BORIS VAN DER VORST BENOEMD TOT VOORZITTER BOKSBOND

Boris van der Vorst wordt de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Boksbond. Dat besluit is officieel bekrachtigd met de grootste mogelijke meerderheid tijdens de algemene ledenvergadering van zaterdag 25 mei in het Huis van de Sport. Hij is de opvolger van Paul de la Chambre die in 2012 vertrok. Boris van der Vorst was al enige tijd als zodanig in functie. Tot heden gaf hij leiding aan de commissie wedstrijden en evenementen. Er zijn eveneens twee nieuwe bestuursleden benoemd. Ronald Blom en Pelle Tuinenburg treden toe tot het hoofdbestuur. Frits Bergsma stelde zich niet meer herkiesbaar en is afgetreden.

Enkele highligths verder van de ledenvergadering:

· Zowel Boris van der Vorst als gedelegeerd bestuurder Chris Moerkerken deed opnieuw een dringend beroep op alle aanwezigen de clubs in de betreffende districten vooral attent te maken op het doorgeven van de ledenlijsten. Die registratie is van het allergrootste belang in de relatie met NOCNSF. Slechts dertig procent van de aangesloten verenigingen hebben inmiddels voldaan aan het verzoek.

· Ed van Wijk gaat weer fungeren als voorzitter van de Nederlandse Medcom en het benoemen van de nieuwe scheidsrechterscommissie is uitgesteld tot de najaarsvergadering.

· Technisch directeur Louis Wijdenbosch ging in op de afspraken met het NOCNSF over het topsportprogramma 2013-2015. De benoeming van de nieuwe bondscoach Nigel Davies is per 1 mei een feit en de vrouwenselectie onder aanvoering van Nouchka Fontijn is onder zijn leiding al enige weken op Papendal in training voor het EU-kampioenschap in Hongarije. De bedoeling is na de zomervakantie met een fullttime programma, ook voor de high potentials bij de jeugd, te beginnen.

· Rene Braad gaf als hoofd van de commissie opleidingen een uitvoerige toelichting op de geplande cursussen voor trainers, scheidsrechters/juryleden. Ronduit verheugend is te noemen dat het aantal aanmeldingen voor deze cursussen elke keer groot is.

· Organisatorisch en begrotingstechnisch gaat alles goed met European Young Boxing Championships 2013, aldus toernooidirecteur Hans de Bruijn. Het enthousiasme in het projectteam is groot. Er is alleen nog behoefte aan vrijwilligers gedurende de wedstrijddagen van 12 t/m 17 augustus in het Topsportcentrum Rotterdam.

De notulen van de algemene ledenvergadering worden later in uitgewerkte vorm verspreid.

Hans de Bruijn