Achter de schermen van het AIBA congres in Korea (deel 3)

Afspraak gemaakt met marketingtak van de AIBA

Voorzitter Boris van de Vorst van de Nederlandse boksbond is op uitnodiging van AIBA-voorzitter Wu te gast in Korea. Hij vertegenwoordigt voor het eerst sinds vele jaren ons land op het hoogste internationaal bestuursniveau en zal geregeld verslag uitbrengen van zijn bevindingen. Dit is zijn derde bijdrage.

Achter de schermen van AIBA congres in Korea

Het volgen van een AIBA-congres in Korea is een slopende aangelegenheid: van 9 tot 19 uur vergaderen. Met name de wijze waarop de nieuwe amendementen voor de AIBA statuten werden behandeld, was een verschrikking. In een marathonsessie kregen de congresleden sheet na sheet met aanpassingen gepresenteerd waarbij de implicaties, zeker zonder voorbereiding, lastig te duiden waren. Uiteraard heb ik de legal manager Cliodhna Guy, huisjurist AIBA, buiten de vergadering om gevraagd om de relevantie voor de Nederlandse statuten te duiden. Ze heeft mij beloofd die op te sturen.

Het is duidelijk dat president Wu en vooral executive director Ho Kim een lijn hebben uitgezet met een nieuwe structuur voor het boksen en de wind er flink onder hebben. Gisteren heb ik echter met name met de mensen achter de schermen gesproken, die het operationele apparaat van de AIBA vormen:
– Tina Hong-Kaiser, Development Director, over de erkenning van de Nederlandse opleiding, bij voorkeur met een sterrenstatus;
– haar medewerker Zelin Xu voor de operationele afspraken;
– database manager Philip Jun.

Uiteraard hebben ook zij een Nederlands vaantje gekregen dat een mooie plek zou krijgen op hun kantoor.

De AIBA heeft een hele duidelijke keuze gemaakt voor de BMA als marketingtak die moet zorgen voor de noodzakelijke inkomsten. In de financiële prognose gaat participatie van AIBA in BMA de komende jaren een substantieel deel van de begroting uitmaken. Bij het diner na afloop van de lange congresdag heb ik met de CEO van BMA, David Gough, een afspraak gemaakt om binnenkort in Amsterdam af te spreken met Peter Bonthuis om commerciële mogelijkheden, zowel mondiale als lokale te verkennen.

In de wandelgangen werd de stemming nerveuzer omdat er nog gestemd moet worden over de nieuwe kandidaten en er vooral gesproken wordt over strategische keuzes. Kandidaten en lobbyisten van verschillende landen klampen je aan en vragen om steun. Om die reden werden de Europese landen door de voorzitter van de Europese bond, Franco Falcinelli, bijeengeroepen om afspraken te maken. Dat bleek nog lastig te zijn, met name vanwege de grote verschillen tussen west- en oosteuropese landen.
Twee andere speerpunten zijn verder aan de orde gekomen:
– een presentatie over damesboksen, waarmee de afgelopen jaren een enorme progressie is geboekt.
– ‘Licensing’ programma: waarmee vanuit AIBA vaste richtlijnen zijn vastgesteld van preffered suppliers die de nationale bonden mogen voorzien van ringen, handschoenen en andere middelen. Helaas zag ik daar onze gewaardeerde partner Green Hill niet tussen staan.

De AIBA familie is weer drie landen rijker: Kosovo, India (opnieuw) en Micronesië. Dat leverde emotionele speeches en momenten op. De voorzitter van het Kosovaarse olympisch comité, Besim Hasani, en de voorzitter van de Kosovaarse Boksbond heb ik als blijk van onze waardering ook een vaantje gegeven. Nederland werd door hun meteen uitgenodigd voor een toernooi over twee weken in Kosovo…

Met de nodige nervositeit werd vervolgens de verkiezing van nieuwe kandidaten gestart. Overal op de gangen vonden samenscholingen plaats. Europa kon het vooraf niet eens worden, daarvoor waren de belangen en verschillen tussen de westeuropese landen en de voormalige Sovjet republieken te groot. Voor de twee plaatsen bij AIBA had Europa maar liefst een lijst met 17 kandidaten. Ik had mij in ieder geval voorgenomen op onze Duitse kandidaat, Jurgen Kyas, te stemmen, met wie wij in Bundesliga verband prettig samenwerken. En een goede vriend van Hennie van Bemmel bovendien.

Dan de verkiezingen zelf:
– president Wu en executive director Ho Kim krijgen een volgende termijn;
– bij de installatie van vice-presidenten was opvallend dat er naast de continenten voor BMA, Boxing Academy en APB speciale vice-presidenten zijn aangesteld;
– het echte spektakel barste los bij de vijf executive members die moesten worden vastgesteld: in de eerste ronde werd Terry Smith uit Wales herkozen. Gelukkig werd onze Duitse relatie uiteindelijk in de vierde ronde gekozen. De Zuidamerikanen hadden het wel slimmer aangepakt en een ruimere afvaardiging gekregen.

Boris van der Vorst
Voorzitter Nederlandse Boksbond