Boks met passie en sla je slag in 2017

,,Boks met passie en sla je slag in 2017” is de slogan voor het nieuwe jaar. Maar eerst een terugblik: 2016 was voor Nederland een boksjaar om nooit te vergeten. Met zijn allen bleken we in staat allerlei initiatieven vorm & inhoud te geven.  Het positieve gevoel kreeg nog eens een geweldige ‘boost’ door de ongelooflijke successen van de Nederlandse boksers op de Olympische spelen in Rio de Janeiro. De Nederlandse Boksbond mag dan op gevorderde leeftijd zijn met zijn 105 jaar, maar binnen de bond barst het van jeugdig enthousiasme. 

Het bestuur wil de huidige ontwikkelingen van harte stimuleren. Daarvoor doen we een beroep op de medewerking van eenieder die de bokssport ook een warm hart toedraagt.
Een aantal ontwikkelingen is al in gang gezet. Zo krijgt de benadering van de topsport verder vorm, onder leiding van bondscoach Hennie van Bemmel en technisch directeur Peter Bonthuis, en met steun van NOCNSF. De commissie WenE geeft krachtige impulsen af aan de onder- en nieuwbouw: het jeugdboksen, de graduatie-examens, de nationale Boksdag en het business- en veteranenboksen. En het scheidsrechterskorps is met voorzitter Martin Jansen en de  commissieleden Rene Braad en Kees van der Sluijs vernieuwd en ook sterk vertegenwoordigd op internationaal niveau. Wat valt er dan nog te wensen?

Nou, om te beginnen, heeft de Boksbond dringend behoefte aan enthousiaste nieuwe districtsbestuurders. Die krijgen onder meer de belangrijke taak om de verbinding te leggen tussen de clubs en initiatieven vanuit de Boksbond. Op die manier zou er een bokscommunity voor Nederland moeten ontstaan, een app en platform voor communicatie, uitwisseling van informatie en verdere planvorming/ontwikkeling. Zie je dat ook zitten: meld je dan gerust! Zelf zal ik regelmatig langsgaan bij een boksschool – er zijn er negentig aangesloten – en meetrainen. Maar ook om een goed inzicht te krijgen in wat leeft bij de achterban, kritische kanttekeningen op te vangen, het beleid van het bestuur uit te dragen en in contact te komen met kandidaat-districtsbestuurders. Andere bestuursleden zullen dat ook doen.

Maar ook jou hebben we nodig! Mag de Boksbond in 2017 op je rekenen?

 

Boris van der Vorst

Voorzitter Nederlandse boksbond