Boksbond zoekt een archivaris

De Nederlandse boksbond is op korte termijn op zoek naar een archivaris. Waardevol materiaal over de vroegere successen in het Nederlandse boksen is in de loop der jaren verzameld en opgeslagen. Die documentatie wil de bond niet verloren laten gaan. Het is zeer gewenst dat iemand het beheer hiervan op zich neemt.
Wie belangstelling heeft voor deze taak als vrijwilliger, kan contact opnemen met peter@bonthuis.nl