Algemene ledenvergadering op zaterdag 20 mei

Beste leden van de Boksbond,

U bent van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boksbond en bij de Kampioenschappen van Nederland. Beide evenementen worden zaterdag 20 mei in het Topsportcentrum (vlak naast de Kuip) in Rotterdam gehouden. De ALV begint om 12.30 uur. Een mooie gelegenheid om mee te praten over het beleid van het bestuur van de Nederlandse Boksbond en te genieten van mooie, spannende bokswedstrijden, die om 15 uur beginnen.

In de bijlagen treft u de agenda en de bijlages bij de agenda aan. Onder aandere bij agendapunt 6a. Het betreft de voorgestelde aanpassing van de statuten.

Downloaden (PDF, 206KB)


Downloaden (PDF, 377KB)


Downloaden (PDF, 162KB)


Downloaden (PDF, 536KB)


Downloaden (PDF, 39KB)


Downloaden (PDF, 249KB)


Downloaden (PDF, 563KB)

Boksbond pleit voor stop wildgroei boksevenementen

De Nederlandse Boksbond staat voor de veiligheid van diegenen die de bokssport beoefenen. Men richt zich in eerste instantie op de wildgroei van
Business boks evenementen. Vandaag wordt via de Vereniging Sport en Gemeenten gevraagd alle Gemeenten in Nederland te informeren

Boksevenementen
Het aantal activiteiten onder auspiciën van de Boksbond is de afgelopen jaren toegenomen. Met name na de prestaties op de Olympische Spelen in Rio’2016
Is de belangstelling voor vele takken van de bokssport toegenomen. In het kader van de veiligheid voor de deelnemers heeft het Bestuur van de Boksbond een aantal protocollen opgesteld die normaal gesproken door de organisatie van een boks evenement moeten worden gerespecteerd en voor akkoord getekend.

Business Boksen
Met name het Business Boksen mag zich in een stijgende belangstelling verheugen. Groepjes ondernemers vinden elkaar tijdens boks trainingen. Het komt de laatste tijd veelvuldig voor dat trainingen uiteindelijk de basis vormen voor een boks evenement waar ondernemers elkaar in de ring uitdagen.

Wildgroei van Business Boks evenementen
In een aantal gevallen is gebleken dat organisatoren van deze Business boks evenementen een vergunning aanvragen voor het mogen houden van een
Gala-avond waarin betrokkenen tegen elkaar in de ring verschijnen. Vaak is
de reden van een financiële bijdrage te leveren aan een goed doel. Ook wordt geconstateerd dat de Boksbond niet bij dit soort activiteiten betrokken is.

Veiligheid
Het protocol van de Boksbond geeft een zo groot mogelijke zekerheid aan de organisatie en deelnemers dat veiligheidsaspecten in acht worden genomen. En dat is nodig. In Engeland zijn tijdens zogenaamde ‘wilde’ en niet gereglementeerde evenementen de afgelopen tijd zelfs 2 doden gevallen.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/27/white-collar-boxing-dangerous-unlicensed-lance-ferguson-prayogg-death

Medewerking van de Boksbond
In het kader van “transitie” binnen de sportwereld werkt de Boksbond graag mee aan de organisatie van Business boks evenementen. Van belang is dan dat organisatoren van dit soort evenementen het protocol van de Boksbond respecteren en niet organiseren op basis van ‘eigen’ reglementen. In de praktijk blijkt dat dit soort evenementen die als “aardigheid” beginnen, uitmonden in heftige wedstrijden. Door de medewerking van de Boksbond worden onder meer gelicenseerde scheidsrechters/juryleden aangewezen en een bij de Boksbond aangesloten ringarts. Beiden hebben de mogelijkheid op welk moment dan ook een wedstrijd te beëindigen wanneer zij dat noodzakelijk achten.

Vergunning door Business Boks evenementen
Het bestuur van de Boksbond vraagt aan de Gemeenten of de verantwoordelijken voor het afgeven van een evenement-vergunning aan de organisator de volgende voorwaarden stelt:
a) het evenement dient te worden gehouden onder auspiciën van de Boksbond
b) een vergunning wordt afgegeven wanneer de organisatie een door haar en de Boksbond voor akkoord ondertekend protocol kan overleggen

In geval er toch een Business boks evenement wordt georganiseerd zonder toestemming van de Boksbond zal de Boksbond verbieden dat haar officials medewerking verlenen aan het evenement. Voor het Business boksen-protocol verwijzen wij naar de website: www.boksen.nl

Verklaring omtrent zwangerschap

Met ingang van 1 mei 2016 wordt ook in ons land de internationaal al verplichte ‘ verklaring omtrent zwangerschap’ verplicht.

Deze moet voor elke wedstrijd volledig ingevuld en ondertekend door de betreffende vrouwelijke bokser worden ingediend bij de ringarts die de wedstrijdkeuring verricht. Minderjarige boksers moeten de verklaring mede laten ondertekenen door een ouder of voogd.

De verklaring kan worden gedownload op www.boksen.nl/trainersinfo/wedstrijdformulieren

Downloaden (PDF, 138KB)

Koninklijke onderscheiding voor Chris Moerkerken

Het Roosendaalse raadslid Chris Moerkerken (D66), oud-directeur en penningmeester van de Nederlandse boksbond, kreeg dinsdag 26 april in schouwburg De Maagd een koninklijke onderscheiding uitgereikt. De huidige penningmeester Rob van de Watering was aanwezig bij de huldiging en voorzitter Boris van der Vorst feliciteerde Chris Moerkerken via Facebook met het lintje. ,,Je hebt fantastisch werk verricht voor de Boksbond.”

Voorwaarden ‘specifieke’ evenementen

I.v.m. de vele vragen over de Nationale Jeugddagen, Veteranenboksen, Sparringdagen, et cetera, is onder de kop “Trainersinfo”  informatie hierover opgenomen.

Hierin zijn o.a. vermeld welke handschoenen moeten worden gebruikt, indeling naar leeftijd en/of klasse, aantal ronden, enzovoort.

Onderaan die pagina zijn links vermeld naar uitvoeriger informatie op onze website.

TV in de kantine? Denk aan de auteursrechten!

TV in de sportkantine? Licentie verplicht volgens auteurswet:

In veel sportaccommodaties, zoals in boksscholen plaatst men een tv in de kantine om bijvoorbeeld belangrijke sportevenementen zoals Olympische spelen of EK voetbal gezamenlijk te kunnen bekijken.

Een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van tv zijn de auteursrechtelijke spelregels, want gebruik van tv-beelden vanuit de publieke en commerciële omroepen is volgens de Auteurswet pas mogelijk na voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

Er is sprake is van een verbodsrecht. Tv-beelden mogen niet vertoond worden, voordat officiële toestemming via een licentie geregeld is door de vertoner (in dit geval de boksschool).

In Nederland wordt deze toestemming geregeld via een licentie van de CBO Videma. U kunt Videma vergelijken met Buma en Sena voor muziek.

 

Speciale kortingsregeling voor uw leden n.a.v. contract Videma en NOC*NSF:

Videma is met NOC*NSF ten behoeve van de sportbonden en hun leden/verenigingen een convenant overeengekomen waarin afspraken zijn gemaakt over de door de verenigingen verschuldigde vergoedingen, indien zij in de kantine gebruik maken van tv.

Het convenant biedt 2 varianten, met centrale ofwel decentrale kortingsafspraken, het is aan de betreffende bond om een keuze te maken.

Hierbij ontvangen de leden van de bond korting op de verplichte tv-licentie,  in ruil voor diensten die de bond levert ten behoeve van Videma.

Zie ook bijgaande link: http://www.videma.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=2027

Brein Folder (2008)

Samen aan de slag met NLdoet.2016

NLdoet 2016: heel Nederland doet mee!

Op 11 en 12 maart 2016 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus of activiteit? Of heb je zin om samen met collega’s, vrienden of teamgenoten bij een organisatie aan de slag te gaan? Doe dan mee met NLdoet.

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van sociale initiatieven. Met NLdoet stimuleert het Oranje Fonds jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving en zet vrijwillige inzet in de spotlights. Vorig jaar waren al 300.000 Nederlanders actief tijdens NLdoet. In 2016 wil het Oranje Fonds nog veel meer mensen op de been brengen.

Samen aan de slag

Overal in het land zijn leuke vrijwilligersactiviteiten te doen. Het opknappen van een clubhuis, een dierenverblijf of een speeltuin. Een paar uur erop uit met ouderen of gehandicapten. Tussen al deze klussen vind je vast en zeker een mooie activiteit die je samen met je collega’s, familie of je sportteam kunt doen. Ben je maatschappelijk betrokken en heb je zin om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken? Meld je aan op www.nldoet.nl. Er komen dagelijks nieuwe activiteiten bij!

Een klus te klaren?

Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn? NLdoet is de uitgelezen kans om elke activiteit met hen aan te pakken. Meedoen betekent extra handen, nieuwe netwerken en naamsbekendheid voor je organisatie. Heb je een klus te klaren of wil je tijdens NLdoet net dat beetje extra doen? Meld je klus dan aan op www.nldoet.nl. Als je dit vóór 25 januari 2016 doet, dan kan het Oranje Fonds een bijdrage geven van maximaal € 400,=.

NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds.

Vrijwilligerswerk vormt het hart van sociale initiatieven. Daarom zet het Oranje Fonds met NLdoet de schijnwerpers op vrijwillige inzet. Zo laten ze zien hoe belangrijk actieve burgers zijn voor de samenleving en dragen ze bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dat doen ze met geld, kennis en contacten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Fonds. De Nationale Postcode Loterij steunt dit bijzondere initiatief met een extra bijdrage.

Meer weten?

Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws en tips en inspiratie voor een fantastische NLdoet activiteit kun je terecht op www.nldoet.nl.

 

Algemene mededeling van hoofdbestuur

De afgelopen maanden is commotie ontstaan over het behalen van een AIBA 3*** cursus in Indonesie door 3 trainers van De Voltreffer, te weten Peter Zwezerijnen, Ton Zwezerijnen en Peter van Wagensveld.

Nu achteraf geven de betrokken trainers aan dat dit een grap betrof.

Alhoewel het bestuur van de NBB op zichzelf grappen kan waarderen, is in dit geval onnodige internationale schade voor het Nederlandse boksen aangericht en zijn er veel uren (betaald door de leden) besteed om een en ander uit te zoeken en te corrigeren, op basis van de onrust en vragen die de Boksbond van leden kregen. Ook de AIBA heeft recherche werk verricht en ons aangesproken over het gebeurde.

Het bestuur is ontstemd over de opstelling van de betrokken trainers, met name omdat zij hun grap ook nadat zij wisten dat er commotie was opgetreden niet bekend hebben gemaakt en dat is onsportief en laakbaar.

Met de AIBA is afgesproken dat als Nederlandse trainers zich in het buitenland inschrijven voor een cursus, altijd een fiat van de landelijke Bond vereist is. Daarnaast zullen door ons altijd de AIBA registers worden gecontroleerd.

Voor het bestuur is hiermee het incident gesloten, van betrokken trainers wordt een positieve en constructieve grond houding geeist in de komende jaren. Het was beter geweest als de betrokken trainers dit pro-actief hadden uitgestraald.

Hoofdbestuur Boksbond

 

Algemene Vergadering Boksbond

Op zaterdag 21 november a.s. wordt de ALV (‘Najaarsvergadering’) gehouden in het NDC den Hommel in Utrecht. Aanvang 10:00 uur.

U kunt hier de betreffende stukken downloaden.

152111 ALV uitnodiging

2015 halfjaar en Begroting 2016 tbv ALV