Bestuursmededelingen


RECHTSVORM VERENIGINGEN EN CONTRIBUTIE

Beste allen, Hiermee willen wij alle betrokkenen informeren over de volgende bestuursbesluiten: 1. Wij hebben in de aanloop naar de Bijzonder Algemene Ledenvergadering vastgesteld dat niet alle aangesloten verenigingen de rechtspersoon vereniging kennen. Er is soms sprake van andere rechtspersonen zoals  Stichtingen en Eenmanszaken. Formeel mogen volgens de reglementen alleen verenigingen lid zijn van de […]