BEGIN JANUARI JAARKEURINGEN O.L.V. MEDCOM

De eerste twee weken van januari 2014 dienen de keuringen plaats te vinden onder supervisie van de Medcom. Verenigingen zijn vrij om hun ‘eigen arts’ de keuringen te laten verzorgen, maar de keurende arts dient op korte termijn eerst contact met Ed van Wijk op te nemen aangaande de procedure en wijze van keuren. Nadien, mocht alles in orde zijn, wordt de betreffende arts in de Medcom opgenomen als jaarkeuring arts. Uiteindelijk wordt er een lijst van artsen gepubliceerd die begin januari in bepaalde regio’s actief zijn voor de jaarkeuringen. Op termijn wordt dit via de website kenbaar gemaakt waar en wanneer in het land er door Medcom gekeurd wordt en op welke wijze je kunt aanmelden. Wellicht ten overvloede maar keuringen voor de wedstrijdboksers kunnen alleen verricht worden door Medcom geaccrediteerde artsen.

Met vriendelijke groet,

Louis Wijdenbosch