Algemene mededeling van hoofdbestuur

De afgelopen maanden is commotie ontstaan over het behalen van een AIBA 3*** cursus in Indonesie door 3 trainers van De Voltreffer, te weten Peter Zwezerijnen, Ton Zwezerijnen en Peter van Wagensveld.

Nu achteraf geven de betrokken trainers aan dat dit een grap betrof.

Alhoewel het bestuur van de NBB op zichzelf grappen kan waarderen, is in dit geval onnodige internationale schade voor het Nederlandse boksen aangericht en zijn er veel uren (betaald door de leden) besteed om een en ander uit te zoeken en te corrigeren, op basis van de onrust en vragen die de Boksbond van leden kregen. Ook de AIBA heeft recherche werk verricht en ons aangesproken over het gebeurde.

Het bestuur is ontstemd over de opstelling van de betrokken trainers, met name omdat zij hun grap ook nadat zij wisten dat er commotie was opgetreden niet bekend hebben gemaakt en dat is onsportief en laakbaar.

Met de AIBA is afgesproken dat als Nederlandse trainers zich in het buitenland inschrijven voor een cursus, altijd een fiat van de landelijke Bond vereist is. Daarnaast zullen door ons altijd de AIBA registers worden gecontroleerd.

Voor het bestuur is hiermee het incident gesloten, van betrokken trainers wordt een positieve en constructieve grond houding geeist in de komende jaren. Het was beter geweest als de betrokken trainers dit pro-actief hadden uitgestraald.

Hoofdbestuur Boksbond