Boksbond pleit voor stop wildgroei boksevenementen

De Nederlandse Boksbond staat voor de veiligheid van diegenen die de bokssport beoefenen. Men richt zich in eerste instantie op de wildgroei van
Business boks evenementen. Vandaag wordt via de Vereniging Sport en Gemeenten gevraagd alle Gemeenten in Nederland te informeren

Boksevenementen
Het aantal activiteiten onder auspiciën van de Boksbond is de afgelopen jaren toegenomen. Met name na de prestaties op de Olympische Spelen in Rio’2016
Is de belangstelling voor vele takken van de bokssport toegenomen. In het kader van de veiligheid voor de deelnemers heeft het Bestuur van de Boksbond een aantal protocollen opgesteld die normaal gesproken door de organisatie van een boks evenement moeten worden gerespecteerd en voor akkoord getekend.

Business Boksen
Met name het Business Boksen mag zich in een stijgende belangstelling verheugen. Groepjes ondernemers vinden elkaar tijdens boks trainingen. Het komt de laatste tijd veelvuldig voor dat trainingen uiteindelijk de basis vormen voor een boks evenement waar ondernemers elkaar in de ring uitdagen.

Wildgroei van Business Boks evenementen
In een aantal gevallen is gebleken dat organisatoren van deze Business boks evenementen een vergunning aanvragen voor het mogen houden van een
Gala-avond waarin betrokkenen tegen elkaar in de ring verschijnen. Vaak is
de reden van een financiële bijdrage te leveren aan een goed doel. Ook wordt geconstateerd dat de Boksbond niet bij dit soort activiteiten betrokken is.

Veiligheid
Het protocol van de Boksbond geeft een zo groot mogelijke zekerheid aan de organisatie en deelnemers dat veiligheidsaspecten in acht worden genomen. En dat is nodig. In Engeland zijn tijdens zogenaamde ‘wilde’ en niet gereglementeerde evenementen de afgelopen tijd zelfs 2 doden gevallen.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/27/white-collar-boxing-dangerous-unlicensed-lance-ferguson-prayogg-death

Medewerking van de Boksbond
In het kader van “transitie” binnen de sportwereld werkt de Boksbond graag mee aan de organisatie van Business boks evenementen. Van belang is dan dat organisatoren van dit soort evenementen het protocol van de Boksbond respecteren en niet organiseren op basis van ‘eigen’ reglementen. In de praktijk blijkt dat dit soort evenementen die als “aardigheid” beginnen, uitmonden in heftige wedstrijden. Door de medewerking van de Boksbond worden onder meer gelicenseerde scheidsrechters/juryleden aangewezen en een bij de Boksbond aangesloten ringarts. Beiden hebben de mogelijkheid op welk moment dan ook een wedstrijd te beëindigen wanneer zij dat noodzakelijk achten.

Vergunning door Business Boks evenementen
Het bestuur van de Boksbond vraagt aan de Gemeenten of de verantwoordelijken voor het afgeven van een evenement-vergunning aan de organisator de volgende voorwaarden stelt:
a) het evenement dient te worden gehouden onder auspiciën van de Boksbond
b) een vergunning wordt afgegeven wanneer de organisatie een door haar en de Boksbond voor akkoord ondertekend protocol kan overleggen

In geval er toch een Business boks evenement wordt georganiseerd zonder toestemming van de Boksbond zal de Boksbond verbieden dat haar officials medewerking verlenen aan het evenement. Voor het Business boksen-protocol verwijzen wij naar de website: www.boksen.nl