Kaartje voor Koos Rous

Bij de Bep van Klaveren Memorial van maandag 10 november werd hij gemist. Ome Koos Rous, die al sinds mensenheugnis assistentie verleent bij de organisatie van bokswedstrijden in Rotterdam en wijde omgeving. De reden is, dat hij helaas ziek is en momenteel wordt verpleegd in de:

Akropolis
Kamer 614
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

Als u hem ook gemist heeft, stuur hem dan een kaartje. Dat zal hij heel leuk vinden. Bezoek mag ook heel de dag.

Goed nieuws: minister Schippers reikt de sport de helpende hand

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag de Tweede Kamer laten weten NOC*NSF voor 2015 een overbruggingssubsidie van 4 miljoen te verlenen. Dit om de verminderde afdracht van De Lotto aan NOC*NSF te compenseren.

Dit is vooral goed nieuws omdat we daarmee ondanks de nog steeds noodzakelijke bezuinigingen en het wederom aanspreken van onze reserves, toch middelen kunnen inzetten voor de noodzakelijke versterking van onze sector.

Vandaar de reactie van Gerard Dielessen in de pers: “Minister Edith Schippers helpt de sport hiermee enorm om door het lastige jaar 2015 heen te komen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat door het samengaan van De Lotto en de Staatsloterij de inkomsten voor de sport in de toekomst weer zullen stijgen. We hebben de afgelopen jaren binnen de sport zelf door stevig te bezuinigen en door van onze reserves in te zetten, de uitvoering van de Sportagenda veilig kunnen stellen, Voor 2015 zou zonder de hulp van minister Schippers echter wel een groot probleem zijn ontstaan. We stellen het besluit van de minister om de sport door dit moeilijke jaar heen te helpen dan ook zeer op prijs.”

Met deze subsidie maakt VWS met name de uitvoering van de meerjarige “Road to Rio” mogelijk en faciliteert hiermee de noodzakelijke transitie van de sport(organisaties). De subsidie levert ook mogelijkheden voor het ontwikkelen van eigen topsportactiviteiten binnen sporten die niet binnen de topsport-focus van de Top 10 Ambitie vallen.

Dinsdag 18 november ’14 zal de minister haar besluit toelichten in de Tweede Kamer tijdens de VWS-begrotingsbehandeling. Vooruitlopend daarop heeft de minister de kamer een brief geschreven met vele onderwerpen voor die VWS brede begrotingsbehandeling.

Het tekst fragment over de 4 miljoen uit de brief van de minister aan de Tweede Kamer:
“Tijdens het AO Sportbeleid dd 2 juli 2014 heeft uw Kamer gevraagd om de financiële positie van de sport te beschouwen in het licht van de vermindering afdrachten van De Lotto aan NOC*NSF.

Om de afdrachten oa aan de sport voor de toekomst veilig te stellen dan wel te vergroten zijn de De Lotto en de Staatsloterij een onderzoek gestart naar mogelijkheden voor samenwerking. Over deze mogelijke samenwerking wordt u binnenkort geïnformeerd door de staatssecretaris van Financiën. Vooruitlopend op uitkomsten hiervan heb ik besloten een overbruggingssubsidie voor het jaar 2015 te verlenen aan NOC*NSF van 4 mln om een acuut financieringsprobleem voor dat jaar op te vangen.

Met deze subsidie maak ik de uitvoering van de meerjarige topsportagenda 2012-2016 (“Road to Rio”) verder mogelijk door tijdelijk afnemende afdrachten te compenseren. Tevens faciliteer ik hiermee de noodzakelijke transitie van de sport(organisaties). Daarnaast biedt dit basis voor investeringen in topsportontwikkeling voor sporten die momenteel buiten de huidige topsport-focus van NOC*NSF (Top 10 Ambitie) vallen. De financiële effecten hiervan voor de begroting 2015 zullen worden verwerkt in de eerste suppletoire wet van het komende jaar.”

‘Take boxing back to it’s Golden Age!’ (deel 2)

,,Nouchka Fontijn is klaar voor het WK in Korea’’.

Voorzitter Boris van de Vorst van de Nederlandse boksbond is op uitnodiging van AIBA-voorzitter Wu te gast in Korea. Hij vertegenwoordigt voor het eerst sinds vele jaren ons land op het hoogste internationaal bestuursniveau en zal geregeld verslag uitbrengen van zijn bevindingen. Dit is zijn tweede bijdrage.

‘Take boxing back to it’s Golden Age!’

Het AIBA-congres op het vakantie-eiland JeJu in Korea is vandaag echt gestart. De officiële opening vindt in aanwezigheid van de gouverneur van de provincie plaats met lasershows, authentieke dansvoorstellingen en een banket. Bij het receptiegedeelte was ik in de gelegenheid om AIBA-president Ching Kuo Wu en Executive Director Ho Kim de beloofde Nederlandse vaantjes te overhandigen, uiteraard met fotomoment…

Temidden van 145 landen zit ik tussen de presidenten van Nepal en New Zealand. President Wu gaf in zijn welkomspeech duidelijk aan dat er de afgelopen jaren hard is gewerkt aan een structuur om het boksen een stevige olympische sport te laten blijven, met de noodzakelijke vernieuwing die nu eenmaal vereist is in de huidige tijd vanuit social en media trends. De bokssport is geen stilstaand water, maar volop in beweging. Onder het motto ‘Take boxing back to it’s golden age!’, worden de volgende belangrijke veranderingen genoemd:
– geen hoofdbescherming meer;
– meer ruimte voor het damesboksen;
– introductie (semi)profboksen, WSB en APB, waarbij profboksers ook op de Spelen mogen boksen;
– sterren accreditatie voor officials en trainers;
– Boxing Academy in Almaty;
– Boxing Marketing arm (BMA) als marketingmachine van AIBA.

In dat verband meldde Fabricio Leclercq, die achter de schermen het profboksen in AIBA verband (APB) mogelijk maakt, dat hij Peter Mullenberg op de reservelijst zou plaatsen voor de wereldtour van APB en de management ondersteuning te geven om de nieuwe structuur ook in Nederland te implementeren en ons te loodsen naar een ‘Golden Age’.

In de bus naar het congres zat ik naast Stephen Jones die als president is afgevaardigd namens Jamaica. Hij maakt onderdeel uit van een bredere delegatie uit de Caraïben, waaronder Barbados en Kaaimaneilanden. Stephen is niet gehinderd door een boksachtergrond, maar als marketingman bij de Jamaicaanse Boksbond heeft hij er onder meer voor gezorgd dat boksen op zijn land weer in de spotlights staat met een televisieshow. Hij stuurt mij het concept. Marco Dupersoy die achter mij zat in de bus en namens Aruba aanwezig is, was benieuwd naar het project van Rotterdam Boxing en de wisselwerking met maatschappelijke partners, waaronder de gemeente, om specifieke doelgroepen in beweging cq aan het boksen te krijgen.

Met een geweldige presentatie op het congres toonde dokter Charles Butler, hoofd van de medische commissie, overtuigend aan dat boksen zonder ‘headguard’ aanmerkelijk veiliger is dan mét. In eerste instantie was het afschaffen van de hoofdbescherming bedoeld om boksen als kijksport weer aantrekkelijk te maken, maar na een uitgebreide evaluatie blijkt het aantal hersenschuddingen signifant te zijn afgenomen. Het enige nadeel zijn de toegenomen ‘cuts’. Dr Butler (groeten aan Nederlandse bondsarts Ed van Wijk) deed daarom een indringend beroep om de boksers hierop beter te trainen en greep daarvoor zelfs terug naar de periode van ‘bare knuckle fights’ waarin de strijdwijze werd aangepast om schade te voorkomen. De Nederlandse vertegenwoordiging werd de afgelopen jaren gemist en hij hoopt dan ook op de terugkeer van een generatie met Tuur, Delibas en Vanderlyde. In de wandelgangen vroeg dr Butler, en zijn vice-voorzitter dr Khadri, weer om een Nederlandse voordracht voor de medische commissie die zij van harte zullen steunen.

Executive Director Ho Kim kreeg het voor zijn kiezen van een flink aantal kleine landen uit de Caraïben en Afrika die om meer support van de AIBA vroegen bij de implementatie van sterren certificering en andere nieuwe concepten die geïmplementeerd moeten worden. Opvallend is de nauwe samenwerking tussen deze groep en hun gezamenlijke aanpak. Een dergelijke insteek zou ook bij ons mogelijk kunnen zijn, bv met België bij de organisatie van grotere evenementen en sterrenaccreditatie?

Elk continent heeft op het congres verantwoording moeten afleggen over het gevoerde beleid in de afgelopen vier jaar. De Italiaanse voorzitter van EUBC (Europa) Franco Falcinenelli deed dat op voortreffelijke wijze. Europa is veruit de grootste vertegenwoordiging (50% van de AIBA). Opvallend is dat Nederland niet op Europees niveau vertegenwoordigd is, maar wel twee grote internationale toernooien georganiseerd heeft, waarvoor veel waardering werd uitgesproken.

Falcinelli sprak de ambitie uit om:
– in Assisi een Europese Boxing Academy op te richten;
– ‘grantprogram’ voor kleine landen uit te rollen;
– maatschappelijke boksconcepten voor scholen aan te bieden;
– fitboxing op sportscholen vanuit de boksbonden op te pakken;
– door uitwisseling van kennis en ervaring en betere communicatie meer sponsors te binden;
– meer jeugdkampioenschappen te organiseren ism overheid.

De samenwerking binnen Europa ontwikkelt zich ook gunstig. Buiten de congreszaal ben ik door meerdere vertegenwoordigers van Europese landen aangeklampt, onder wie Falcinelli:
– meerdere landen willen met ons bijeenkomen om een vuist te maken;
– Duitsland wil graag samenwerken met Nederland, bv in ligaverband of een groot toernooi binnenhalen;
– Belgie wil trainingskampen met Nederland organiseren;
– Servie heeft ons uitgenodigd voor een vrouwen landentoernooi;
– Zweden en Ieren willen graag uitwisselen;
– etc.

Aan het eind van de middag sprak ik met het huidige boegbeeld van het damesboksen Nouchka Fontijn af in hotel Ibiza waar ze met haar trainer, steun en toeverlaat, Abdul Fkiri verblijft ter voorbereiding op het wereldkampioenschap boksen. Me worstelend door de avondspits, vergezeld door toepasselijke muziek, de Koreaanse versie van My Way bereik ik uiteindelijk de plek waar Nouchka al een week acclimatiseert. Ze heeft gekozen voor een eigen voorbereiding, terwijl de rest van de Nederlandse equipe nog in China verblijft. De afgelopen week heeft ze onder meer lekker getraind met de Koreaanse selectie. Zij spreekt haar tevredenheid uit over de bewegingsvrijheid die ze heeft gekregen voor dit WK. De contacten met de Boksbond, met name Peter Bonthuis, en Jochem Schellens van Papendal, verlopen prettig. Ook Fkiri is blij met de recente ontwikkelingen en geeft aan dat hij Nouchka goed heeft kunnen prepareren: “Ze is er klaar voor!”.

Boris van der Vorst,
Voorzitter Nederlandse boksbond

The road to the World Championship (deel 2)

Nadat we maandag vanuit Schiphol waren vertrokken kwamen we best vermoeid aan in Beijing. Gelukkig werden we goed opgevangen vanaf het vliegtuig en werden we gebracht naar de stad Qian’an City.

Voorbereiding WK Korea

We werden ondergebracht in een prachtig hotel met alle luxe die je kan wensen. De bokszaal (Olympic Stadium) lag op 5 minuten lopen van het hotel. Alles is pas nieuw en in de omgeving wordt een stad uit de grond gestampt.

Gelukkig zijn we hier ruim van te voren aanwezig, om goed te kunnen acclimatiseren. Het is heel prettig om alleen maar met boksen, rusten, eten en slapen bezig te zijn, zodat we zo optimaal mogelijk bij het WK kunnen verschijnen.

De eerste dag hebben we een wandeling gemaakt, dag 2 deden we een rustige looptraining en dag 3 hebben we een bokstraining gedaan. Frankrijk en China met een dubbel team zijn ook aanwezig. Bij de technical meeting hebben we met elkaar besproken hoe we de week gingen invullen.

Voorbereiding WK Korea (2)

Nigel is zeer bekend bij de Chinezen wat prettig werken is als je elkaar kent. Donderdag, dag 4 was er een open sparring met China. De meiden moesten flink aan de bak en deden het naar behoren. We konden dan ook zeker voor het merendeel tevreden zijn.

Gisteren zijn Nigel en John uitgenodigd door de staf van China om een dinner te nuttigen in de stad. Dit was een bijzondere gelegenheid, met de oude meester Mao in vele schilderijen om ons heen. Lydia, de Chinese dames vertegenwoordiger sprak prima Engels en is een goede bekende van Nigel. Na uitnodiging van Nigel wilde ze graag naar Nederland komen begin volgend jaar.

Vervolg over enkele dagen.

Groet,

Het damesteam plus de begeleiders

Voorbereiding WK Korea (3)

Voorbereiding WK Korea (4)

(Semi-)profboksen onder vlag van de AIBA (deel 1)

Voorzitter Boris van de Vorst van de Nederlandse boksbond is op uitnodiging van AIBA-voorzitter Wu te gast in Korea. Hij vertegenwoordigt voor het eerst sinds vele jaren ons land op het hoogste internationaal niveau en zal geregeld verslag uitbrengen van zijn bevindingen. Dit is zijn eerste bijdrage.

Waardering voor Peter Mullenberg en Enrico la Cruz

Na aankomst in Korea, een korte nacht en zonder ontbijt (daarvoor was ik helaas te laat) stond op het voorprogramma van het AIBA-congres de draft, selectie van boksers, voor de Wirld ASeries of Bixing *(WSB). Een taaie exercitie van 2,5 uur waarin 45 boksers voorbij kwamen die door teams geselecteerd zijn voor de WSB competitie. Twee Nederlandse coryfeeën, Peter Mullenberg en Enrico la Cruz, zijn geselecteerd en over met name Peter word ik door iedereen aangesproken. Ze vinden het een geweldige bokser die olympische titelpretenties worden toegeschreven. De Bulgaarse delegatie verheugt zich bijvoorbeeld al op zijn komst naar de Europese kampioenschappen volgend jaar in Bulgarije.

Gelukkig in de pauze nog een bakje noodles kunnen eten, wel met veel gember helaas, maar daar een oude bekende gesproken, nl Terry Smith die als supervisor optrad bij het Europese kampioenschap voor de jeugd, vorig jaar in Rotterdam. Hij was vol lof over de Nederlandse organisatie en hoopt op de toewijzing van een nieuw event in 2016. Het aan de weg timmeren van de Nederlandse boksbond valt op in de AIBA-gelederen.

Bij de koffie met Hongaren, Russen en Indiërs gesproken over de mogelijkheid voor het houden van interlandwedstrijden en visitekaartjes met hen uitgewisseld. De Indische afgevaardigde, Kishen Narsi, was nog steeds onder de indruk van het presteren destijds van Arnold Vanderlyde.

Na de pauze was er een introductie van het profboksen onder AIBA-vlag (AIBA Pro Boxing (APB) door executive director Ho Kim, met wie ik morgenavond een afspraak heb gemaakt om een aantal Nederlandse issues (onder meer de organisatie van sterren-cursus voor trainers) te bespreken en uiteraard een Nederlands vaantje te overhandigen als dank voor de uitnodiging.

De AIBA wil het mondiale boksen verenigen met de volgende categorieën, opbouwend qua zwaarte:
– verenigingen\
– AOB (open/amateurboksen)
– Semi-Pro (WSB)
– Pro (APB)

Het boksen moet er bij alle categorieën hetzelfde uitzien:
geen hoofdbescherming (ook bij vrouwen volgend seizoen niet meer), het verschil bestaat alleen nog het aantal ronden dat gebokst wordt.
Ronden bij APB:
– Wereld ranking: 8-10 ronden
– Continental ranking: 6-8 ronden
– Natonal ranking: 6 ronden
De huidige profboksers mogen instromen als ze minder dan 20 profgevechten achter hun naam hebben staan.

Een belangrijke commerciële rol speelt BMA die verantwoordelijk is voor de kosten van boksers, ook nationaal, en de ontwikkeling van het (semi)profboksen.

Ho Kim benadrukt dat AOB en APB onder één bond en verantwoordelijkheid moeten vallen. APB reglementen moeten worden opgenomen in de reglementen van de Boksbond.

Er komen specifieke instructies per land en er mogen in overleg met AIBA afwijkende competities zijn, ook als overgangsperiode, mits goedgekeurd.

De organisatie van APB nationale wedstrijden mag met BMA en bestaande promotors. Hetzelfde geldt voor WSB franchises om nationale wedstrijden te organiseren.

Ondersteuning APB door AIBA/BMA:
– feasibility study
– hulp bij financiële middelen
– ontwikkeling wedstrijden en regels
– trainen en certificeren trainers en officials
– stafondersteuning beschikbaar stellen

Fasering:
APB pre ranking tot januari 2015
APB cycle 1 (wedstrijden voor kampioenen) tot juli 2015

Boris van der Vorst
Voorzitter Nederlandse Boksbond

Trainingskamp in China

De Nederlandse selectie (onder leiding van Nigel Davies en John Vergouwe) voor het wereldkampioenschap voor vrouwen, dat deze maand in Korea wordt gehouden, is alweer een paar dagen in training in China. Nouchka Fontijn is rechtstreeks naar Korea gevlogen samen met trainer/coach Abdul Fkiri om zich ter plekke voor te bereiden. Voor het evenement zullen beide delegaties zich samenvoegen in Jeju.

Bep van Klaveren Memorial ouderwets gezellig

Natuurlijk wil Peter Mullenberg graag in Nederland boksen. Maar dat lukt lang niet altijd vanwege verplichtingen in het buitenland. Om nog meer progressie te maken moet je de concurrentie over de grens blijven opzoeken. Dat doet de Almeloer overwegend in de Duitse Bundesliga-competitie. Maar dit jaar lukte het directeur Peter Bonthuis van de Nederlandse boksbond om Peter Mullenberg vast te leggen voor de 21ste Bep van Klaveren Memorial en ook straks voor de Nederlandse kampioenschappen op 28 t/m 30 november in hetzelfde Topsportcentrum Rotterdam.
Dat hij met Max van der Pas en Wouter Djokic onbetwist aan de vaderlandse top staat, liet de nummer 5 van de wereldranglijst zien op het jaarlijkse amateurgala, dat weer ouderwets gezellig was. Hij gaf de minder ervaren Zweed Abel Ibisiviec weinig kans. Ook Max van der Pas stapte uit de ring als winnaar tegen Shaby Kamoer. Wouter Djokic kon tegen de Noor Salavat Khatuev zijn partij niet afmaken. Hij won door technisch knockout in de tweede ronde. Voor de overige uitslagen zie de bijlage. De Bep van Klaveren Memorial, die volgens Ardie den Hoed niet meer kostendekkend kan worden georganiseerd vanwege teruglopende sponsorinkomsten, werd zoals elk jaar omlijst door een twintigtal danseressen van de Wenting showgroep.

Uitslagenlijst 21ste Bep van Klaveren Memorial Rotterdam 10 november 2014

Wedstrijdprogramma’s voor het NK boksen

De dagprogramma’s voor het NK boksen in het weekend van 28 t/m 30 november in het Topsportcentrum Rotterdam zijn met meer dan grote zorgvuldigheid samengesteld door Tom de Raad, Dick Zwiers en Lucien Ceder. Die zorgvuldigheid bestond uit een eerste aankondiging aan de deelnemers en de trainers per mail en via de website. Wie de uitnodiging om deel te nemen aan de nationale titelstrijd niet wenste te accepteren, kon reageren tot 5 november, de dag van de matching. Diezelfde procedure werd ook gevolgd ten aanzien van het controleren van de records, de gewichten etc. Het organisatiecomite neemt derhalve aan nauwgezet te hebben gehandeld en iedereen volop in de gelegenheid te hebben gesteld om eventuele veranderingen door te geven. Afzeggingen kunnen dan ook vanaf heden alleen nog maar worden geaccepteerd bij een blessure van de bokser na het overleggen van een medische verklaring. De WCO is anders verplicht na onderzoek een sanctie op te leggen. Diezelfde procedure zal worden gevolgd voor degene die bij de weging het opgegeven gewicht niet kan maken. Hopelijk kunnen de 89 wedstrijden voor de diverse dagprogramma’s in twee boksringen vrijwel ongewijzigd worden afgewerkt.

Zie in de bijlagen de bijgevoegde dagprogramma’s. Morgen staan ze op de nieuwe website van de Nederlandse Boksbond

Hans de Bruijn
Toernooidirecteur
0655342277

vrijdag RING A;
vrijdag. RING B;
zaterdag RING A;
zaterdag RING B;
Finale zondag in 1 boksring;

Winst voor La Cruz, Nederlaag voor Peter Müllenberg.

Tijdens de 1e Box Bundeliga ontmoeting Babelsberg – Nordhausen, heeft Enrico La Cruz ( 56kg ) boksend voor BC Motor Babelsberg een duidelijke punten overwinning geboekt tegen Diaz Kuzembayev van Nordhausen. Alle juryleden gaven de winst aan de jonge Arnhemmer, die er na de nederlaag van vorige week tegen Duits Kampioen Edgar Walth op gebrand was zijn kwaliteit te tonen. Een prima overwinning voor Enrico.

Verbazing alom over de de uitslag van de wedstrijd Peter Müllenberg ( voor Motor Babelsberg) tegen de Duits kampioen van 2012 en 2013 Igor Teziev ( Nordhausen). Na een zeer goede eerste ronde, en een uitstekende 2e ronde van Peter, ondanks dat zijn 3e ronde ditmaal wat minder effectief was, kon  de uitslag alleen maar zijn: winst voor Müllenberg. Twee van de drie juryleden zagen dit anders tot grote verbazing van vooral Teziev, zijn hoek en het publiek (inclusief de meegereisde fans uit Nordhausen) en gaven de winst aan Igor Teziev. 2-1. Wellicht werd Peter hier het slachtoffer van een eerdere juryblunder in de 69 kg wat tot commotie leidde in de hal, en wilden ze de zaak op deze wijze ten gunste van Nordhausen corrigeren.

Hennie van Bemmel

 

 

 

Mooie boksavond in Huis ter Duin

In Huis ter Duin aan de Noordwijkse zeekust is weer een Lionsboksgala gehouden. De avond wordt mede georganiseerd door voormalig kampioen Arnold Vanderlyde en zijn vrouw Angela. In het statige hotel heerst een keer per jaar een heerlijke bokssfeer en Arnold weet vele BN’ers te mobiliseren. Met het Event worden jaarlijks flinke bedragen opgehaald voor goede doelen.
In deze prachtige ambiance met een uitstekende ringspeaker, rondemissen en een enthousiast meelevend publiek mogen plaatselijke gelegenheidsboksers de ring betreden voor een prestatiepartij. Een mooi concept en pure bokspromotie voor onze sport!