Boksen is zoveel meer

In voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boksbond op zaterdag 16 juni in Maastricht wordt een lange termijn visie gepresenteerd.  Bijdrage 6 geeft inzicht in de plannen voor de toekomst.

 

Breedtesportplan 2022: de kracht van verenigen

 

Het bestuur van de Nederlandse boksbond heeft vorig jaar opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een lange termijn breedtesportplan. Olympische medailles zijn namelijk alleen haalbaar als het de bokssport in Nederland in de volle breedte goed gaat. Hierbij spelen bokscentra, hun leden en iedereen die boksen een warm hart toedraagt, een cruciale rol.

 

Ook al wordt de bokssport tegenwoordig in een brede diversiteit aan vormen aangeboden, wij geloven in de kracht van verenigen. Mensen hebben en houden de behoefte zich te verenigen, maar de manier waarop verandert. Hoezeer onze omgeving ook verandert, de boksbond wil ook de komende jaren onverkort van waarde zijn voor boksend Nederland. Van jong tot oud en van recreatie- tot topsport.

 

De wereld om ons heen verandert snel, maar de krachtige waarden van sport en bewegen veranderen niet. Deze zijn sterker dan ooit en gelden in het bijzonder voor de bokssport. Boksen verbindt, verenigt, geeft zelfvertrouwen, ruimte tot zelfontplooiing en haalt het beste uit mensen. In onze sport is iedereen gelijk en het brengt mensen samen: arm en rijk, jong en oud. De rol van sport en bewegen wordt in een vitale samenleving, alleen maar groter en belangrijker. Daarom willen we dat er zoveel meer gebokst gaat worden, want boksen is zoveel meer. Laat dit nu de ondertitel van ons breedtesportplan 2022 zijn.

We wensen u veel leesplezier en hopen u 16 juni aanstaande op de Algemene ledenvergadering in Maastricht te mogen begroeten.

 

Downloaden (DOCX, Onbekend)