AIBA coach opleidingen

De AIBA heeft gevraagd om een inventarisatie van potentiële deelnemers aan één van de coach opleidingen (1*, 2* of 3*).

Om deel te kunnen nemen aan een 2* opleiding, moet u in het bezit zijn van het 1* diploma. Voor de 3* opleiding moet u in het bezit zijn van het 2* diploma.

Kosten van de opleiding

De kosten zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers.

Maar, ter indicatie, u moet rekening houden met minimaal € 500,00 per cursus.

Belangstelling voor een AIBA opleiding?

Nogmaals, dit dient ter inventarisatie.

 

 1. Stuur een mail aan directeur@boksen.nl met vermelding welke opleiding u wilt volgen.
 2. Geef in de mail alle hieronder vermelde zaken op;
  • Achternaam (als in paspoort)
  • Voornaam / Voornamen (als in paspoort)
  • Nationaliteit(en)
  • Geboortedatum
  • Huidig niveau AIBA
  • Voorkeur voor welke taal u de cursus wilt volgen (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
  • Heeft u eerder aan een AIBA * opleiding deelgenomen? Zo ja, wanneer en welk niveau?
  • Heeft u boksers die in aanmerking komen voor deelname aan Rio 2016?
  • Uw CV (Curriculum Vitae) (mag in een aparte Word of PDF bijlage).
 3. Geef op in welke periode in 2016 u beslist niet kunt deelnemen aan een cursus.

Deadline inschrijving

– 2* cursus: uw inschrijving moet zijn ontvangen op vrijdag 25 maart a.s.

– 1* cursus: uw inschrijving moet zijn ontvangen op vrijdag 25 maart a.s.

Medio april zal de Commissie Opleidingen na overleg met het bestuur van de Boksbond meer informatie verstrekken.