ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 23 MEI

Wijziging reglementen en jaarrekening 2012

Beste Sportvrienden,

Bijgaand doe wij toekomen eerder toegezegd informatie over onderwerpen welke zullen worden besproken in de Algemene Ledenvergadering op 25 mei a.s.., welke zal worden gehouden in Het Huis van de Sport te Nieuwegein (aanvang 10.00 uur).
De wijzigingen in de reglementen en de jaarrekening 2012 zullen ter vergadering nader worden toegelicht, maar als er op voorhand vragen zijn dan kunnen die vragen worden gemaild naar het mailadres directeur@boksen.nl.
Ik hoop hiermee alle informatie voor die vergadering te hebben toegezonden en hoop op een goede opkomst voor deze vergadering.

Met vriendelijke groet,

Chris Moerkerken
gedelegeerd bestuurder