BESEF VOORAL DAT HET OPGEVEN VAN AL UW LEDEN BELANGRIJK VOOR DE BOKSSPORT IS

Maar dat is weldegelijk van het allergrootste belang voor de toekomst van het boksen. Een vereniging als die van Teus de Kruijf uit Alphen aan de Rijn heeft een eerste stap gezet. En al haar ruim honderd leden aan de administratie van de boksbond toevertrouwd. Wat eigenlijk heel normaal is in andere takken van sport. Door dat initiatief krijgt de Boksbond meer draagvlak binnen het krachtenveld van de NOCNSF. Ook SCM-boxing uit Maastricht laat weten alle 199 clubleden te hebben opgegeven. Als alle clubs het goede voorbeeld zouden volgen geniet de 101-jarige Olympische bond weer snel het aanzien in de Nederlandse sportwereld dat het verdient. Uitgezonderd natuurlijk de boksclubs die dat nu al doen maar dat zijn er helaas veel te weinig.

Hans de Bruijn

Persdienst Boksbond