Logo DNBB

Alleen de bond organiseert interlands

Het is de laatste tijd verschillende malen voorgekomen dat aan een
internationale bokswedstrijd bij een boksvereniging door de betrokken
organisatie het predicaat “Interland” wordt toegevoegd. Voor de goede
orde deelt het bestuur van de Boksbond mede dat wedstrijden alleen
Interland-wedstrijden zijn wanneer deze als zodanig door de Boksbond
worden aangeduid. We verzoeken de clubs hiervan goede nota te nemen
en rekening mee te houden.