Aanbod van opleidingen nog meer uitbreiden

In voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boksbond op zaterdag 16 juni in Maastricht hierbij het jaarverslag van de commissie opleidingen. Bijdrage 4 is bedoeld om meer inzicht te geven op dit specifieke onderdeel.

Vele initiatieven in het jaarverslag opleidingen

Commissie-samenstelling: René Braad, voorzitter, nog te benoemen, secretaris en leden Harrie Buitenhuis en John Kenbeek.

Opleidingen
(Assistent) trainer/coach
De opleiding KSS2 assistent trainer/coach, welke in september 2016 startte werd afgerond door 34 cursisten. In september 2017 startte 29 kandidaten de KSS3 trainer/coach opleiding welke tot juni 2018 zal doorlopen.

AIBA 1 ster cursus
In mei verzorgde de commissie opleidingen een 1 ster trainer/coach opleiding op Papendal in Arnhem. Alle 11 Nederlandse coaches behaalden hun 1 ster diploma.

Boksfit instructeur
Eind 2017 werd de eerste pilot gestart van de cursus Boksfit instructeur. Deze opleiding welke wordt afgesloten met een certificaat van deelname werd gevolgd door 9 cursisten. Het betreft hier breedtesport opleiding voor de fitness branche.

Applicatie trainer/coaches
Op 26 november werd de applicatiedag voor 2017 gehouden bij boksvereniging A80 in Amersfoort. De onderwerpen van deze dag waren;
• Workshop hartslagmeeting door Polar Nederland
• Workshop Arbitrage
• Intervisie met Hennie van Bemmel
• Centrale training met verchillende trainingsvormen

Applicatie scheidsrechters en juryleden
Tijdens de jaarlijkse scheidsrechtersdag en voorafgaand aan het NK werd het scheidsrechterskorps bijgeschoold en waren er intervisie momenten.

PvB beoordelaars
In 2017 startte 4 nieuwe PvB beoordelaars hun opleiding bij het NOC*NSF. Uiteindelijk behaalde 3 beoordelaars het diploma en werden zij door NOC*NSF geaccrediteerd.

Parkinson boksen
In 2017 is geprobeerd om de samenwerking aan te gaan met Parkinsonnet en Sparking Boxing. Door het verschil van inzicht(en) is het niet tot afspraken gekomen. De Nederlandse Boksbond en Fsyioholland bekijken de mogelijkheden om hier zelf invulling aan te geven.

Overzicht doelstellingen 2017
• verdere professionalisering van de opleidingscommissie
• uitbreiden aanbod/frequentie en pallet van opleidingen
• organiseren van applicatiedagen
• team PvB beoordelaars uitbreiden
• beleid commissie opleidingen handhaven