Tijdens de algemene vergadering van de Nederlandse boksbond (ALV) is op voordracht van het bestuur de nieuwe bezwaar- en beroepsprocedure van de NBB vastgesteld. Dit betekent dat tegen besluiten die door of namens de bond zijn genomen en waarbij leden betrokken zijn, in eerste instantie bezwaar mogelijk is bij het bestuur. Het reglement met betrekking tot de bezwaarprocedure staat op de site: http://boksen.nl/reglementen/.
Indien de bezwaarprocedure voor één der partijen niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, is onder voorwaarden beroep mogelijk bij het Instituut Sportrechtspraak. De daar geldende regeling treft u aan op www.isr.nl.”