Aftreden van Ronald Blom als vice-voorzitter van de Nederlandse boksbond

Algemene mededeling van bestuur

Hierbij maak ik, namens het bestuur van de Boksbond, bekend dat onze vice-voorzitter Ronald Blom per 1 februari 2018 zijn bestuursfunctie neer zal leggen.

Na Ronald’s hartinfarct in 2017 is bij hem het besef gegroeid dat het beter is om een stapje terug te doen. Zijn besluit komt dus voort uit gezondheidsoverwegingen en is in goed overleg met mij tot stand gekomen.

Het bestuur van de Boksbond betreurt het vertrek van Ronald, maar we kunnen niets anders dan zijn overwegingen respecteren. Het NBB-bestuur, en ik zelf in het bijzonder, zijn Ronald erkentelijk voor zijn bijdrage aan de vernieuwing van de Boksbond. Zowel intern als extern is  het vertrouwen in de bond versterkt en is er een stevig fundament voor de toekomst neergezet.

Omdat Ronald zijn voornemen om terug te treden, tijdig kenbaar heeft gemaakt, konden we in de afgelopen maanden in alle rust zoeken naar een goede vervanger. Met groot genoegen kan ik mededelen dat we hierin zijn geslaagd. Over de nieuwe bestuurssamenstelling en portefeuille-verdeling zullen wij op korte termijn duidelijkheid verschaffen. Het bestuur is gemotiveerd om, samen met de leden, vol overtuiging flinke vervolgstappen te zetten richting  de toekomst, voor zowel boksen als topsport en voor boksen als breedtesport.

Om het laatste woord aan Ronald te geven:

“Ik heb met heel veel plezier een bijdrage geleverd aan het besturen van de NBB. Met veel respect samengewerkt met alle bestuursleden en de directeur van de Boksbond. Het was voor mij een voorrecht om een team te vormen met Boris. Ik hoop jullie nog menigmaal te zien bij diverse boksevenementen”.

Boris van der Vorst,

Voorzitter Boksbond