de datum vast in uw agenda!

NOG NIET INGESCHREVEN? Stuur dan z.s.m. een mail naar het bondsbureau (info@boksen.nl) o.v.v. uw naam en lidmaatschapsnummer Boksbond.