Blijf onder alle omstandigheden een sportman

Zo ongeveer alles wat op deze wereld leeft gedijt ‘t best als er sprake is van evenwicht.

Afhankelijk van de soort is er sprake van enorme verschillen in evenwicht. Tropische plantensoorten zouden in droge gebieden onherroepelijk het loodje leggen, terwijl cactussen bijvoorbeeld geen betere omgeving zouden kunnen wensen. Balans tussen vraag en aanbod.

Ook de fauna in ‘t algemeen en mensen in het bijzonder functioneren het best in een omgeving die zoveel mogelijk voldoet aan de specifieke voorwaarden die nodig zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Wij, mensen, verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we in staat zijn om onze leefomgeving in te richten overeenkomstig onze wensen en eisen. Dat dit uiteindelijk ook nadelen met zich meebrengt mag bekend zijn. Te weinig beweging, snel junkfood e.d. zijn hier goede voorbeelden van. Omdat we teveel hulpmiddelen gecreëerd hebben die buiten de grens van het noodzakelijke vallen, krijgen we te weinig prikkels die we met directe fysieke of psychische inzet hoeven op te lossen. Gevolg op de lange termijn is lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Verslapping en afbraak van spierweefsel, verstoorde verhoudingen tussen de onderlinge lichaamsfuncties, maar ook geestelijke afstomping. Er is sprake van ONBALANS.

Na dit inleidende praatje uiteraard terug naar onze sport. Door haar veelzijdigheid is de bokssport bij uitstek geschikt om de in duizenden jaren vergaarde vaardigheden en anticipatiescherpte te behouden, terug te halen en zelfs verder te ontwikkelen. Maar ook hierin moet de juiste BALANS gevonden worden! De onderlinge verhoudingen van lichaams- én geestesprocessen moeten zo exact mogelijk op elkaar afgestemd worden!

In eerdere stukjes heb ik al aandacht besteed aan de componenten training, voeding en rust. Dit lijken strikt genomen op zich staande onderdelen maar zijn, zonder onderlinge samenhang, 

waardeloos als geheel. Pas als alle radertjes op elkaar afgestemd zijn functioneert een machine optimaal.

Omdat ieder mens uniek is gelden voor iedereen andere maatstaven om het gewenste evenwicht te bereiken. Het is dus zaak om BEWUST met je kwaliteiten en capaciteiten om te gaan. Uiteraard zijn in de bokssport de basisprincipes overal hetzelfde. Je trainer zal z’n uiterste best doen om je die tijdens de training bij te brengen. Kracht, conditie, techniek etc. zijn onmisbaar als fundament, maar in een verder stadium is ‘t van belang om jezelf met regelmaat onder de loep te nemen en naar je zwakke en sterke punten te kijken.

Met deze zelfkennis kun je, in overleg met je instructeur(s), sneller en efficiënter toewerken naar het stadium dat voor jou ‘t meest ideaal is, je BALANS.

Die balansvorming beperkt zich niet alleen tot de boksschool, maar ook in je dagelijks leven. Let op je voeding, neem voldoende rust en blijf onder alle omstandigheden een sportman.

Niet alleen stimulerend voor jezelf, maar ook voor de bokssport, waarvan ieder lid een visitekaartje hoort te zijn.

Tot een volgende keer,

Geert Gielissen.