Vanaf heden kan worden ingeschreven voor het NK boksen

De Nederlandse kampioenschappen boksen worden zoals eerder gemeld in het weekeinde van 20 en 21 mei gehouden. Hoewel aanvankelijk het plan bestond uit te wijken naar Amsterdam, treedt de Topsporthal in Rotterdam toch weer als gastheer op. De deelnemers in de A- en B-klasse elite vrouwen en mannen zullen via een open inschrijving worden geselecteerd waarbij de leden van de nationale selecties automatisch geplaatst zullen worden. Er wordt ook een derde wedstrijddag – waarschijnlijk zondag 14 mei – ingelast. Plaats wordt nog nader bekend gemaakt. De Noord- en Zuidnederlandse kampioenschappen gaan gewoon door in november zoals de laatste jaren gebruikelijk was.

Bijgevoegd zit het inschrijfformulier voor het NK dat met alle criteria moet worden ingevuld. De inschrijving sluit woensdag 26 april. Deelname-formulieren dienen te worden gemaild naar info@boksen.nl. Begin mei zullen de wedstrijdprogramma’s worden gepubliceerd op deze website.

 

Hans de Bruijn

Event-manager

Downloaden (XLSX, 8KB)

Eervolle uitnodiging voor Hennie van Bemmel

Hennie van Bemmel (Bondscoach van de Boksbond) vliegt op uitnodiging van NOC*NSF op 13 september a.s. naar Hamburg om daar in te schepen op de Clipper Amsterdam. Vanuit Hamburg wordt de terugreis naar Amsterdam op dit schip afgelegd. Tijdens deze trip, gefinancierd door EY, zullen Hennie en 9 coaches van andere sportbonden met vertegenwoordigers van NOC*NSF terugblikken op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro 2016 en vooruitblikken naar de komende periode van 4 jaar (2017-2020) die wordt afgesloten tijdens de Olympische Spelen in Tokyo. Een bewijs dat de activiteiten van de Boksbond en de binnen de organisatie gemaakte omslag de laatste twee jaar ook bij NOC*NSF zijn opgevallen. Hennie van Bemmel neemt in het beleid van de Boksbond een sleutelrol in.

Inschrijving voor NNK en ZNK geopend

Wellicht staat u er nog niet bij stil maar nu de vakanties voorbij zijn en de sportcentra c.q. boksscholen hun deuren openen, begint weer het wedstrijdseizoen.

Vanaf heden tot en met zondag 25 september 00.00 uur kunnen belangstellende boksers (Elite A- en B-klassers en starters, dames en heren, scholieren (10 t/m 12 jaar), cadetten (13 t/m 15 jaar) en junioren 16 t/m 18 jaar) inschrijven voor de Zuid- en Noord Nederlandse kampioenschappen.

De voorronden van het Nederlands kampioenschap, want zo heten ze officieel en geen districtskampioenschappen meer, worden gehouden in de weekends 8/9 oktober en 15/16 oktober. De locaties voor NNK zijn Albert Cuyp (zondag 9 okt) en ABOV Hoorn (zaterdag 15 en zondag 16 okt). De wedstrijden voor het ZNK worden gehouden op zaterdag 8 okt bij de Golden Gloves in Eindhoven, zaterdag 15 okt bij de Bredase Ring en zondag 16 okt bij Van t Hof Rotterdam. De administratiekosten per deelnemer bedragen 10 euro.

De beste twee boksers uit de A-klasse bij het NNK en het ZNK, de finalisten dus, zullen op uitnodiging doorstromen naar het NK, op 12 en 13 november in Rotterdam. In de B-klasse stromen alleen de kampioenen van de B-klasse bij de NNK en ZNK door naar het NK. De deelnemers aan de startersklasse (t/m zes wedstrijden), scholieren en cadetten doen er niet aan mee. Voor deze klasse is deelname aan het NNK/ZNK het hoogst haalbare.

De openbare loting voor het NNK en het ZNK zal plaatsvinden op dinsdag 27 september (tijd en plaats volgen nog) en daarna zullen de programma’s gepubliceerd en gecommuniceerd worden. Houd rekening met deze data om zo teleurstelling bij een ieder te voorkomen en programma’s niet onnodig te hoeven aanpassen, zoals vroeger het geval was. Uitzonderingen worden niet meer gemaakt, wie te laat is met inschrijven, wordt onherroepelijk geweigerd. Voor alle duidelijkheid: A-klassers moeten meer dan 15 wedstrijden hebben gebokst en B-klassers vanaf 6 tot 15 wedstrijden.

Wellicht ten overvloede wordt het volgende nog vermeld. De jaarlijkse contributie en licentiegelden voor bokscentra, boksers en coaches moeten voldaan zijn voor 1 oktober 2016 om überhaupt mee te kunnen doen aan het Noord- of Zuid Nederlandse Kampioenschappen. Dit zal tijdens de loting worden gecontroleerd.

Het is het streven van de het bondsbestuur en de commissie W&E elk jaar meer deelnemers bij het NNK en ZNK te mogen verwelkomen. Dat moet mogelijk zijn met een aantal van ongeveer 400 actieve wedstrijdboksers. Aan de organisaties van het NNK en ZNK zal het niet liggen, de voorbereiding is al geruime tijd in volle gang. Binnenkort zullen alle verenigingen die lid zijn van de NBB een aantal posters en flyers ontvangen met de aankondiging van het toernooi en de locaties waar de wedstrijden worden gehouden.

Inschrijven voor NNK en ZNK kan via het volgende emailadres: info@boksen.nl via het inschrijfformulier in de bijlage en op de site.

Iedereen wordt een mooi  en sportief toernooi toegewenst en “may the best Woman or Man win!”. 

Hans de Bruijn

Secretaris WenE

Downloaden (XLS, 6KB)

 

Nieuwe aanpak van ALV op zaterdag 8 november

De voorbereiding op de ALV van zaterdag 8 november wordt anders aangepakt dan in voorgaande jaren. Het bestuur wil de betrokkenheid bij de leden voor de boksproblematiek stimuleren. Daarom zullen in de komende drie weken zeven belangrijke onderwerpen vooraf goed toegelicht worden.

Hiermee wil het bestuur haar ambities kenbaar maken, maar tevens ook waar het beleid van de Nederlandse boksbond zich in de periode 2015-2016 zou moeten toespitsen. Kortom, u wordt beter op de hoogte gehouden van de plannen voor het Nederlandse boksen en we hopen zo te bereiken dat u de ALV bezoekt en er actief aan deelneemt. Laat uw stem horen, geef aan wat beter kan en wat goed is en help het bestuur de juiste beslissingen te nemen. U bent aan zet!

De volgende zeven onderwerpen zullen in de komende drie weken volgens een vastgesteld tijdspad behandeld worden.
1. Overzicht beleid van de topsport: heren, dames en jeugd
2. Begroting 2015 in combinatie met plannen voor recreatiesport: graduaties (gele en zwarte handschoen) en andere producten voor recreanten in samenwerking met commerciele partners
3. Aanpassing en uitbreiding wedstrijdklassen: het invoeren van een startersklasse.
4. Update Commissie Opleidingen: met of zonder AIBA-ster aan de ring en invoering van een kwaliteitsregister voor trainers
5. Contributie nieuwe stijl: start pilot in 2015
6. Kansen voor gemeentelijke boksvoorzieningen: toelichting op Boksen in Rotterdam
7. Wedstrijdorganisatie: EK vrouwen 2016, interlands en opzetten van stedencompetitie

Voor de ALV van de Boksbond zullen alle aandachtspunten nog eens beknopt worden weergegeven in de maandelijkse nieuwsbrief om er zeker van te zijn dat alle leden volledig geïnformeerd zijn. Iedereen is van harte welkom op zaterdagochtend 8 november.

Boris van der Vorst
Voorzitter Nederlandse Boksbond

Topsport maakt goede ontwikkelingen door

NOC*NSF en Papendal hebben een boksprogramma ingericht op Papendal. Louis Wijdenbosch werd aangetrokken als technisch directeur terwijl Nigel Davies als bondscoach aan het werk ging, met een focus op de damesselectie op Papendal. De Boksbond speelde maar een beperkte rol in het project.

Het project op Papendal moet leiden tot deelname van de damesboksers aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Eén van de belangrijke kandidaten is Nouchka Fontijn. Zij won dit jaar het Europees Kampioenschap (75 kg) en een belangrijk internationaal toernooi in Turkije. Er gaat een grote afvaardiging van de dames naar de wereldkampioenschappen die in November 2014 in Korea worden gehouden. Liefst 5 dames en 3 begeleiders.

Kort geleden hebben de beide eerste partijen aan de Boksbond gevraagd of zij weer de verantwoordelijkheid zou willen nemen voor het Technische Beleid. Overleg tussen een groot aantal Nederlandse trainers heeft ertoe geleid dat de technische leiding onder eerste verantwoordelijkheid staat van Hennie van Bemmel, Ton Dunk en André de Klerk. Het eerste contact met Nigel Davies en NOC*NSF en Papendal heeft plaatsgevonden.

Gelet op de goede prestaties van de Nederlandse mannenboksers met o.a. de 5e positie van Peter Mullenberg op de wereldranglijst, na het behalen van het WK bij de militairen en de uitstekende prestaties van hem, Enrico la Cruz en Max van der Pas op internationale toernooien, wil de Boksbond zeker meer aandacht geven aan het herenboksen.
Aan het drietal is gevraagd ook eens te kijken naar de totale aanpak van het boksen.

Na het WK dames vindt er overleg plaats tussen NOC*NSF, Papendal en de Boksbond. Vanuit de Boksbond zal worden onderzocht in hoeverre het trainingscentrum Papendal ook voor de heren en mogelijk jeugd worden gebruikt. Uiteraard worden de leden via de nieuwe website op de hoogte gehouden.

Peter Bonthuis,
Directeur Boksbond

Plan voor het bevorderen van het recreatieboksen

Bepaalde zaken waar het bestuur van de Nederlandse boksbond mee bezig is blijven vaak onderbelicht. Maar ze zijn van wezenlijk belang voor de toekomst van ,onze’ sport. Welk beleid stippel je uit? Hoe geef je een nieuwe impuls aan het boksen? Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om duidelijk te maken aan de verenigingen waarom het belangrijk is om lid van de Nederlandse Boksbond te zijn/worden. Onder andere het zichtbaar maken van wat een organisatie doet en de voordelen die dat met zich meebrengt. In 2015 zal daar extra aandacht aan worden besteed. Ook wil het bestuur de ontwikkeling van het recreatie-boksen gaan bevorderen. We zijn in gesprek met een commerciële sportorganisatie (circa 200 locaties in Nederland) die, met erkende bokstrainers van de Boksbond, specifieke bokstrainingen wil aanbieden voor beginners. Het doel van deze samenwerking is, naast additionele opbrengsten, om het boksen onder de aandacht te brengen bij een brede doelgroep en het doorstromen van beginnende boksers te realiseren naar onze verengingen.

De volgende plannen zullen verder worden besproken tijdens de ALV:

 • Herintroductie van graduatie-examens (geel tot zwarte Bokshandschoen);
 • Ieder lid (dus ook recreanten) ontvangen een lidmaatschapskaart met diverse voordelen;
 • Nieuwe website met een verengingspagina om zich beter kunnen presenteren aan (toekomstige) leden;
 • Uitrol van VSK-keurmerk, exclusief voor verengingen die lid zijn van de Boksbond;
 • Ondersteuning vanuit de Boksbond voor samenwerking met gemeenten (blauwdruk Rotterdam Boxing);

Kom vooral naar de ALV om mee te beslissen over bovenstaande plannen en/of breng aanvullende ideeën in waarmee de vereniging recreanten langer kan binden.

Rob van de Watering
Penningmeester

Startersklasse toegevoegd aan wedstrijdklassen

Ontwikkelingen moeten soms worden bijgesteld. De wedstrijd en evenementen commissie (WenE) heeft vorig jaar besloten om de C-klasse en de klasse voor nieuwelingen te laten vervallen en het te houden bij de A- en B- klasse. Inmiddels is in overleg met het Hoofdbestuur van de Nederlandse Boksbond vastgesteld dat om er behoefte bestaat om een startersklasse in te stellen, om de drempel naar het wedstrijdboksen de verlagen. Als Wedstrijd en Evenementen commissie luisteren we naar de leden van de  Nederlandse Boksbond en wegen alle vragen en goede suggesties af en honoreren vanzelfsprekend de voorstellen als we ervan overtuigd zijn in het belang van de bokssport te handelen en uiteraard voldoen aan de AIBA reglementen. Indien de algemene najaarsvergadering op 8 november akkoord gaat, ligt het in ons voornemen om een Startersklasse in te voeren. De klasse indeling ziet er dan als volgt uit: Startersklasse : 0 tot en met 6 gebokste wedstrijden B klasse:           7 tot en met 15 gebokste wedstrijden A klasse:           16 of meer gebokste wedstrijden Let op! Kickbokswedstrijden gelden als bokswedstrijden en zal dus ook zo worden ingedeeld in de te bepalen klasse. Als een ex kickbokser een licentie aanvraagt zullen deze eerst beoordeeld worden door de District Technische Commissie ( DTC ) van het district waarin de opgegeven vereniging zich bevindt om zo de indeling te bepalen. Voor inschrijven NNK/ZNK geldt: Startersklasse B Klasse A Klasse Het NNK/ZNK is voor alle categorieën van Scholieren tot en met Elite. Voor meedoen aan NK geldt: B klasse A klasse Het NNK/ZNK is voor alle categorieën van Scholieren tot en met Elite. Hiertoe is besloten om zo de titels op juiste waarde neer te zetten De beste vier boksers van NNK en de beste vier boksers ZNK in de A en B klassen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het NK. Zij worden ingedeed in groepen van acht personen. Is het aanbod van acht boksers vanuit NNK/ZNK er niet dan zal de organisatie van het NK boksers uitnodigen die in voldoende mate geklasseerd en gekwalificeerd zijn om deel te mogen nemen aan het NK. Voor het NK is inschrijven dus niet mogelijk, dit gaat op uitnodiging. Met ingang van het wedstrijdseizoen 2013/2014 komen alle klassen uit in het NNK/ZNK en NK dit houdt in dat Scholieren, Cadetten, Jeugd en Elite voor zowel jongens, meisjes, dames en heren zullen uitkomen in het toernooi en dat er geen aparte kampioenschappen meer worden georganiseerd voor de diverse categorieën. Tevens zullen weer aspiranten dagen georganiseerd gaan worden vanaf 1-1-2015 ter bevordering van het wedstrijdboksen voor scholieren, cadetten en jeugd. We gaan er met dit voorstel vanuit dat dit gedragen wordt door alle trainers en boksers die zijn van de Nederlandse Boksbond. En hopen dat het aanbod van boksers en wedstrijden en het niveau hiermee zichtbaar omhoog gaat. Met deze duidelijke indeling hopen we het aantal terugtrekkingen en discutabele afzeggingen van boksers opgesteld in een wedstrijdprogramma te reduceren en het organiseren van een wedstrijd of evenement aantrekkelijker te maken.

Alex van Klooster

Voorzitter Wedstrijden en Evenementen

 

Status AIBA Opleidingen trainer/coaches van Boksbond

Sinds enige tijd horen de trainer/coaches die internationaal actief zijn te beschikken over een AIBA trainer/coach accreditatie. Deze accreditatie kent verschillende niveaus en wordt vertaald in een sterren status. Voor nationale wedstrijden zoals het NK dienen de trainer/coaches minimaal te beschikken over een * sters AIBA accreditatie. Voor het aankomende NK zal hier dispensatie voor moeten worden verleend.

Om hier in de toekomst goed op te anticiperen zijn de navolgende acties relevant;

 • Verzorgen van een AIBA internationale cursus, welke is gepland voor november (voor de actieve trainer/coaches van dit moment)
 • Beoordeling van de nationale trainer/coach opleiding welke is gecertificeerd volgens het NOC*NSF door AIBA
 • Voorstel accrediteren van de trainer/coach opleiding door AIBA met een ster(ren)
 • Het verlenen van dispensatie voor het NK van 2014
 • Opleiden van trainer/coaches die actief willen zijn voor het NK van 2015
 • Opleiden van trainer/coaches op basis van vrije inschrijving
 • Vastleggen van de licenties van de trainer/coaches in de AIBA database door ons bondsbureau

 

Tijdens het bezoek van Boris van der Vorst aan het AIBA congres zal het opleiden van onze trainer/coaches en scheidsrechters een van de belangrijke gespreksonderwerpen zijn. Tijdens de ALV zal hierop vanuit de commissie opleidingen een toelichting worden gegeven.

René Braad

Voorzitter cie opleidingen

Test met contributie-bijdragen

Er is veel onvrede bij de aangesloten verenigingen van de Nederlandse boksbond over de hoogte van de jaarlijkse contributie. Voor vooral kleine verenigingen is het bedrag bijna niet op te brengen en de meest gehoorde klacht is dan ook “wat krijgen we er eigenlijk voor terug”. Maar ook bij de bond leven zorgen, want zelfs bij ongewijzigd beleid zullen we in de komende jaren in de financiele problemen komen. De ondersteuning vanuit NOC/NSF staat onder druk. Dit lijkt structureel. Daarom werkt het bestuur van de boksbond aan nieuwe voorstellen die enerzijds voldoen aan de wensen van de verenigingen en anderzijds onze inkomsten evenwichtiger maken. 2015 staat dan ook te boek als een overgangsjaar waarin we een en ander willen gaan uittesten.

Met maximaal tien verenigingen willen we een “pilot” opzetten waarbij onderscheid wordt gemaakt in de contributie-bijdrage van verenigingen met uitsluitend recreanten en verenigingen met een wedstrijdsectie.

Voor verenigingen wordt het interessant om aangesloten recreanten op te geven als lid van de bond omdat er een “kick back” naar de vereniging komt. Ook gaat de bond de al eerder gememoreerde loyalty card  introduceren.

Bij het slagen van deze test gaat deze nieuwe regeling voor alle verenigingen gelden, waarmee hopelijk weer een flinke stap voorwaarts wordt gezet.

Ronald Blom

Vice-voorzitter van de Nederlandse boksbond

Opnieuw kandidatuur voor EK vrouwen

Een bond die de ambitie heeft om promotie voor ,onze’ sport te maken via het binnenhalen van internationale kampioenschappen heeft tijd nodig. Kandidaat stellen moet meestal een of twee jaar van te voren worden aangekondigd en daarna begint het samenstellen van de begroting, het aftasten van de subsidie-mogelijkheden en het instellen van een haalbaarheidsonderzoek. De Nederlandse Boksbond zit middenin zo’n omvangrijk proces en is voornemens opnieuw een gooi te doen aan het ,veroveren’ van het Europees kampioenschap vrouwen in 2016. Het organisatiecomité heeft al verkennende besprekingen gevoerd met Rotterdam Topsport en de Europese afdeling van de wereldbond (AIBA) geïnformeerd over ons plan in voorbereiding. We zijn het helemaal eens dat het logischer zou zijn geweest na het EK vrouwen (2011) en het EK jeugd (2013) te kandideren voor het Europees kampioenschap mannen of het wereldkampioenschap vrouwen. Die opbouw zou vanzelfsprekend zijn geweest. Maar wie zich verdiept in de mogelijkheden van deze prestige-projecten merkt al snel dat de concurrentie in alle hoeken van de wereld de kop opsteekt, geld geen enkel probleem is voor deze gegadigden, of het nou gaat om een hosting-fee van 100.000 USA dollars of meer. Voor bonden als Azerbeidjan maakt dat helemaal niets uit.

De Nederlandse boksbond wil op de ingeslagen weg doorgaan en vindt de organisatie van het EK vrouwen een goede voortzetting van het Papendal-project, dat sinds vorig jaar rondom Nouchka Fontijn werd opgezet. Dat evenement is voor een klein boksland als Nederland te betalen (hosting-fee van 25.000 euro buiten alle andere kosten) maar inmiddels telt voor het EK vrouwen ook dat er meer kapers op de kust zijn. Vier jaar geleden was het boksen voor vrouwen nog niet Olympisch en was de belangstelling gering om een officieel kampioenschap te organiseren. Dat ligt nu anders. Derhalve komt men een duistere wereld van internationale lobbyisten/ bondsofficials terecht. Ze spelen desgewenst elkaar de bal toe. Nederland zit dan niet op de voorste rij. Op een enkele uitzondering na zijn we nauwelijks vertegenwoordigd in de AIBA-commissies en ook niet in die van de Europese afdeling. Maar goed, een bond die het niet probeert zal nooit slagen. Begin 2015 moet het officiële bid worden opgemaakt en verzonden.

Ook het invoeren van de officiele interland-wedstrijden heeft alle aandacht. Vroeger werd door de Nederlandse boksbond een paar keer per jaar een landenploeg uitgenodigd. Van die internationale wedstrijden ging een grote publicitaire waarde uit. Zoals in andere takken van sport maakte de televisie opnames daarvan. Het krachtsverschil met het buitenland werd onder een vergrootglas gelegd. Nu het mannenboksen onder aanvoering van Peter Mullenberg, Enrico la Cruz en anderen extra aandacht trekt, ligt het in de bedoeling om interlandwedstrijden te gaan uitschrijven in de nabije toekomst. Dat zou een waardevolle bijdrage zijn aan het promoten van ,onze’ sport.

Hans de Bruijn

Event-manager

 

Michel van Halderen geeft bijscholing-seminar

In samenwerking met de NBB worden bijscholingen/applicatie dagen georganiseerd. Tenslotte hebben boksen en kickboxen veel gemeen, zeker waar het niet technische factoren (trainingsleer, voeding) betreft. Kennis en ervaringen worden gedeeld zowel op gebied van wedstrijdsport als algemene fitness en gezondheid.

Zie twee bijlagen, die we onder de aandacht van de NBB-leden brengen.

1 bijscholing over voeding en weigtcutting en 2 bijscholing over kracht en conditie training voor boksen en kickboksen.


Tal van hoogtepunten in tweede helft van boksseizoen

De eerste bestuursvergadering van de Nederlandse Boksbond na de zomervakantie zit erop, met helaas nog een paar afwezige vakantiegangers maar wel met enkele nieuwe bestuurlijke versterkingen. Kersvers bestuurslid John Bersch werd in het zonnetje gezet vanwege het behalen van zijn trainersdiploma.
Er wacht een boeiend vervolg van het boksseizoen, met in augustus het WK boksen in Hongarije met Cas van Peer. In september onder meer de (junior) Bep van Klaveren-Memorial in Rotterdam en een internationaal boksgala in Alphen aan de Rijn. In oktober zijn er het Amsterdams- èn Rotterdams boksgala en bij de Ben Bril Memorial olympische bokspartijen in het koninklijk theater Carré en bovenal het grote internationale AIBA-evenement de Eindhovense Box Cup 2018. In november Team NL tegen Team USA in de Rotterdamse Cruise Terminal met de jaarreceptie van de Boksbond, WK damesboksen in India, tussendoor Noord- en Zuid-Nederlands kampioenschappen, Business Boksen-events, Boksen met Sterren op televisie, en natuurlijk de inspirerende rondgang langs de bijna 100 geregistreerde boksverenigingen in Nederland, waar met zoveel passie wordt gebokst.

Boris van der Vorst
Voorzitter

Weer een nieuw lid: Knockout Boxing Club

Weer een nieuw lid erbij voor de Nederlandse Boksbond in district Zuid:

Knockout Boxing Club
Tramkade 26
5211 VB
‘s-Hertogenbosch
www.knockoutboxingclub.nl
boxingclubknockout@gmail.com
Hoofdtrainer: Harm Blijd (KSS3 trainer/coach)

Data-schema voor cursus boksinstructeur

Hierbij volgt een data-schema voor de cursus Boksinstructeur vanaf september:

September 2018
– Cursusdag 1: woensdag 12 september Rotterdam
– Cursusdag 2: woensdag 26 september Rotterdam
– Cursusdag 1: vrijdag 14 september Brabant
– Cursusdag 2: vrijdag 28 september Brabant
Oktober 2018
– Cursusdag 1: vrijdag 5 oktober Bant
– Cursusdag 2: vrijdag 19 oktober Bant
– Cursusdag 1: maandag 8 oktober Rotterdam
– Cursusdag 2: maandag 22 oktober Rotterdam
November 2018
– Cursusdag 1: maandag 5 november Rotterdam
– Cursusdag 2: maandag 19 november Rotterdam
– Cursusdag 1: vrijdag 16 november Amsterdam
– Cursusdag 2: vrijdag 30 november Amsterdam
December 2018
– Cursusdag 1: maandag 3 december Rotterdam
– Cursusdag 2: maandag 17 december Rotterdam
– Cursusdag 1: vrijdag 7 december Noord Nederland
– Cursusdag 2: vrijdag 21 december Noord Nederland
Aanmelden voor de cursus: http://boksen.nl/boksinstructeur/

zat 17/11 Gladiatoren

Zaterdag 17 nov. businessboksen van Gladiatoren in Cruiseterminal Rotterdamdam

Net echt: ook amateurs tekenen contract Ben Bril

Ook de amateurs moeten een contract ondertekenen om mee te mogen doen aan het prestigieuze profprogramma voor de Ben Bril Memorial op maandag 15 oktober in het koninklijk theater Carré. De Amsterdamse krijgers Kilat Hallie en Donovan Vroom zijn dit jaar voor het eerst van de partij in het voorprogramma. Aangetoond wordt hiermee dat de amateurs en de profs naar elkaar toegroeien en waarschijnlijk allemaal toegang krijgen tot de Olympische Spelen in Tokio 2020.

No Limits Gym: alles gericht op werken met minder valide boksers

Op de frontfoto: links Antoine Schutte en rechts bondsdirecteur Peter Bonthuis

Eén van de bijzondere boksscholen in Nederland is No Limits Gym in Nieuwerkerk aan den IJssel. Antoine Schutte heeft veel moeite moeten doen om zijn passie te verwezenlijken. Die passie bestaat uit het werken met minder-valide sporters naast zijn drukke baan in één van de ziekenhuizen in de regio Rotterdam.

Een tijdje geleden kwam No Limits Gym in het nieuws met de aanwezigheid van de enige boksring in Europa die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Een technisch vernuftige constructie maakt het mogelijk om zelfstandig met een rolstoel de ring te betreden. Op dit moment werkt Antoine Schutte aan de realisatie van een rolstoel, speciaal gericht op het kunnen boksen.
Zijn contacten met Engelse rolstoel-boksers hebben onlangs geleid tot een demonstratie van deze voor boksbegrippen nieuwe tak in No Limits Gym.


The Dutch Dream Factory staat aan de buitenzijde van het gebouw. Antoine is erin geslaagd een ‘state-of-the-art’ boksschool te ontwikkelen. Naast de speciale ring is er ook een mogelijkheid voor blinden en zeer slechtzienden om bokstrainingen te volgen. Rondom de vaak in felle kleuren gemaakte bokszakken zijn op de grond merktekens aangebracht die de boksers duidelijk maken waar zij staan ten opzichte van hun doel.

No Limits Gym gaat zelfs zo ver dat zij die boksers die niet zelfstandig naar Nieuwerkerk kunnen komen door een vrijwilliger ophalen in een speciaal ingerichte auto die ook plaats geeft aan een rolstoel.

De leden koesteren de aandacht die ze krijgen. Deze school vervult een meer dan sociale functie in de maatschappij. Volgende wens van Antoine Schutte is een netwerk op te bouwen met boksscholen die zijn voorbeeld volgen en die enkele uren per week hun school openzetten voor rolstoelboksers zodat in de toekomst ook wedstrijden voor deze groep boksers kunnen worden georganiseerd. De deelnemers hebben een nieuw doel in hun leven !!

Cas van Peer: ‘’Niets is onmogelijk op dit WK Boksen in Budapest’’

Bokser Cas van Peer en trainer Waleed Shekho zijn net klaar met hun 4e training deze week bij de Higschool op Boxing op sportpark De Bult bij voetbalvereniging RSC Alliance. Dit betekent dat er alweer 12 trainingsuren voorbij zijn. Bezweet en vermoeid vertelt Cas van Peer over het naderende WK Boksen in Budapest. ‘’Van 21 tot 31 augustus 2018 vindt in Hongarije het WK boksen plaats voor boksers tot 18 jaar. Het WK wordt iedere twee jaar georganiseerd door AIBA, een bond voor Olympische boksers. Dit toernooi nemen boksers deel die geboren zijn in 2000 en 2001.’’

Het vertrouwen op een succesvol WK is groot bij Cas en dit is niet gebaseerd op gebakken lucht. Een aantal maanden geleden werd hij immers 3e op het Jeugd EK in Italië. En van de laatste zeventien toernooien waaraan Cas meedeed, behaalde hij maar liefst vijftien keer het podium. Ook zijn trainer Waleed Shekho die zelf jarenlang op hoog niveau bokste in Syrië en die over het hoogste 3-ster coachingscertificaat beschikt, is positief gestemd maar tevens realistisch.
’Op dit WK Boksen heb je geen makkelijke tegenstanders, vergelijk het maar met Kroatië op het afgelopen WK voetbal. Wie had verwacht dat zij de finale zouden halen? Cas heeft superveel talent en heeft een ijzersterke discipline. We kennen alle tegenstanders van het naderende kampioenschap en weten dat we tegen iedereen kans hebben. Maar ook zijn er een aantal toppers bij waar Cas mogelijk ook van kan verliezen.’

Cas knikt, hij is een man van weinig woorden. Liever laat hij zijn lichaam spreken in de ring.
Zijn ultieme droom is het halen van de Olympische spelen in 2024. Die kans is zeer realistisch gezien zijn stormachtige ontwikkeling. Nog geen 2,5 jaar geleden startte hij pas met boksen. En dat doet hij zo goed dat hij alleen nog internationale wedstrijden bokst omdat de tegenstand in Nederland te gering is. Ook is er nog een piepkleine kans dat Cas kan deelnemen aan het Olympische Jeugdzomerspelen die plaatsvinden in september 2018. Cas moet dan wel een gouden of zilveren medaille halen op het komende WK. Ook een bronzen medaille kan wellicht nog soelaas bieden, maar over de exacte deelname-eisen bestaan tot op heden nog onduidelijkheden.

’Sowieso focussen we ons op het komende WK en daarna gaan we toewerken naar het boksen bij de Elite. Daar willen we ook toernooien, EK’s en WK’s gaan boksen’, vertelt trainer Waleed die zelf in Syrië bokste in het nationale team. Hij mocht destijds van zijn overheid niet naar buitenland en stopte toen met boksen. Hij kwam naar Nederland en was toen al drie jaar gestopt. ‘Mijn oude niveau halen was moeilijk. In mijn hoofd was alles hetzelfde als voorheen, maar lichamelijk helaas niet meer. Ik bokste in dezelfde gewichtsklasse als Cas. Hierna ben ik trainer geworden. Alleen met boksers waar ik echt potentie in zie wil en kan ik werken. Bij Cas is dit zeker het geval. Hij is leergierig en behalve zijn coach ben ik ook zijn mentor. We werken iedere dag aan zijn snelheid, kracht en techniek. Ik zie hem nog binnen komen als lange jongen van amper 50 kilo. Maar direct zag ik zijn talent.’

Het verhaal van Cas van Peer lijkt rechtstreeks uit een jongensboek te komen. Noodgedwongen moeten stoppen met rugby door blessures en dan bij toeval ontdekken dat je een extreem getalenteerd bokser bent die binnen enkele jaren overwinning na overwinning boekt.
Bescheiden als Cas is geeft hij veel credits aan anderen: ‘’Mijn familie werkt heel erg mee. Mijn vader faciliteert samen met sponsoren de High School of Boxing waar ik dagelijks veel trainingsmogelijkheden heb en mede dankzij hen kan ik werken met een absolute toptrainer. Mijn vader reist met veel wedstrijden met me mee en ondersteunt altijd en overal. Mijn moeder zorgt voor mijn sportvoeding. Momenteel train ik iedere door de weekse dag 3 uur met Waleed en op zaterdag en zondag een uur en zo bereiden we ons optimaal voor op het naderende WK.
Cas praat niet graag over zichzelf en zijn prestaties, maar gelukkig is zijn coach minder bescheiden.
‘Cas is met zijn 1.87 meter en slechts 60 kilo een uitzondering in zijn klasse. Met zijn lange armen kan hij goed afstand houden en tegelijkertijd een tegenstander keihard raken. Hij heeft een prachtige techniek en een ijzersterke discipline. We hebben er samen veel vertrouwen in dat een podiumplaats realistisch is. Maar je bent ook afhankelijk van de jury en dat is nog best ingewikkeld. Zo kijken ze naar hoe je stoot, hoe je beweegt, hoe mooi je staat in de ring en hoe je er conditioneel voor staat.
Binnenkort weten we ook of er 26 of misschien wel 32 concurrenten zijn voor Cas. Afhankelijk daarvan kan hij binnen 5 of 6 wedstrijden in de finale staan.’

Een WK-medaille zou een unicum zijn voor de Nederlandse boksbond, Cas zou de eerste zijn.
Sowieso is Nederland helaas nog geen boksland, iets dat blijkt uit de resultaten van de laatste 150 jaar: slechts 3 Nederlandse boksers haalden ook een jeugdmedaille op een groot toernooi.
Voorbereiden op een wedstrijd doet Cas op zijn geheel eigen wijze. ‘’Beetje chillen en op mijn telefoon zitten en dan tijdens de warming-up een beetje agressief worden. Dan komt de adrenaline vanzelf.’’ Trainer Waleed benadrukt dat boksen om respect gaat. ’Boksen gaat om respect. Cas gaat met al zijn tegenstanders goed om en na de wedstrijden gaan ze vriendschappelijk met elkaar om. Cas beaamt dit: ‘’Voor de wedstrijd wil ik alles geven, na de wedstrijd zijn we vrienden. We gaan boksen daar, niet vechten. Het gaat om techniek en tactiek. Ik blijf die drie rondes van ieder drie minuten altijd boksen met mijn hoofd, anders verlies ik de wedstrijd.’’

Binnenkort reist Cas af naar Budapest in Hongarije. Hij verblijft daar in een hotel waar alle boksers wonen gedurende het toernooi. De AIBA heeft gezorgd dat alle faciliteiten daar aanwezig zijn.
‘’Hopelijk keer ik 1 september 2018 terug met een medaille’’, glimlacht een ingetogen Cas van Peer.

In Colombia bokstraining okay, maar geen douches en geen water


Met zijn gezin op vakantie in Colombia zijn en er tussendoor je passie voor het boksen niet vergeten, dat is Boris van der Vorst ten voeten uit. De voorzitter van de Nederlandse boksbond liet zich afbeulen door landskampioen Germin Guardia in de mooie industriële boksgym in Cartagena met op de muren fraaie afbeeldingen van o.a. een oud kampioen als Kid Pambelé. De voorzieningen waren pover. Douches en stromend water waren niet aanwezig, maar de training zelf was goed en gevarieerd. Boksen beleeft een minder periode in Colombia, maar de regio Bolívar – waar Cartagena bij hoort – is van oudsher hofleverancier van de nationale selectie en de oude Cartageense krijgers worden nog steeds geëerd. Na de training ging ik met mijn twee oudste dochters naar het standbeeld van de tweevoudig wereldkampioen zwaargewicht Rodrigo ‘Rocky’ Valdez die vorig jaar is overleden. Passie verloochent zich nooit….

Ozturk: ,,Boksen is allang geen sport meer voor alleen mannen”

Het aantal vrouwen dat bokst neemt sterk toe, ook in Nijmegen. Al doen de meeste meiden het volgens de trainers meer voor de work-out dan het vechten. Als je elkaar niet wil slaan pak je gewoon de bokszak.
Trainer Orhan Öztürk van de Nijmeegse boksvereniging NABA zegt dat ruim een derde van de 150 leden vrouw is. ,,Het wordt steeds populairder onder dames, dat zien wij absoluut. Ook bij de jongere meisjes. Boksen krijgt steeds meer uitzendtijd in de media, dat spreekt ook vrouwen aan. Het is een vechtsport, maar ook zeker een vrouwensport. Al zijn dames nog wat voorzichtiger dan mannen om een ander tegen het hoofd te slaan of een klap op het gezicht te krijgen.’’

Afvallen
Öztürk stelt dat boksen een ideale manier is voor vrouwen om calorieën te verbranden en dus af te vallen. ,,Daarnaast is boksen heel goed voor je zelfverdediging als je de verkeerde persoon tegen komt. Je leert hoe je op korte afstand de confrontatie aan kan gaan.’’
Bij de Nederlandse Boksbond, waar 97 verenigingen uit het land bij zijn aangesloten, waren de mannen in augustus 2016 in de meerderheid: 3823 van de 4634. De bond kreeg er de anderhalf jaar daarna zo’n 800 leden bij, van wie een deel vrouw (hoeveel is onbekend). ,,Je ziet echt een verschuiving. Dat is onder meer te danken aan de Nederlandse boksers Nouchka Fontijn, die het goed doet. Ook zijn steeds meer vrouwen bezig met bewegen en komen ze erachter dat boksen een heel intensieve sport is. Je gebruikt je hele lichaam’’, aldus Peter Bonthuis, bondsdirecteur. Door deze toename is er volgens hem tijdens wedstrijden ook steeds meer aandacht voor vrouwen.

Zware stoten
De Nijmeegse trainer Joop Ubeda, vader van de bokslegende Perry Ubeda, ziet ook steeds meer meiden in zijn sportschool Ubeda Sports verschijnen. ,,We hebben twee keer in de week een training speciaal voor vrouwen. Het is populair, zeker. 30 jaar geleden vochten vrouwen ook al, maar sinds we met de bokszaktrainingen zijn begonnen, een jaartje of 7 geleden, wordt het steeds drukker. Dan heb je alleen fysiek contact met de handen.’’
Redenen om te gaan boksen zijn er voor vrouwen te over, weet Ubeda. ,,Van boksen word je fit, je gebruikt je hele lichaam, valt ervan af en het is heel verslavend. En als je een of andere idioot tegenkomt, je leest er de laatste tijd genoeg over, kan je van je af slaan. Zo’n bokszak weegt tussen de 50 en 80 kilo, zo leer je zware stoten te geven.’’

Intensief
Bij Sportpiazza in Malden staat bijna elke avond een bokszaktraining op het programma. ,,En die zitten altijd vol, dan heb je het over 28 deelnemers, zeker 70 procent van hen is vrouw’’, vertelt de Nijmeegse trainer Roy Rengers. Hij geeft zeven uur bokszakles per week, maar de aanloop is zo groot dat er nog wel wat uren bij kunnen. Hij gaf zijn leslocatie in Nijmegen-Noord al aan een andere trainer, omdat hij tijd tekort komt om aan de vraag te voldoen.
Rengers: ,,Het is echt een intensieve work-out, waar je veel baat bij hebt. Er komen allerlei types op af, van studenten tot advocaten, in de leeftijd van 25 tot 60. Om de stress er even uit te laten, af te vallen of voor het zelfverdedigingsaspect.’’
,,Veel vrouwen vinden het toch niet prettig fysiek met elkaar bezig te zijn, echt met iemand te vechten. Dan biedt een bokszak uitkomst.” Hoe dan ook, vechten met een persoon of een zak, het is belangrijk de juiste technieken te leren, zegt de trainer. ,,Ik leer ze hoe je een goeie trap of stoot geeft.’’