Aan alle leden /clubs van de Nederlandse boksbond

Op zaterdag 16 juni jl tijdens onze Algemene Ledenvergadering in Maastricht hebben we het breedtesportplan 2022 met jullie besproken en vastgesteld.
Met dit plan willen onze mooie sport verder brengen. Dit gaan we doen met onder andere andere een nieuwe website met daarop heel veel informatie over wedstrijden, reglementen, gala’s, lidmaatschappen en service voor onze leden. Ook willen we heel graag verenigingen en boksscholen ondersteunen en helpen om maatschappelijk actief en betrokken te zijn en hierdoor nieuwe doelgroepen te bereiken en als het kan ook nieuwe leden. Hoe start je als vereniging bijvoorbeeld een samenwerking met een plaatselijke jeugdzorginstelling? Hoe begin je samen met scholen en welzijnsinstellingen een introductiecursus recreatief boksen voor jongeren uit de buurt? Kan ik een aanbod doen aan de gemeente om hen bijvoorbeeld te helpen jeugdproblematiek in een buurt of wijk mee te helpen oplossen? Hoe kom ik in contact en organiseer ik samen met ondernemers een jaarlijks terugkerend succesvol businessboksgala? Hiervoor is wel nodig dat je vereniging/boksschool “vitaal” is. Dat bestuurders en trainers weten wat er van hen verwacht wordt als ze aan dat soort activiteiten beginnen. Hebben we hiervoor voldoende geschoolde vrijwilligers en kader, hebben we een plan, kunnen we hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente en hoe doe je dat. Samen met NOC*NSF bieden we 3 tot maximaal 5 verenigingen de mogelijkheid om met 2 bestuursleden/professionals per vereniging/boksschool het trainingstraject Besturen met een Visie te volgen. Dit traject duurt 3 tot 5 maanden en gedurende 3 bijeenkomsten leer je een visie en plan te ontwikkelen voor je eigen vereniging/boksschool met daarin de belangrijkste thema’s en uitdagingen en hoe je dit in de praktijk kunt uitvoeren. De kosten van dit traject bedragen €1400 waarbij de bond de helft van de kosten draagt. De andere helft is voor rekening van de deelnemers. Dus bij het maximale aantal van 10 deelnemers zijn de kosten €70 per deelnemer, bij 8 deelnemers €87,50 en bij het minimale aantal van 6 deelnemers €117. Aanmeldingen kun je voor 15 oktober sturen naar info@boksen.nl Bij voldoende aanmelding gaat de training nog dit najaar starten. De volledige brochure van het traject ,,Besturen met een Visie” is beschikbaar. Zie onderstaande link
Peter van Veen

Downloaden (PDF, 673KB)