Recreanten examens op 2 oktober a.s. in Appingedam

De recreantenexamens worden gehouden op 2 oktober van 10 tot 12 uur.

Bij opgave per mail vermelden voor welke kleur men examen doet.

Plaats:

Noorderpoortcollege (gymzaal)

Opwierderweg 2

9902 RC Appingedam

email: boksverenigingappingedam@gmail.com

Wedstrijdlicenties nu ook via de website aan te vragen

Vanaf vandaag is het mogelijk om via de website een wedstrijdlicentie voor een bokser aan te vragen en direct via I-DEAL te betalen. Deze nieuwe situatie maakt de aanvraag van de wedstrijdlicenties makkelijker en sneller.
U kunt het inschrijfformulier vinden op de website (www.boksen.nl) onder het kopje trainersinfo. Hier is de volgende link te vinden: ‘aanmelding wedstrijdbokser’.

U kunt hier vervolgens de persoonlijke gegevens van de bokser invoeren en een kopie van een identiteitsbewijs en een pasfoto uploaden.
Indien de bokser actief is geweest in een andere ring- of vechtsport dient er eerst een afspraak gemaakt te worden met het DTC-lid om te beoordelen in welke klasse (A-, B- of S-klasse) de bokser ingedeeld dient te worden. Graag ontvangen wij in dit geval een schriftelijke bevestiging van het DTC-lid, die u kunt uploaden. De A- en B-klassen ontvangen een wedstrijdboekje, de S-klasse ontvangt een startkaart.
Indien de bokser minderjarig is (jonger dan 18 jaar) dan dient u ook een bevestiging van een ouder/voogd te uploaden.

Nadat alle verplichte velden zijn ingevoerd, kunt u de licentiekosten direct via I-DEAL betalen. De startkaart of het startboekje wordt vervolgens naar het bokscentrum gestuurd.

In deze nieuwe situatie kan ook de bokser zelf een licentie aanvragen en betalen. De regel blijft echter wel dat alleen de trainer/ het bokscentrum een licentie mag aanvragen. De bokser dient daarom altijd de naam van het bokscentrum op te geven. Daarnaast dient de bokser aan te geven of hij/zij toestemming heeft gekregen de licentie aan te vragen en dient hij/zij de naam in te vullen van degene die deze toestemming heeft gegeven. Zo kunnen wij altijd controleren of de bokser niet op eigen houtje een licentie aanvraagt. Bovendien worden de startkaarten en startboekjes altijd naar het bokscentrum gestuurd en nooit rechtstreeks naar de bokser.

Uiteraard kunt u contact opnemen met het bondsbureau indien u hulp nodig heeft met het online aanvragen van de wedstrijdlicentie.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Louiza Winter

Bondsbureau Boksbond

Postbus 85621

2508 CH Den Haag

telefoon: 085-2103961

www.boksen.nl

info@boksen.nl

Verklaring omtrent zwangerschap

Met ingang van 1 mei 2016 wordt ook in ons land de internationaal al verplichte ‘ verklaring omtrent zwangerschap’ verplicht.

Deze moet voor elke wedstrijd volledig ingevuld en ondertekend door de betreffende vrouwelijke bokser worden ingediend bij de ringarts die de wedstrijdkeuring verricht. Minderjarige boksers moeten de verklaring mede laten ondertekenen door een ouder of voogd.

De verklaring kan worden gedownload op www.boksen.nl/trainersinfo/wedstrijdformulieren

Downloaden (PDF, 138KB)

Voorwaarden ‘specifieke’ evenementen

I.v.m. de vele vragen over de Nationale Jeugddagen, Veteranenboksen, Sparringdagen, et cetera, is onder de kop “Trainersinfo”  informatie hierover opgenomen.

Hierin zijn o.a. vermeld welke handschoenen moeten worden gebruikt, indeling naar leeftijd en/of klasse, aantal ronden, enzovoort.

Onderaan die pagina zijn links vermeld naar uitvoeriger informatie op onze website.

TV in de kantine? Denk aan de auteursrechten!

TV in de sportkantine? Licentie verplicht volgens auteurswet:

In veel sportaccommodaties, zoals in boksscholen plaatst men een tv in de kantine om bijvoorbeeld belangrijke sportevenementen zoals Olympische spelen of EK voetbal gezamenlijk te kunnen bekijken.

Een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van tv zijn de auteursrechtelijke spelregels, want gebruik van tv-beelden vanuit de publieke en commerciële omroepen is volgens de Auteurswet pas mogelijk na voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

Er is sprake is van een verbodsrecht. Tv-beelden mogen niet vertoond worden, voordat officiële toestemming via een licentie geregeld is door de vertoner (in dit geval de boksschool).

In Nederland wordt deze toestemming geregeld via een licentie van de CBO Videma. U kunt Videma vergelijken met Buma en Sena voor muziek.

 

Speciale kortingsregeling voor uw leden n.a.v. contract Videma en NOC*NSF:

Videma is met NOC*NSF ten behoeve van de sportbonden en hun leden/verenigingen een convenant overeengekomen waarin afspraken zijn gemaakt over de door de verenigingen verschuldigde vergoedingen, indien zij in de kantine gebruik maken van tv.

Het convenant biedt 2 varianten, met centrale ofwel decentrale kortingsafspraken, het is aan de betreffende bond om een keuze te maken.

Hierbij ontvangen de leden van de bond korting op de verplichte tv-licentie,  in ruil voor diensten die de bond levert ten behoeve van Videma.

Zie ook bijgaande link: http://www.videma.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=2027

Brein Folder (2008)

Zaterdag 9 april op Papendal: Intest KSS2!

Vooraankondiging!

Op zaterdag 9 april zal de intest voor kandidaat-deelnemers aan de KSS2 opleiding worden gehouden.

Locatie: Nationaal Sportcentrum Papendal (Arnhem).

De indeling (dagdelen) wordt t.z.t. nog bekend gemaakt; maar zet de datum vast in uw agenda!

NOG NIET INGESCHREVEN? Stuur dan z.s.m. een mail naar het bondsbureau (info@boksen.nl) o.v.v. uw naam en lidmaatschapsnummer Boksbond.