Boksbond overweegt een profsectie op te richten

De Nederlandse boksbond overweegt naast het boksen voor amateurs (AOB) een sectie voor de profboksers (APB) op te richten. Daarmee wil de NBB gehoor geven aan het verzoek van de AIBA (wereldboksbond) die met een eigen succesvolle APB competitie sinds eind vorig jaar ook de belangen van de profboksers behartigt. Dat zijn ofwel amateurkampioenen die overstappen ofwel profs die minder dan twintig wedstrijden bij een andere profbond hebben gebokst. Gemengde programma’s, dus met amateurs en profs, keren dan ook weer terug.

Het is de boksbond ernst aansluiting te zoeken bij deze positieve ontwikkeling, temeer omdat doorstromende profs het recht behouden op deelname aan de Olympische Spelen, mits zij voldoen aan de kwalificatie-eisen. Naast gages biedt APB opbouw van pensioen voor latere tijden. Boksers die inschalen naar APB krijgen de mogelijkheid later eventueel opnieuw deel te nemen aan het amateurboksen. De bond zal oud-(prof- en amateur-)kampioenen benaderen inhoud aan de nieuwe sectie te geven om ambitieuze nieuwelingen van advies te voorzien. Wedstrijden om het wereldkampioenschap zijn inmiddels in alle gewichtsklassen succesvol afgewerkt op diverse continenten, inclusief Europa. De namen van de nieuwe titelhouders werden vermeld op de vernieuwde website van de boksbond.

De aparte Profbond Nederland bood tot heden onderdak aan de profboksers die uit amateurs doorstromen. Zij moesten een proflicentie aanvragen, een verplichte strengere medische keuring ondergaan en stapten voor bescheiden gages overal – meestal in Europa – in de ring. Vaak met weinig perspectief omdat het voor een Nederlandse profbokser bijna ondoenlijk is een succesvol traject uit te stippelen in een van de acht wereldbonden, van groot tot klein.

De AIBA biedt met APB boksen een alternatief. Zelfs voor de huidige profs. Wie minder dan twintig wedstrijden in het beroepsmilieu heeft gebokst, ongeacht bij welke wereldboksbond dat is geweest, heeft de mogelijkheid zich aan te sluiten bij deze nieuwe ontwikkeling. Hij krijgt dan dezelfde rechten en plichten als nu deelnemende APB boksers. Dat zou o.a. een aantrekkelijk perspectief kunnen zijn voor oud-amateur Rafik Harutjunjan, die onlangs wereldkampioen werd bij de World Boxing Federation (WBF). Voorzitter Boris van der Vorst van de boksbond heeft tijdens het laatste congres van de AIBA in Korea te horen gekregen dat Peter Mullenberg – naast AOB amateurboksen ook actief bij de semi-profs World Series of Boxing (WSB) – wordt gevolgd door de profsectie van de AIBA. De kans dat hij wordt uitgenodigd voor een wereldtitelgevecht is zeker niet uitgesloten.

De Nederlandse boksbond heeft contact met AIBA opgenomen om geïnformeerd te worden over de voorwaarden om een dergelijke wedstrijd – eventueel in Nederland – te kunnen organiseren. Een titelgevecht kan van grote promotionele waarde zijn voor de gehele bokssport in Nederland. De AIBA moet nog reageren op dit verzoek. Kortom goed nieuws voor de Nederlandse bokssport in al haar geledingen die met nieuwe actieprogramma’s als veteranen boksen en white collar boksen de Olympische sport op een hoger plan wil plaatsen.