BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR CLUBSECRETARIATEN

Ledenadministratie

Inmiddels zijn we begonnen met een nieuwe opzet van de ledenadministratie (vergelijkbaar met die welke tot oktober 2005 werd gevoerd). Daartoe zal de software moeten worden aangepast en veel (ontbrekende) gegevens moeten worden toegevoegd.

Daarover ontvangt u binnenkort meer informatie.

BELANGRIJK: vanaf januari 2014 worden startboekjes alleen nog aangevraagd door de club(secretaris) (mail:info@boksen.nl). Die ontvangt dan een factuur per email en na betaling daarvan wordt het startboekje verstuurd. Ook de jaarnota wordt weer in ere hersteld (ook per email). Nadere informatie hierover volgt z.s.m.

Wedstrijdrecords

Voor zover nu bekend is zijn de wedstrijduitslagen sinds oktober 2005 niet meer verwerkt.

Ook die inhaalslag zal op een of andere wijze gemaakt worden in de loop van het volgende jaar.

Het doel daarvan is om van elke bokser een complete recordlijst te hebben welke t.z.t. interactief (dus via de website) kan worden opgeroepen.

Ook daarover t.z.t. meer informatie.

De clubgegevens

Zowel in de administraties die het SSC heeft ontvangen als op de website van de Boksbond zijn de gegevens over de bij de Boksbond aangesloten clubs summier.

Met name op de website zal die informatie uitgebreid moeten worden om bezoekers van de website meer informatie te verstrekken waardoor een keuze voor een boksclub makkelijker wordt.

Daarvoor vraag ik uw medewerking.

Door op deze link te klikken Vragenlijst Vereniging Boksbond komt u op een website waar u een vragenlijst kunt invullen betreffende de gegevens van uw club. Desgewenst kunt u, nadat alle gegevens zijn ingevoerd, ook het logo van de club toevoegen (of apart mailen aan directeur@boksen.nl) die dan ook op de website wordt geplaatst.

(NB: de in aanhef genoemde statuten e.d. hoeft u niet mee te sturen, dat geldt alleen voor nieuwe verenigingen!)

Wilt u;

a. Indien u deze mail ten onrechte ontvangt deze mail dan meteen doorsturen aan degene die nu het secretariaat van de club beheert;

b. Deze vragenlijst z.s.m., maar in elk geval voor 20 december a.s. retourneren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Paul Hartog, directeur bondsbureau.

Email ledenadministratie: info@boksbond.nl