Bondsbestuur

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Boris van der Vorst Bestuur NBB Boris vd Vorst
Vice-voorzitter: Ronald Blom NBB Ronald Blom
Secretaris (vacature):
Penningmeester: Rob van de Watering Bestuur NBB Rob vd Watering
Bestuurslid: Mr. Pelle Tuinenburg Bestuur NBB Pelle Tuinenburg
Bestuurslid: Alex van Klooster NBB Alex Klooster
Notulist: Hans de Bruijn NBB Hans de Bruijn
Overige bestuursleden
Bestuurslid (Zuid-Holland): Tom de Raad
Bestuurslid (Noord-Holland): Anita Boud
Bestuurslid (Oost): Vacant
Bestuurslid (Noord): Dick Zwiers Dick Zwiers
Bestuurslid (Zuid): Jeremie BessonJeremy Besson
Personeel
Algemeen directeur: Peter Bonthuis Directeur Peter Bonthuis