Aan de besturen van de bij de Boksbond aangesloten verenigingen/scholen in het district Zuid

 

Zoals u bekend is heeft het bestuur van de Boksbond afspraken vastgelegd met

Aleco Sport Visions, gevestigd aan de Nispenseweg 3 te 4707 RA Roosendaal,

waarbij laatstgenoemde is aangewezen als Regionaal Trainings Center (RTC)

voor de Boksbond in haar district Zuid.

 

De Boksbond heeft ***-sterrentrainer Waleed Shekho aangewezen als coördinator

voor het “talenten-programma” zoals de Boksbond dat ontwikkeld voor al haar

districten.

 

Daarnaast heeft Boksbond aan de **-trainer Dis Paulussen gevraagd medewerking

te verlenen aan het talentenprogramma.

 

Eén van de belangrijkste doelstellingen is ervoor te zorgen dat alle bokstalenten

worden ontdekt en worden uitgenodigd om deel te nemen aan in eerste instantie

Regionale selectie-trainingen die -behoudens andere berichten- zullen worden

gehouden in de Bokshal op het Sportpark Vierhoeven bij Aleco Sports Visons.

Tijdens het jaar zullen ook enkele selectie-trainingen “in de provincie” worden

gehouden.

 

De dagelijkse leiding bij Aleco is in handen van André de Klerk.

 

We stellen het op hoge prijs wanneer uw vereniging de heren Shekho en

Paulussen zal ondersteunen bij hun werkzaamheden.

 

Met dank en vriendelijke groeten,

namens het bestuur van de Boksbond

Peter Bonthuis

 

Hennie van Bemmel, Bondscoach