Bestuur buigt zich over topsport-voorstel

Kort geleden heeft Louis Wijdenbosch zijn taken als Technisch Directeur van het CTO-project op Papendal neergelegd. Afgelopen weekend heeft Louis tevens laten weten geen vervolg te zullen geven aan zijn andere taken voor de Boksbond.

Afgelopen maandag 1 september heeft op initiatief van het bestuur van de Boksbond een overleg plaatsgevonden met betrekking tot een toekomstige invulling van de bokstechnische zaken voor het totale boksen. Hiervoor waren enkele toptrainers uitgenodigd. Dit overleg heeft in een zeer positieve sfeer plaatsgevonden.

Komende dinsdag zal door de daar aanwezige vertegenwoordigers van de Boksbond een voorstel worden gedaan voor een nadere invulling van dit voor de bokssport zo belangrijke onderdeel. Na de vergadering van het bestuur van de Boksbond waar dit voorstel wordt behandeld zal meer duidelijkheid kunnen worden gegeven.