BESTUURSWISSELINGEN BIJ BOKSBOND

Paul Hartog treedt per 1 november in dienst als directeur bondsbureau van de Nederlandse Boksbond. Hij gaat een groot deel van het takenpakket overnemen van gedelegeerd bestuurder Chris Moerkerken die met onmiddellijke ingang vertrekt. Paul Hartog was al eerder 25 jaar directeur van de NBB tot het jaar 2006. Een van zijn belangrijke taken wordt het verbeteren van de communicatie met districten, verenigingen, trainers en boksers en zal als eerste aanspreekpunt van de bond gaan fungeren voor alle intern betrokkenen en partijen.

Chris Moerkerken fungeerde tevens als penningmeester van de Nederlandse Boksbond. Rob van de Watering, die deel uitmaakte van het stichtingsbestuur European Youth Championships in Rotterdam, zal voorlopig de functie van penningmeester waarnemen totdat hij op de najaarsvergadering officieel zal worden benoemd.

Paul Hartog en Rob van de Watering hebben met Chris Moerkerken een overdracht gehad en kunnen aan de slag.Tot slot spreek ik mijn waardering uit voor de enorme inzet van Chris Moerkerken de afgelopen jaren in de combinatie van directeur en penningmeester van de Boksbond en zijn grootste verdienste is dat hij de Boksbond financieel kerngezond achterlaat.

Boris van der Vorst

Voorzitter Boksbond