EEN PENNINGMEESTER MOET ZIJN RUG RECHT KUNNEN HOUDEN

Bondspenningmeester Rob van de Watering over belangrijke eigenschappen

Een van de belangrijkste vrijwilligersfuncties binnen een sportorganisatie is zonder twijfel het penningmeesterschap. Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor een gezond financieel plaatje. Door gemeentelijke bezuinigingen en minder inkomsten uit onder meer kantineomzet en sponsors, is dit tegenwoordig niet zo eenvoudig meer voor sportclubs. Met ‘Penningmeester van het Jaar’ worden penningmeesters in het zonnetje gezet en ontvangen en delen deze belangrijke vrijwilligers kennis en expertise. Rob van de Watering, penningmeester van de Boksbond, roept alle boksverenigingen op hun penningmeester te nomineren of te bedanken.
We spraken met Rob van de Watering van de Boksbond in het kader van de ‘Bedank je Penningmeester’ campagne. Rob is nog maar een jaar penningmeester van de Boksbond, maar heeft in het verleden de nodige ervaring opgedaan. Zo was hij 5 jaar penningmeester van zijn tennisvereniging. Diezelfde functie bekleedde hij voor het Europees Kampioenschap Jeugd boksen, dat in Rotterdam werd gehouden. ‘Dit heb ik onder meer gedaan vanuit de gedachte dat je je maatschappelijke steentje bij moet dragen. Dit moet je op een manier doen die je zelf ook leuk vindt. In mijn geval is dit het financiële aspect in combinatie met een sport die ik al ruim 20 jaar met veel plezier beoefen.’
In de komende jaren wil Rob zich onder andere richten op het vergroten van de inkomsten aan de hand van drie pijlers:
‘De Boksbond heeft momenteel geen hoofdsponsor. Dit jaar is er een commercieel directeur aangenomen die zich hier onder andere op gaat richten. Verder zijn we bezig met het oprichten van een business club. Als laatste gaan we proberen het aantal leden te verhogen. Momenteel zijn er slechts 90 verenigingen aangesloten bij de Boksbond, terwijl er op veel meer sportcentra in Nederland gebokst kan worden. Op veel van deze centra gebeurt dit nu zonder gediplomeerde trainer en/of niet onder auspiciën van de Boksbond. Dit kan volgens ons niet de bedoeling zijn. We gaan onderzoeken hoe we de komende jaren meer sportcentra bij ons kunnen laten aansluiten.’
Rob is verder erg duidelijk waar een goede penningmeester aan moet voldoen: ‘Natuurlijk moet een penningmeester goed in de cijfers zitten. Maar dat iemand integer is en zijn rug recht kan houden is bijna net zo belangrijk. Vergeet niet, het geld van de vereniging, is het geld van de leden.’
Als bondspenningmeester hoopt Rob dat de boksverenigingen hun penningmeesters massaal in het zonnetje gaan zetten door ze te bedanken of nomineren tijdens de ‘Bedank je Penningmeester’ campagne. Nomineren en bedanken kan nog t/m 2 april 2014, door deel te nemen via www.penningmeestervanhetjaar.nl.

ROTTERDAM IN DE AANVAL MET MATTIE TRAININGEN

De bel voor de eerste ronde van een intensief sportprogramma voor jongeren van 12 tot 18 jaar heeft geluid. In drie Rotterdamse deelgemeenten: Charlois, Delfshaven en Crooswijk treden jongens en meisjes in de ring om een intensief trainingsprogramma te doorlopen, waarbij ze zich de basisvaardigheden van de “Noble art of selfdefence” eigen maken en daarmee werken aan verbetering van hun gezondheid , verhogen van de weerbaarheid en het omgaan met discipline en gedragsregels. Doel is naast het letterlijk “beter in je vel zitten”, door intensief sporten onder deskundige leiding: het verbeteren van de algehele conditie, structurele gewichtsafname en beter om kunnen gaan met agressie.
De trainingen zijn niet alleen erg intensief maar ook heel leuk om te doen. Bij boksen komt het er, naast een goede basisconditie, ook veel aan op: zelfbeheersing, je momenten kiezen, het kunnen incasseren en doorzetten. Dit zijn niet alleen belangrijke vaardigheden binnen het boksen maar je hebt er ook veel aan in het “echte”leven, zoals doorzetten in de studie, discipline om huiswerk te maken. Zaken die van groot belang zijn bij het bestrijden van bijvoorbeeld schooluitval.

In drie deelprojecten maken 275 jongeren via introductielessen kennis met de bokssport. Daarvan zullen er zo’n 150 een intensief sportprogramma volgen: 10 maanden, twee keer per week. Onder leiding van deskundige boksinstructeurs. Ook een fysiotherapeut, voedingsdeskundige en pedagoog begeleiden de jongeren naar een gezondere levensstijl, De ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken.

Na het afronden van het programma worden naar verwachting 50 tot 75 jongeren lid van een boksvereniging, zodat ze daar door regelmatig trainen hun gezonde leefstijl kunnen vasthouden.

Bestuurder Wim van Heest, van Deelgemeente Kralingen/ Crooswijk betrad de ring van boksschool van ’t Hof aan de Slachthuiskade, om de eerste ronde in te luiden van dit uitdagende en intensieve programma. Daarna volgde een proefles voor vier jongeren, waarmee het “Mattieproject” met een vliegende start werd ingeleid.

STEUN VOOR BOKSTALENT ROY KORVING

Roy Korving (18), een snel rijzende ster in de Rotterdamse bokswereld heeft dinsdag 17 maart in boksschool van ’t Hof een samenwerking ondertekend met Rotterdam Boxing. Roy tekende, onder toeziend oog van zijn trainer, Semmy Pattiwel (Benthuizen) en voorzitter Ronald Blom van Boxing Rotterdam, een jaarcontract. Roy’s resultaten de afgelopen tijd, waaronder zijn uitstekende optreden bij het EK jeugd in 2013 waren mede aanleiding hem dit contract aan te bieden.

Met dit jaarcontract ontvangt Roy de steun van Rotterdam Boxing, wat betekent dat hij vanaf nu een jaar lang alle mogelijk support, begeleiding en adviezen krijgt, die hem moeten helpen zijn bokscarrière verder te ontwikkelen.

Roy en trainer Semmy zijn zeer ingenomen met deze kans en gaan deze dan ook optimaal benutten met hopelijk klinkende resultaten.

HEERLIJKE BOKSAMBIANCE IN ROOSENDAAL

Het profboksen is al enige jaren te gast in een theater, zoals de Ben Bril Memorial in het koninklijk theater Carre en maandagavond 17 maart het Pierre Doorenbosch gala in het theater aan de Parade Den Bosch. De ondernemende organisator Andre de Klerk van talentencentrum Aleco heeft in Roosendaal het goede voorbeeld gevolgd in schouwburg de Kring voor de internationale uitwisseling van het district Zuid versus Bracken Dublin. Derhalve complimenten voor de strakke organisatie met een aankondiging per wedstrijd met licht en geluid en sporter-portfoli van elke bokser, vip tafels, ring seats en tribune plaatsen en een afterparty inclusief meet and greet met de boksers voor talentpartners van Zuidwest Nederland, vips en genodigden. Goed gesponsord door het lokale bedrijfsleven ontstond een heerlijke ambiance waarin voor een duidelijk nieuw publiek goed gepresteerd werd door de Nederlandse boksers. De Ierse bokser Chris O’Reilly en Rotterdamse bokser Nathan Weridu ontvingen de stijlprijs voor de beste bokser van de avond.

SELECTIEPROCEDURE DAMES 2014 EK EN WK

Procedure voor kwalificatie voor- en uitzending EK en WK
1. Aanmelden
— Boksers welke geïnteresseerd zijn in deelname aan het EK en WK 2014, kunnen zich aan melden tot 21 maart voor het voorbereidingsprogramma t.b.v. opname als selectielid.
— Deze bokser stuurt een e-mail naar wco@boksen.nl; met vermelding van: Naam, geboortedatum, lidmaatschap dat jaar, het lidnummer, te boksen gewichtsklasse en huidige gewicht.
— De aanmelding wordt schriftelijk bevestigd naar de bokser en de vereniging.
— Aanmeldingen welke onvolledig zijn en of niet aan de aanmeldingsvoorwaarden voldoen worden afgewezen.
Voorwaarden voor aanmelding:
— Nederlandse nationaliteit
— Lid Nederlands Boksbond
— Keuring ondergaan MedCom arts.
— Sporttechnische eisen;
a. Gewicht mag niet meer dan 5% afwijken van de ingeschreven gewichtsklasse.
b. Voor de aanmelding heeft de (kick)bokser een reeks van 12 partijen gebokst.
2. Overeenkomst voorbereidingsprogramma en selectiecriteria
De bondscoach stelt in overleg met de bokser het voorbereidingsprogramma op. Hierin worden ontwikkeldoelstellingen, training- en wedstrijdprogramma en assessment methode en momenten opgenomen. Met ondertekening van het overeenkomst met het prestatie- en ontwikkeltraject, gaat de bokser akkoord met de inhoud hiervan en met de selectieprocedure. Na ondertekening door bokser, bondscoach en technisch directeur is de aanmelding en deelname van de bokser aan het volledige voorbereidingsprogramma en de assessments definitief.
3. Uitvoering voorbereidingsprogramma en assessment
De bondscoach/technische staf van de Boksbond beoordeelt de boksers die voor uitzending in aanmerking komen op basis van de punten in het Assessmentprofiel onder de koppen van:
— Technisch:
— Tactisch:
— Fysiek:
— Mentaal:
— Leefstijl:
Alleen boksers die deelnemen aan het volledige overeengekomen programma inclusief assessment momenten komen voor uitzending naar de evenementen uit de aanmelding in aanmerking.
Bij het laatste assessment wordt door de bondscoach een schriftelijke selectievoordracht opgesteld. Deze voordracht betreft de periode en het toernooi welke in “Aanmelding” van het overeengekomen programma is vastgelegd. Deze voordracht wordt onderbouwd met de rapportage van ontwikkelingen in het gevolgde voorbereidingstraject, en waar nodig de analyse van het toernooi en het deelnemersveld.
De voordracht wordt door de technisch directeur getoetst aan de selectieprocedure.
De technisch directeur boksen, welke de uiteindelijke selectie vaststelt, stelt dan aan de hand van deze toetsing de definitieve selectie samen.
Daar waar de selectieprocedure niet voorziet beslist de technisch directeur.
Bijzondere omstandigheden
In geval van ziekte of een blessure dient de bokser onmiddellijk de selectiearts van de Boksbond te raadplegen en de technisch directeur direct per mail te informeren.
Na consult van de Selectiearts, informeert de Selectiearts schriftelijk de technisch directeur wanneer de bokser weer wedstrijd fit kan zijn.
Na herstel wordt in overleg met de Selectiearts door de technisch directeur besloten welk herstel traject de boksers neemt en wanneer hij weer wedstrijdfit is.
Beroep en bezwaar
De beroep- en bezwaarprocedure van de Boksbond is van toepassing

BALENTIEN EN BEEN NAAR WK JEUGD IN SOFIA

Het topsport beleid 2013 – 2016 van de Boksbond ism CTO en ondersteunt door NOC&NSF is in vergelijking met het verleden verandert. Het selectie- en uitzendbeleid van de Boksbond heeft een professionele verandering ondergaan. Wat tot uiting komt in de huidige selectieprocedure en de criteria vermeld in het assessmentprofiel. Topsport is keuzes maken en dat wordt ook verlangd van boksers met ambitie. Deelnemen aan AIBA toernooien/kampioenschappen is niet meer een vanzelfsprekendheid ondanks aanwezig talent of behaalde resultaten uit het verleden. Boksers zullen moeten aantonen duidelijke ontwikkeling door te maken in het voorbereidingsprogramma. Concurrentie wordt gestimuleerd maar onderlinge resultaten zijn van ondergeschikt belang. Het vizier van het programma is gericht op internationale ‘topprestaties’ en de bondscoach selecteert die boksers welke in staat moet worden geacht dit te realiseren. De Bondscoach stelt op basis van assessments een schriftelijk selectieadvies op aan de Technisch Directeur. Deze toetst het selectieadvies op juistheid en volledigheid en stelt de selectie vast.

Tisha Balentien (-51kg) en Bobbi Been (60 kg) zijn bij de meisjes geselecteerd voor het WK jeugd in april in Sofia. De jongensploeg wordt bekend gemaakt na wedstrijden van komend weekeinde in Litouwen. Volgens Nigel Davies maakt Tisha Balentien op dit moment een indrukwekkende technische en tactische ontwikkeling, binnen de nieuwe AIBA regelgeving, door. En zij biedt met haar stabiel prestatievermogen meer perspectief op een WK medaille. Tisha Balentien is verkozen boven Alicia Holzken, die in dezelfde gewichtsklasse actief is.

Louis Wijdenbosch
technisch directeur

Naschrift redactie:

Het hierboven omschreven besluit heeft veel reacties opgeroepen waaronder een aantal op persoon gerichte en insinuerende opmerkingen. Daarvoor is de mogelijkheid om reacties te plaatsen niet bedoeld.

De mogelijkheid om reacties op dit artikel te plaatsen is daarom uitgeschakeld.

BOKSPRESTATIES IN HET BUITENLAND

Zoals gebruikelijk een kort overzicht van de dit weekend door selectieleden gebokste internationale wedstrijden.
Zaterdag 8 Maart: Open internationale kampioenschappen van Düsseldorf: Wouter Djokic 69 kg wint met een 3-0 score van de 30 jaar oude en zeer ervaren Armin Malekzadeh (team Westfalen).
Zaterdag 8 Maart: 1e Bundesliga boksen VBC Velbert – Motor Babelsberg (Potsdam) Peter Müllenberg 81kg , boksend voor Velbert wint met een 3-0 score van Sadula Abdulai en zijn overwinning droeg er aan bij dat het Bundesliga team van VBC Velbert olv Hennie van Bemmel de Duitse titel prolongeerde. Müllenberg vertrekt de 11e Maart naar Italië om zich met zijn WSB team Italia Thunder voor te bereiden op de kwart finales WSB tegen of Rusland of Azerbeidsjan.
Zondag 9 Maart: Open Internationale kampioenschappen van Düsseldorf: Stevan Djokic jeugd 64 kg wint met een 3-0 score overtuigd van de fysiek sterke Temur Jamal uit Hilden. Stevan vertrekt komende dinsdag met vader Goran en nog 5 andere NL jeugd boksers naar het Danas Posniacas toernooi in Vilnius (LIT)ter voorbereiding op cq kwalificatie voor het jeugd WK in April.
Ook Wouter Djokic (69kg) kwam zondag nogmaals in actie in Düsseldorf en versloeg de Belg Khalid Mokaliev beheerst boksend met een 3-0 score. Wouter komt tijdens het gala in Roosendaal het komend weekend weer in actie tegen een Ierse tegenstander.

GODSCHALK BLINKT UIT IN ZWARTEWAAL

Een impressie van een heerlijke boksmiddag. Hoofdbestuursleden van de boksbond hebben de bedoeling per toerbeurt de boksgala’s in het land te gaan bezoeken. Ik was als voorzitter aanwezig in Zwartewaal met een puike organisatie van de familie Godschalk in het knusse De Gaffelaar, waar alle randvoorwaarden aanwezig waren, te weten:
– goede ringspeeker
– sfeervolle muziek tussen de partijen door
– scheidsrechters, juryleden en arts
– televisieregistratie
– uitstekende catering
Bokstechnisch heb ik mooie partijen gezien, met als uitschieters het Rotterdamse onderonsje tussen James Delano (van ‘t Hof) tegen Jimmy van de IJssel (Crooswijk). Verder was er een ruime Amsterdamse vertegenwoordiging van ABC (Hulde aan Raymond Joval die er altijd in slaagt om een enthousiaste groep jonge boksers met fighting spirit klaar te stomen voor wedstrijden) die het tegen de overwegende Rotterdamse boksers moesten opnemen. Hierdoor leek het bijna op een return van Amsterdam-Rotterdam. Een heerlijke bokssfeer was het gevolg, met hartstochtelijke aanmoedigingen van Astrid Godschalk voor de thuisboksers. Mooi was verder de aanwezigheid van Dick en Anny Chevalking die hun dames bokser kwamen begeleiden en Eric van de Heuvel met drie talenten uit Eindhoven. Fantastisch was ook de aanwezigheid van Dick Zwiers die twee boksers uit Delfzijl (!) had meegenomen. Hulde nogmaals aan Ron Godschalk die met een enthousiaste groep mensen zijn jaarlijkse boksgala organiseert. Eigenlijk zou elke boksschool in Nederland een keer per jaar zo’n uitdaging moeten oppakken!
Boris van der Vorst

VERZOEK OM WEDSTRIJDUITSLAGEN DOOR TE GEVEN

Aan allen die betrokken zijn bij wedstrijdorganisaties.
Dat bepaalde zaken moeten veranderen, staat vast. Een daarvan is het doorgeven van de wedstrijduitslagen uit binnen- of buitenland. Om niemand te kwetsen: de goeden niet te na gesproken vanzelfsprekend. Het is een feit dat alle organisatoren hun uiterste best doen om een wedstrijd aangekondigd te krijgen op de website van de boksbond maar de uitslagen van die wedstrijd worden erg weinig doorgegeven. Terwijl dat is juist een stimulerende factor voor de boksers is om te blijven presteren. Je kunt er het maken van progressie vanaf lezen. Het is eigenaardig dat het boksen een sport is waar zo weinig aandacht wordt besteed aan het doorgeven van de uitslagen. Vandaar dat de webbeheerder nogmaals een dringend beroep doet op alle organisatoren om de wedstrijduitslagen – nog dezelfde dag als het kan – door te geven aan hdebruijn@xs4all.nl.
Bedoeld wordt met nadruk alléén de uitslagen, uitgebreide technische bespiegelingen kunnen later worden vermeld.

TRAININGSKAMP VOOR DE JEUGD IN SOFIA

De Bulgaarse boksfederatie organiseert een trainingskamp van 25 maart t/m 10 april in Sofia voor de deelnemers aan de komende AIBA World Youth Boxing Championships van 10 – 20 april ook in Sofia. Iedereen mag inschrijven voor deze extra voorziening. De kosten zijn 60 euro per persoon voor een 2 persoonskamer, fullboard en 80 euro per persoon voor een 1 persoonskamer, full board. Aangeboden wordt verder vrij transport en trainingsfaciliteiten.