Artikelen door Hans de Bruijn

Voorkom ellende met krachttraining voor het boksen

Met zekere regelmaat komt het voor dat boksers informeren of krachttraining een verbetering kan betekenen met betrekking tot het verbeteren van hun prestaties. Mijn standpunt is: ja en nee!Allereerst dient onderscheid gemaakt te worden in de vele vormen van krachtsport. Powerlifters en bodybuilders beoefenen bijvoorbeeld een heel andere vorm van krachtsport dan wielrenners, sprinters en […]

Rotterdam Boxing terecht trots op video presentatie mat’tie trainingen

De bokssport wordt in Rotterdam met groot enthousiasme beoefend, vooral bij de jeugd met mat’tie trainingen. Rotterdam Boxing, de inspirator van deze nieuwe ontwikkeling, heeft een video-presentatie samengesteld onder regie van Marijke Blom en camera montage van Dylan Donia  Hierin vertellen twee schooldirecteuren over hun ervaringen en laat zien hoe de trainingen verlopen. De film, die gebruikt zal gaan worden voor promotionele […]

Wedstrijdschema Europese kampioenschappen in 2015

De European Boxing Confederation heeft nu pas het wedstrijdscema voor 2015 vastgesteld. Het valt op dat bijna alle kampioenschappen zijn toegewezen aan oostelijke Europese landen. Het schema ziet er als volgt uit: May 15th – 24th European Men’s Junior Championships Lviv, Ukraine July 15th – 24th European Men’s Schoolboys Championship Syktyvkar, Russia August 6th – […]

Verslag van SR-dag op zaterdag 24 januari 2015 te Utrecht

Op 24 januari 2015 vond er in het zalencomplex Den Hommel in Utrecht onze jaarlijkse SR-dag plaats. De jaarvergadering in de ochtend werd gevolgd door een uiteenzetting van Medcom-arts Ed van Wijk inzake “bloedhygiëne”. Na de lunch werd, onder de bezielende leiding van Rene Braad, aan het praktijk  gedeelte vorm gegeven. Wij hadden hiervoor de […]

Compliment voor Peter Mullenberg uit Ukraine

Door het bezoek van voorzitter Boris van der Vorst aan het AIBA-congres in Korea zijn de internationale contacten aangehaald en dat is merkbaar. Prominente gezagshebbers zoeken weer contact met de Nederlandse boksbond en dat viel  onlangs al op toen coach Pasul Walmsley van het Engelse WSB-team Enrico Lacruz ondanks zijn nederlaag in Moskou complimenteerde met zijn […]

Sebastiano Canu licht in Assen mentale begeleiding van boksers toe

Begin 2014 heeft Sebastiano Canu een onderzoek gedaan naar de mentale begeleiding van boksers. Sebastiano deed dit onderzoek voor zijn masterscriptie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft daarbij boksers van BSG, BV Delfzijl en BV Assen sparringswedstrijden laten boksen. Daarvan heeft hij filmopnamen gemaakt. De boksers van BSG kregen een aangepast trainingsprogramma, waarna hij […]

Uitnodiging voor Hvidovre Box Cup Denemarken

Team Zuid Boxing Team relatie, Met een tot nu toe succesvol Kreismeiserschaften toernooi waarin de finale op 7 maart gebokst gaat worden, een ONZK die met 150 inschrijvingen eveneens een enorm succes lijkt te worden staat er weer een nieuwe sportieve uitdaging op de agenda. Het weekend van 26- 27 & 28 maart staat in […]

Website van boksbond moet informatiekanaal worden

Het bestuur van de boksbond drong er in zijn laatste vergadering op aan dat de verenigingen de vernieuwde website veel meer gaan benutten om de interne informatie aan een breed publiek bekend te maken. Daar is bij de opzet van de website rekening mee gehouden. Tot heden wordt er geen gebruik van gemaakt. Bestuurders maar […]

Organogram van boksbond op pagina organisatie van de website

Eén van de doelstellingen van het Bestuur van de Boksbond is om een zo transparant mogelijk beleid uit te voeren en deorganisatie zo inzichtelijk mogelijk te laten zijn. Op de pagina organisatie van de boksbondpresenteren we het ‘Organogram’ zoals dat tijdens de laatste vergadering van het Hoofdbestuur is vastgesteld. Ook U kunt mede het beleid bepalen van de Boksbond. […]