Let op: inschrijftermijn voor NNK en ZNK tot 15 september

De sluitingstermijn voor het inschrijven voor de NNK en ZNK komt steeds dichterbij. Voor 15 september dienen alle deelnemers aan de voorronde van het Nederlandse kampioenschap zich te hebben opgegeven via het inschrijfformulier, zodat een dag later de openbare matching/loting kan plaatsvinden. Tot heden blijven de aanmeldingen achter. Aan alle trainers cq boksers het vriendelijke verzoek de deadline niet te laten verstrijken want na de matching/loting kunnen geen veranderingen meer worden aangebracht.

Bestuur buigt zich over topsport-voorstel

Kort geleden heeft Louis Wijdenbosch zijn taken als Technisch Directeur van het CTO-project op Papendal neergelegd. Afgelopen weekend heeft Louis tevens laten weten geen vervolg te zullen geven aan zijn andere taken voor de Boksbond.

Afgelopen maandag 1 september heeft op initiatief van het bestuur van de Boksbond een overleg plaatsgevonden met betrekking tot een toekomstige invulling van de bokstechnische zaken voor het totale boksen. Hiervoor waren enkele toptrainers uitgenodigd. Dit overleg heeft in een zeer positieve sfeer plaatsgevonden.

Komende dinsdag zal door de daar aanwezige vertegenwoordigers van de Boksbond een voorstel worden gedaan voor een nadere invulling van dit voor de bokssport zo belangrijke onderdeel. Na de vergadering van het bestuur van de Boksbond waar dit voorstel wordt behandeld zal meer duidelijkheid kunnen worden gegeven.

Louis Wijdenbosch stopt ook met activiteiten voor de Boksbond

Nadat hij zijn activiteiten als technisch directeur op Papendal per 15 augustus 2014 heeft beëindigd, heeft Louis Wijdenbosch ook kenbaar gemaakt dat hij in verband met andere activiteiten geen werkzaamheden meer voor de Boksbond zal verrichten. Uiteraard respecteert het Bestuur van de Boksbond deze beslissing en dankt zij Louis Wijdenbosch voor al datgene wat hij voor de Boksbond heeft gedaan.

Overleg over technische leiding

Gisteren heeft een vertegenwoordiging van het bestuur van de Boksbond gesproken met een vertegenwoordiging van de bokstrainers in Nederland.

Nouchka Fontijn naar toernooi in Turkije

Nouchka Fontijn zal van 7 t/m 13 september a.s. deelnemen aan het 29e “Ahmet Cömert” box-toernooi dat in Istanbul (Turkije) wordt gehouden.

Luxemburg geschorst door AIBA

De Luxemburgse Boxing Federation is geschorst  wegens schendingen van de AIBA bepalingen t.a.v. vergaderingen/verkiezingen. Gedurende schorsing mogen de andere bonden geen wedstrijdcontacten hebben met officials, bokser of coaches. AIBA kent een strikte bepaling dat jaarlijkse ledenvergaderingen met agenda en verkiezingen van bestuursleden moeten worden gemeld en daarna moeten de notulen van AV, vertaald in het Engels naar AIBA worden gezonden.

Toptraining zaterdag 30 augustus bij ABCC

Een uitnodiging voor de centrale training (sparring) van het Windmill Team zaterdag 30 augustus om 10 uur bij ABCC in Apeldoorn. Uiterlijk aanwezig zijn om 09.45 uur. Adres: Paul Krugerstraat 7, 7311 AN Apeldoorn

Het is verder belangrijk om te weten: dat de aanmeldingsprocedure is veranderd aangezien afmelden voor sommige boksers teveel gevraagd is. Het niveau waarmee we werken zijn A klasse boksers. Voor B klasse boksers maken we alleen een uitzondering als we weten van welke vereniging ze zijn om ook deze boksers een kans te geven zich aan te sluiten op een ontwikkeling op niveau. Onze resultaten uit het verleden hebben dit inmiddels bewezen.

Daarom de nieuwe regel: vooraf opgeven tot uiterlijk vrijdag 29 augustus 12.00 uur bij van.der.pas@hetnet.nl , dit om de training/ sparring goed te kunnen voorbereiden en teleurstellingen te voorkomen.

Peter van der Pas, Team NRW/ Windmill team

Albert Cuyp zoekt penningmeester

nouchka-europees-kampioen

de kampioen Nouchka

Het bestuur VBSK (Albert Cuyp) is op zoek naar een penningmeester want de huidige kan door drukke werkzaamheden niet doorgaan. Het profiel van onze Penningmeester is als volgt: – integer – affiniteit met financiele zaken – affiniteit met besturen van een vereniging – doet de (bank) betalingen aan trainers, bestuur en leveranciers – stelt een begroting op voor het nieuwe jaar (i.s.m. bestuur) – handelt financiele zaken af van de VBSK – autoriseert betalingen en incasso’s bij de ING
De boekhouding, ledenadministratie en lidmaatschapsincasso wordt gedaan door onze ledenadministratrice Rina. Dat hoeft de penningmeester dus niet te doen ! Wie weet een geschikte kandidaat die aan het bovengenoemde profiel voldoet en zitting wil nemen in het bestuur ? Laat mij weten ! Met vriendelijke groet, Rocky El Falah Hoofdtrainer/Coach

 

Joop Verbon overleden

Joop Verbon, oprichter van de bekende Utrechtse vereniging UBV, is zaterdag 23 augustus 2014 overleden. De legendarische oud-bokser geboren op 25 maart 1942, heeft zeven Nederlandse kampioenschappen gewonnen (66,7 tot 69,9 kilo) en meegedaan aan de Europese kampioenschappen. Zijn beste prestatie was een plaats in de kwartfinale. Ook mocht hij meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio (1964), maar hij weigerde. De reden hiervan hield hij liever privé. Na zijn bokssuccessen is hij in 1975 een eigen boksschool begonnen, die later door zijn zoon, Ingmar Verbon, werd voortgezet. Joop Verbon had samen met zijn vrouw Carla Verbon (overleden in 2009) drie kinderen. Namens voorzitter Boris van der Vorst en het bestuur van de boksbond wordt alle sterkte toegewenst aan Ingemar, de familie en leden van de boksvereniging.

Vacature secretaris District Oost

Het district Oost heeft een vacature als secretaris/bestuurslid, omdat Kim Sanders heeft aangegeven per direct te stoppen met haar taken. Door drukke werkzaamheden en een studie ontbreekt het haar aan tijd om zich met volle overtuiging in te zetten. Uiteraard bedanken we voor haar inzet van de afgelopen jaren,. Het bestuur van Oost roept met spoed kandidaten op die zich in willen zetten voor de bokssport in het algemeen en DC oost in het bijzonder. Dat kan via een mail naar info-dcoost@gmail.com.

Alex van Klooster
Voorzitter DC Oost