Boksbond levert bijdrage aan sportconventie

Maandag 14 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF plaats op Papendal. Voorafgaande aan deze vergadering vond voor de tweede maal de “Sportconventie” plaats. Een groot aantal sportbonden leverde daaraan een bijdrage. Ook de Boksbond verzorgde een presentatie over de Breedtesport.
Centraal daarbij stonden Sharita van der Hulst en haar activiteiten in ‘Drakenstein Correctioneel Center’ een gevangenis in Kaapstad. Bij de presentatie waren onder meer Maurits Hendriks, André Bolhuis en Rianne Mulder van NOC*NSF aanwezig.

Van de activiteiten in de Zuid-Afrikaanse gevangenissen Kaapstad is een documentaire
gemaakt “Fighting for Life”. Deze ging onlangs in première tijdens het Rotterdam Sport
Film Festival.

Peter van Veen (toekomstig bestuurslid van de Boksbond) vertelde over de vele
activiteiten die de Boksbond onderneemt op het gebied van de Breedtesport.
Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van de Boksbond op zaterdag 16 juni a.s. in Maastricht wordt dit plan aan de leden van de Boksbond gepresenteerd.

NOC*NSF mag terugkijken op een geslaagde dag met veel vertegenwoordigers van bonden, pers, het Ministerie van WVS en Tweede Kamerleden van onder meer VVD, D’66 en SP.