Bondsbureau Boksbond is verhuisd

Met ingang van heden is het bondsbureau van de Boksbond verhuisd.
Het nieuwe adres en telefoonnummer is:
Nederlandse Boksbond
p/a BONDcenter
Postbus 85621
2508 CH Den Haag
Telefoon: 085-2103961
Mail: info@boksen.nl
Ik vraag uw medewerking om het nieuwe bondsbureau alle medewerking te verlenen om u goed te leren kennen.
Vermeld in uw mails bv. altijd namens welke vereniging u correspondeert!

Alle zaken betreffende de ledenadministratie voorlopig nog even sturen naar ondergetekende;
Paul Hartog
Bolestein 470-B
1081 EH Amsterdam
directeur@boksen.nl
telefoon: 020-7741415 (werkdagen behalve woensdag van 11.00 – 14.00 uur).

Met vriendelijke groet,
Paul Hartog,
Directeur bondsbureau