Agenda voor ALV op zaterdag 19 januari

Zaterdag 19 januari (aanvang 11 uur) wordt een buitengewone algemene ledenvergadering van de Nederlandse boksbond in het Worldhotel Wings gehouden. Belangrijk agendapunt is de verkiezing van de voorzitter van de Nederlandse boksbond. Verder wordt de begroting 2019 behandeld en zullen de jaarplannen bekend worden gemaakt.

Per 1 februari 2019 loopt de benoemingstermijn van de huidige voorzitter Boris van der Vorst af. Hij heeft met groot enthousiasme aangegeven zich voor herbenoeming beschikbaar te willen stellen. Reden voor het bestuur om de bondsvergadering voor te stellen hem in de positie van voorzitter te herbenoemen tot en met 31 januari 2022. Er is geen tegenkandidaat gesteld.

agenda ALV 19 januari 2019

2018 06-16 Notulen (1)

profielschets voorzitter