Advies aan senioren: ,,Opereer binnen de grenzen van je kunnen”

Na geruime tijd op zich staande onderwerpen aangesneden te hebben, lijkt de tijd aangebroken om meer gericht en dieper op een relevant item in te gaan. In ons bescheiden landje is de bokssport een side-kick, althans voor wat betreft publiciteit en populariteit.

Nog te veel wordt boksen, samen met andere vechtsporten, gekoppeld aan agressie en primitief geweld.

De laatste decennia is er gelukkig een kentering zichtbaar, maar er valt nog veel te doen om het draagvlak van onze sport te verbreden. Op een faire manier wel te verstaan, zoals het sportmensen betaamt. Want boksen is SPORT, strak gereglementeerd en door vakmensen gecontroleerd om uitwassen te voorkomen.

Wil je je passie delen, dan is de beste manier om mensen daarbij te betrekken.

Als eerste bijdrage: de SENIOREN.

Voor ik aan dit stukje begon heb ik me eerst afgevraagd: ‘Wat en wie is senior?’. Zonder naar de Paracetamol te hoeven grijpen vond ik het volstaan om een senior te omschrijven als een persoon die op latere leeftijd een tak van sport gaat beoefenen om datgene te bereiken wat we eigenlijk allemaal willen: zolang mogelijk gezond van lijf en leden door het leven gaan. Geen wedstrijdambitie, maar lekker aan de slag!

Het grote aanbod van sport- en bewegingsmogelijkheden maakt het niet gemakkelijk om de  juiste keuze te maken. Wat wel een heel eind kan helpen is: ONDERVINDEN.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer je diep in je hart graag zou willen gaan boksen maar geen enkele notie hebt wat je in de school te wachten staat, wordt uitstel al snel afstel.

TENZIJ je er bij BETROKKEN wordt. Zeker als je ‘senior’ bent met een weinig sportieve achtergrond. De daadwerkelijke stap naar een boksschool is dan een bijna niet te nemen obstakel.

Eenvoudiger wordt ‘t wanneer je niet alleen staat maar kunt opgaan in een groter geheel. Hierin is een prominente plaats voor de boksschool weggelegd.

Allereerst is ‘t raadzaam om voor de oudere nieuwkomers een losstaand trainingsuur in te richten, zodat grote verschillen in vaardigheid en fysieke conditie geminimaliseerd worden. Zorg voor goed informatiemateriaal, bijv. flyers die op heldere wijze duidelijkheid verschaffen wat men kan verwachten. Geen hoogdravende verhalen maar begrijpelijke taal met de nadruk op ‘t recreatieve karakter EN de lichamelijke en geestelijke benefits die de bokssport met zich meebrengt. Beklemtoon dat ‘t opereren ‘binnen de grenzen van je kunnen’ belangrijker is dan ‘t ten koste van jezelf (én uiteindelijke je motivatie) presteren. Last but not least: de lessen vinden plaats onder deskundige leiding!

Als inleiding tot het seniorenboksen lijkt me bovenstaande vooralsnog voldoende. In een volgend stuk zal ik ingaan op de aandachtspunten die de moeite van het weten waard zijn met betrekking tot de veranderende fysiek van senioren. Vervolgens voorbeelden van trainingsmethodieken en -vormen die daarbij aansluiten.

Tot slot wil ik vermelden dat het als club nooit verkeerd is om ‘de boer op te gaan’. Laat weten dat je vereniging de ruimte en tijd neemt om de groeiende groep senioren in haar gelederen op te nemen. Laat ze zich betrokken voelen!

Geert Gielissen.