Vanaf heden kan worden ingeschreven voor het NK boksen

De Nederlandse kampioenschappen boksen worden zoals eerder gemeld in het weekeinde van 20 en 21 mei gehouden. Hoewel aanvankelijk het plan bestond uit te wijken naar Amsterdam, treedt de Topsporthal in Rotterdam toch weer als gastheer op. De deelnemers in de A- en B-klasse elite vrouwen en mannen zullen via een open inschrijving worden geselecteerd waarbij de leden van de nationale selecties automatisch geplaatst zullen worden. Er wordt ook een derde wedstrijddag – waarschijnlijk zondag 14 mei – ingelast. Plaats wordt nog nader bekend gemaakt. De Noord- en Zuidnederlandse kampioenschappen gaan gewoon door in november zoals de laatste jaren gebruikelijk was.

Bijgevoegd zit het inschrijfformulier voor het NK dat met alle criteria moet worden ingevuld. De inschrijving sluit woensdag 26 april. Deelname-formulieren dienen te worden gemaild naar info@boksen.nl. Begin mei zullen de wedstrijdprogramma’s worden gepubliceerd op deze website.

 

Hans de Bruijn

Event-manager

Downloaden (XLSX, 8KB)

Eervolle uitnodiging voor Hennie van Bemmel

Hennie van Bemmel (Bondscoach van de Boksbond) vliegt op uitnodiging van NOC*NSF op 13 september a.s. naar Hamburg om daar in te schepen op de Clipper Amsterdam. Vanuit Hamburg wordt de terugreis naar Amsterdam op dit schip afgelegd. Tijdens deze trip, gefinancierd door EY, zullen Hennie en 9 coaches van andere sportbonden met vertegenwoordigers van NOC*NSF terugblikken op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro 2016 en vooruitblikken naar de komende periode van 4 jaar (2017-2020) die wordt afgesloten tijdens de Olympische Spelen in Tokyo. Een bewijs dat de activiteiten van de Boksbond en de binnen de organisatie gemaakte omslag de laatste twee jaar ook bij NOC*NSF zijn opgevallen. Hennie van Bemmel neemt in het beleid van de Boksbond een sleutelrol in.

Inschrijving voor NNK en ZNK geopend

Wellicht staat u er nog niet bij stil maar nu de vakanties voorbij zijn en de sportcentra c.q. boksscholen hun deuren openen, begint weer het wedstrijdseizoen.

Vanaf heden tot en met zondag 25 september 00.00 uur kunnen belangstellende boksers (Elite A- en B-klassers en starters, dames en heren, scholieren (10 t/m 12 jaar), cadetten (13 t/m 15 jaar) en junioren 16 t/m 18 jaar) inschrijven voor de Zuid- en Noord Nederlandse kampioenschappen.

De voorronden van het Nederlands kampioenschap, want zo heten ze officieel en geen districtskampioenschappen meer, worden gehouden in de weekends 8/9 oktober en 15/16 oktober. De locaties voor NNK zijn Albert Cuyp (zondag 9 okt) en ABOV Hoorn (zaterdag 15 en zondag 16 okt). De wedstrijden voor het ZNK worden gehouden op zaterdag 8 okt bij de Golden Gloves in Eindhoven, zaterdag 15 okt bij de Bredase Ring en zondag 16 okt bij Van t Hof Rotterdam. De administratiekosten per deelnemer bedragen 10 euro.

De beste twee boksers uit de A-klasse bij het NNK en het ZNK, de finalisten dus, zullen op uitnodiging doorstromen naar het NK, op 12 en 13 november in Rotterdam. In de B-klasse stromen alleen de kampioenen van de B-klasse bij de NNK en ZNK door naar het NK. De deelnemers aan de startersklasse (t/m zes wedstrijden), scholieren en cadetten doen er niet aan mee. Voor deze klasse is deelname aan het NNK/ZNK het hoogst haalbare.

De openbare loting voor het NNK en het ZNK zal plaatsvinden op dinsdag 27 september (tijd en plaats volgen nog) en daarna zullen de programma’s gepubliceerd en gecommuniceerd worden. Houd rekening met deze data om zo teleurstelling bij een ieder te voorkomen en programma’s niet onnodig te hoeven aanpassen, zoals vroeger het geval was. Uitzonderingen worden niet meer gemaakt, wie te laat is met inschrijven, wordt onherroepelijk geweigerd. Voor alle duidelijkheid: A-klassers moeten meer dan 15 wedstrijden hebben gebokst en B-klassers vanaf 6 tot 15 wedstrijden.

Wellicht ten overvloede wordt het volgende nog vermeld. De jaarlijkse contributie en licentiegelden voor bokscentra, boksers en coaches moeten voldaan zijn voor 1 oktober 2016 om überhaupt mee te kunnen doen aan het Noord- of Zuid Nederlandse Kampioenschappen. Dit zal tijdens de loting worden gecontroleerd.

Het is het streven van de het bondsbestuur en de commissie W&E elk jaar meer deelnemers bij het NNK en ZNK te mogen verwelkomen. Dat moet mogelijk zijn met een aantal van ongeveer 400 actieve wedstrijdboksers. Aan de organisaties van het NNK en ZNK zal het niet liggen, de voorbereiding is al geruime tijd in volle gang. Binnenkort zullen alle verenigingen die lid zijn van de NBB een aantal posters en flyers ontvangen met de aankondiging van het toernooi en de locaties waar de wedstrijden worden gehouden.

Inschrijven voor NNK en ZNK kan via het volgende emailadres: info@boksen.nl via het inschrijfformulier in de bijlage en op de site.

Iedereen wordt een mooi  en sportief toernooi toegewenst en “may the best Woman or Man win!”. 

Hans de Bruijn

Secretaris WenE

Downloaden (XLS, 6KB)

 

Nieuwe aanpak van ALV op zaterdag 8 november

De voorbereiding op de ALV van zaterdag 8 november wordt anders aangepakt dan in voorgaande jaren. Het bestuur wil de betrokkenheid bij de leden voor de boksproblematiek stimuleren. Daarom zullen in de komende drie weken zeven belangrijke onderwerpen vooraf goed toegelicht worden.

Hiermee wil het bestuur haar ambities kenbaar maken, maar tevens ook waar het beleid van de Nederlandse boksbond zich in de periode 2015-2016 zou moeten toespitsen. Kortom, u wordt beter op de hoogte gehouden van de plannen voor het Nederlandse boksen en we hopen zo te bereiken dat u de ALV bezoekt en er actief aan deelneemt. Laat uw stem horen, geef aan wat beter kan en wat goed is en help het bestuur de juiste beslissingen te nemen. U bent aan zet!

De volgende zeven onderwerpen zullen in de komende drie weken volgens een vastgesteld tijdspad behandeld worden.
1. Overzicht beleid van de topsport: heren, dames en jeugd
2. Begroting 2015 in combinatie met plannen voor recreatiesport: graduaties (gele en zwarte handschoen) en andere producten voor recreanten in samenwerking met commerciele partners
3. Aanpassing en uitbreiding wedstrijdklassen: het invoeren van een startersklasse.
4. Update Commissie Opleidingen: met of zonder AIBA-ster aan de ring en invoering van een kwaliteitsregister voor trainers
5. Contributie nieuwe stijl: start pilot in 2015
6. Kansen voor gemeentelijke boksvoorzieningen: toelichting op Boksen in Rotterdam
7. Wedstrijdorganisatie: EK vrouwen 2016, interlands en opzetten van stedencompetitie

Voor de ALV van de Boksbond zullen alle aandachtspunten nog eens beknopt worden weergegeven in de maandelijkse nieuwsbrief om er zeker van te zijn dat alle leden volledig geïnformeerd zijn. Iedereen is van harte welkom op zaterdagochtend 8 november.

Boris van der Vorst
Voorzitter Nederlandse Boksbond

Topsport maakt goede ontwikkelingen door

NOC*NSF en Papendal hebben een boksprogramma ingericht op Papendal. Louis Wijdenbosch werd aangetrokken als technisch directeur terwijl Nigel Davies als bondscoach aan het werk ging, met een focus op de damesselectie op Papendal. De Boksbond speelde maar een beperkte rol in het project.

Het project op Papendal moet leiden tot deelname van de damesboksers aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Eén van de belangrijke kandidaten is Nouchka Fontijn. Zij won dit jaar het Europees Kampioenschap (75 kg) en een belangrijk internationaal toernooi in Turkije. Er gaat een grote afvaardiging van de dames naar de wereldkampioenschappen die in November 2014 in Korea worden gehouden. Liefst 5 dames en 3 begeleiders.

Kort geleden hebben de beide eerste partijen aan de Boksbond gevraagd of zij weer de verantwoordelijkheid zou willen nemen voor het Technische Beleid. Overleg tussen een groot aantal Nederlandse trainers heeft ertoe geleid dat de technische leiding onder eerste verantwoordelijkheid staat van Hennie van Bemmel, Ton Dunk en André de Klerk. Het eerste contact met Nigel Davies en NOC*NSF en Papendal heeft plaatsgevonden.

Gelet op de goede prestaties van de Nederlandse mannenboksers met o.a. de 5e positie van Peter Mullenberg op de wereldranglijst, na het behalen van het WK bij de militairen en de uitstekende prestaties van hem, Enrico la Cruz en Max van der Pas op internationale toernooien, wil de Boksbond zeker meer aandacht geven aan het herenboksen.
Aan het drietal is gevraagd ook eens te kijken naar de totale aanpak van het boksen.

Na het WK dames vindt er overleg plaats tussen NOC*NSF, Papendal en de Boksbond. Vanuit de Boksbond zal worden onderzocht in hoeverre het trainingscentrum Papendal ook voor de heren en mogelijk jeugd worden gebruikt. Uiteraard worden de leden via de nieuwe website op de hoogte gehouden.

Peter Bonthuis,
Directeur Boksbond

Plan voor het bevorderen van het recreatieboksen

Bepaalde zaken waar het bestuur van de Nederlandse boksbond mee bezig is blijven vaak onderbelicht. Maar ze zijn van wezenlijk belang voor de toekomst van ,onze’ sport. Welk beleid stippel je uit? Hoe geef je een nieuwe impuls aan het boksen? Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om duidelijk te maken aan de verenigingen waarom het belangrijk is om lid van de Nederlandse Boksbond te zijn/worden. Onder andere het zichtbaar maken van wat een organisatie doet en de voordelen die dat met zich meebrengt. In 2015 zal daar extra aandacht aan worden besteed. Ook wil het bestuur de ontwikkeling van het recreatie-boksen gaan bevorderen. We zijn in gesprek met een commerciële sportorganisatie (circa 200 locaties in Nederland) die, met erkende bokstrainers van de Boksbond, specifieke bokstrainingen wil aanbieden voor beginners. Het doel van deze samenwerking is, naast additionele opbrengsten, om het boksen onder de aandacht te brengen bij een brede doelgroep en het doorstromen van beginnende boksers te realiseren naar onze verengingen.

De volgende plannen zullen verder worden besproken tijdens de ALV:

 • Herintroductie van graduatie-examens (geel tot zwarte Bokshandschoen);
 • Ieder lid (dus ook recreanten) ontvangen een lidmaatschapskaart met diverse voordelen;
 • Nieuwe website met een verengingspagina om zich beter kunnen presenteren aan (toekomstige) leden;
 • Uitrol van VSK-keurmerk, exclusief voor verengingen die lid zijn van de Boksbond;
 • Ondersteuning vanuit de Boksbond voor samenwerking met gemeenten (blauwdruk Rotterdam Boxing);

Kom vooral naar de ALV om mee te beslissen over bovenstaande plannen en/of breng aanvullende ideeën in waarmee de vereniging recreanten langer kan binden.

Rob van de Watering
Penningmeester

Startersklasse toegevoegd aan wedstrijdklassen

Ontwikkelingen moeten soms worden bijgesteld. De wedstrijd en evenementen commissie (WenE) heeft vorig jaar besloten om de C-klasse en de klasse voor nieuwelingen te laten vervallen en het te houden bij de A- en B- klasse. Inmiddels is in overleg met het Hoofdbestuur van de Nederlandse Boksbond vastgesteld dat om er behoefte bestaat om een startersklasse in te stellen, om de drempel naar het wedstrijdboksen de verlagen. Als Wedstrijd en Evenementen commissie luisteren we naar de leden van de  Nederlandse Boksbond en wegen alle vragen en goede suggesties af en honoreren vanzelfsprekend de voorstellen als we ervan overtuigd zijn in het belang van de bokssport te handelen en uiteraard voldoen aan de AIBA reglementen. Indien de algemene najaarsvergadering op 8 november akkoord gaat, ligt het in ons voornemen om een Startersklasse in te voeren. De klasse indeling ziet er dan als volgt uit: Startersklasse : 0 tot en met 6 gebokste wedstrijden B klasse:           7 tot en met 15 gebokste wedstrijden A klasse:           16 of meer gebokste wedstrijden Let op! Kickbokswedstrijden gelden als bokswedstrijden en zal dus ook zo worden ingedeeld in de te bepalen klasse. Als een ex kickbokser een licentie aanvraagt zullen deze eerst beoordeeld worden door de District Technische Commissie ( DTC ) van het district waarin de opgegeven vereniging zich bevindt om zo de indeling te bepalen. Voor inschrijven NNK/ZNK geldt: Startersklasse B Klasse A Klasse Het NNK/ZNK is voor alle categorieën van Scholieren tot en met Elite. Voor meedoen aan NK geldt: B klasse A klasse Het NNK/ZNK is voor alle categorieën van Scholieren tot en met Elite. Hiertoe is besloten om zo de titels op juiste waarde neer te zetten De beste vier boksers van NNK en de beste vier boksers ZNK in de A en B klassen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het NK. Zij worden ingedeed in groepen van acht personen. Is het aanbod van acht boksers vanuit NNK/ZNK er niet dan zal de organisatie van het NK boksers uitnodigen die in voldoende mate geklasseerd en gekwalificeerd zijn om deel te mogen nemen aan het NK. Voor het NK is inschrijven dus niet mogelijk, dit gaat op uitnodiging. Met ingang van het wedstrijdseizoen 2013/2014 komen alle klassen uit in het NNK/ZNK en NK dit houdt in dat Scholieren, Cadetten, Jeugd en Elite voor zowel jongens, meisjes, dames en heren zullen uitkomen in het toernooi en dat er geen aparte kampioenschappen meer worden georganiseerd voor de diverse categorieën. Tevens zullen weer aspiranten dagen georganiseerd gaan worden vanaf 1-1-2015 ter bevordering van het wedstrijdboksen voor scholieren, cadetten en jeugd. We gaan er met dit voorstel vanuit dat dit gedragen wordt door alle trainers en boksers die zijn van de Nederlandse Boksbond. En hopen dat het aanbod van boksers en wedstrijden en het niveau hiermee zichtbaar omhoog gaat. Met deze duidelijke indeling hopen we het aantal terugtrekkingen en discutabele afzeggingen van boksers opgesteld in een wedstrijdprogramma te reduceren en het organiseren van een wedstrijd of evenement aantrekkelijker te maken.

Alex van Klooster

Voorzitter Wedstrijden en Evenementen

 

Status AIBA Opleidingen trainer/coaches van Boksbond

Sinds enige tijd horen de trainer/coaches die internationaal actief zijn te beschikken over een AIBA trainer/coach accreditatie. Deze accreditatie kent verschillende niveaus en wordt vertaald in een sterren status. Voor nationale wedstrijden zoals het NK dienen de trainer/coaches minimaal te beschikken over een * sters AIBA accreditatie. Voor het aankomende NK zal hier dispensatie voor moeten worden verleend.

Om hier in de toekomst goed op te anticiperen zijn de navolgende acties relevant;

 • Verzorgen van een AIBA internationale cursus, welke is gepland voor november (voor de actieve trainer/coaches van dit moment)
 • Beoordeling van de nationale trainer/coach opleiding welke is gecertificeerd volgens het NOC*NSF door AIBA
 • Voorstel accrediteren van de trainer/coach opleiding door AIBA met een ster(ren)
 • Het verlenen van dispensatie voor het NK van 2014
 • Opleiden van trainer/coaches die actief willen zijn voor het NK van 2015
 • Opleiden van trainer/coaches op basis van vrije inschrijving
 • Vastleggen van de licenties van de trainer/coaches in de AIBA database door ons bondsbureau

 

Tijdens het bezoek van Boris van der Vorst aan het AIBA congres zal het opleiden van onze trainer/coaches en scheidsrechters een van de belangrijke gespreksonderwerpen zijn. Tijdens de ALV zal hierop vanuit de commissie opleidingen een toelichting worden gegeven.

René Braad

Voorzitter cie opleidingen

Test met contributie-bijdragen

Er is veel onvrede bij de aangesloten verenigingen van de Nederlandse boksbond over de hoogte van de jaarlijkse contributie. Voor vooral kleine verenigingen is het bedrag bijna niet op te brengen en de meest gehoorde klacht is dan ook “wat krijgen we er eigenlijk voor terug”. Maar ook bij de bond leven zorgen, want zelfs bij ongewijzigd beleid zullen we in de komende jaren in de financiele problemen komen. De ondersteuning vanuit NOC/NSF staat onder druk. Dit lijkt structureel. Daarom werkt het bestuur van de boksbond aan nieuwe voorstellen die enerzijds voldoen aan de wensen van de verenigingen en anderzijds onze inkomsten evenwichtiger maken. 2015 staat dan ook te boek als een overgangsjaar waarin we een en ander willen gaan uittesten.

Met maximaal tien verenigingen willen we een “pilot” opzetten waarbij onderscheid wordt gemaakt in de contributie-bijdrage van verenigingen met uitsluitend recreanten en verenigingen met een wedstrijdsectie.

Voor verenigingen wordt het interessant om aangesloten recreanten op te geven als lid van de bond omdat er een “kick back” naar de vereniging komt. Ook gaat de bond de al eerder gememoreerde loyalty card  introduceren.

Bij het slagen van deze test gaat deze nieuwe regeling voor alle verenigingen gelden, waarmee hopelijk weer een flinke stap voorwaarts wordt gezet.

Ronald Blom

Vice-voorzitter van de Nederlandse boksbond

Opnieuw kandidatuur voor EK vrouwen

Een bond die de ambitie heeft om promotie voor ,onze’ sport te maken via het binnenhalen van internationale kampioenschappen heeft tijd nodig. Kandidaat stellen moet meestal een of twee jaar van te voren worden aangekondigd en daarna begint het samenstellen van de begroting, het aftasten van de subsidie-mogelijkheden en het instellen van een haalbaarheidsonderzoek. De Nederlandse Boksbond zit middenin zo’n omvangrijk proces en is voornemens opnieuw een gooi te doen aan het ,veroveren’ van het Europees kampioenschap vrouwen in 2016. Het organisatiecomité heeft al verkennende besprekingen gevoerd met Rotterdam Topsport en de Europese afdeling van de wereldbond (AIBA) geïnformeerd over ons plan in voorbereiding. We zijn het helemaal eens dat het logischer zou zijn geweest na het EK vrouwen (2011) en het EK jeugd (2013) te kandideren voor het Europees kampioenschap mannen of het wereldkampioenschap vrouwen. Die opbouw zou vanzelfsprekend zijn geweest. Maar wie zich verdiept in de mogelijkheden van deze prestige-projecten merkt al snel dat de concurrentie in alle hoeken van de wereld de kop opsteekt, geld geen enkel probleem is voor deze gegadigden, of het nou gaat om een hosting-fee van 100.000 USA dollars of meer. Voor bonden als Azerbeidjan maakt dat helemaal niets uit.

De Nederlandse boksbond wil op de ingeslagen weg doorgaan en vindt de organisatie van het EK vrouwen een goede voortzetting van het Papendal-project, dat sinds vorig jaar rondom Nouchka Fontijn werd opgezet. Dat evenement is voor een klein boksland als Nederland te betalen (hosting-fee van 25.000 euro buiten alle andere kosten) maar inmiddels telt voor het EK vrouwen ook dat er meer kapers op de kust zijn. Vier jaar geleden was het boksen voor vrouwen nog niet Olympisch en was de belangstelling gering om een officieel kampioenschap te organiseren. Dat ligt nu anders. Derhalve komt men een duistere wereld van internationale lobbyisten/ bondsofficials terecht. Ze spelen desgewenst elkaar de bal toe. Nederland zit dan niet op de voorste rij. Op een enkele uitzondering na zijn we nauwelijks vertegenwoordigd in de AIBA-commissies en ook niet in die van de Europese afdeling. Maar goed, een bond die het niet probeert zal nooit slagen. Begin 2015 moet het officiële bid worden opgemaakt en verzonden.

Ook het invoeren van de officiele interland-wedstrijden heeft alle aandacht. Vroeger werd door de Nederlandse boksbond een paar keer per jaar een landenploeg uitgenodigd. Van die internationale wedstrijden ging een grote publicitaire waarde uit. Zoals in andere takken van sport maakte de televisie opnames daarvan. Het krachtsverschil met het buitenland werd onder een vergrootglas gelegd. Nu het mannenboksen onder aanvoering van Peter Mullenberg, Enrico la Cruz en anderen extra aandacht trekt, ligt het in de bedoeling om interlandwedstrijden te gaan uitschrijven in de nabije toekomst. Dat zou een waardevolle bijdrage zijn aan het promoten van ,onze’ sport.

Hans de Bruijn

Event-manager

 

Doe mee aan de verkiezing Vereniging van het Jaar.

Zet jouw vereniging in de schijnwerpers!
Laat zien hoe gaaf jouw vereniging is. Doe mee aan de verkiezing Vereniging van het Jaar. Alle sport-¬ en cultuurverenigingen in Nederland worden uitgedaagd om zich te nomineren en hun unieke verenigingsverhaal te delen via www.verenigingvanhetjaar.nl.
De sport- en cultuurverenigingen met de meeste stemmen en hoogste beoordeling worden beloond met mooie prijzen zoals Masterclasses van professionals die de vereniging verder helpen. Bovendien maakt een productiemaatschappij een professionele promotiefilm om de vereniging extra in de schijnwerpers te zetten.
Dus meld je vereniging aan en zet jouw club in de schijnwerpers! Aanmelden kan tot 9 april, daarna kan er op jouw vereniging gestemd worden. Voor het werven van zo veel mogelijk stemmen, kun je gebruik maken van gratis promotiemateriaal op de website. Mensen die hun stem uitbrengen op jouw vereniging maken ook kans op leuke prijzen.
Voor meer informatie, nomineren en stemmen kijk op:www.verenigingvanhetjaar.nl
Volg de verkiezing via: YouTube | Twitter | Instagram | Facebook
Deze verkiezing is een initiatief van NOC*NSF, Kunstbende en LKCA samen met de Rabobank. De verkiezing heeft als doel de kracht van de sport- en cultuurvereniging bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten.

Nouchka Fontijn de sterkste op Feliks Stamm toernooi in Warschau

Dat de Schiedamse bokser Nouchka Fontijn nog steeds in vorm is, heeft zij laten zien op het toernooi om de Feliks Stamm Memorial in Warschau Polen. De zilveren medaille winnares van Rio de Janeiro versloeg in de finale van de klasse tot 75 kilo met maximale cijfers de Duitse Sarah Scheurich. Tevens viel haar de eer te beurt tot de beste vrouwelijke bokser uitgeroepen te worden.

Nouchka Fontijn in finale Feliks Stamm

Nouchka Fontijn heeft de finale bereikt van het Feliks Stamm Memorial toernooi in Warschau Polen. De Schiedamse won van de Poolse Wojcik Elzbieta. In de eindstrijd ontmoet zij de Duitse Sarah Scheurich, die de baas was over de Amerikaanse Graham Naomi. Bea Dudekova werd eerder uitgeschakeld door de Filipijnse Nestly Petecio. Het deelnemersveld bestaat uit 98 heren en 46 dames.

Vier trainers in Italië op sterren-cursus


Vier Nederlandse trainers zijn in Italie op weg naar hun tweede ster! In Assisi volgen Sayit Yanik, Dis Paulussen, Husnu Kocabas en Dirk Chevalking een intensieve cursus om onder meer hun technische en tactische coachingvaardigheden verder te ontwikkelen, regelkennis te verdiepen en een uitgebreid trainingsprogramma op te kunnen zetten. De trainers kunnen hierdoor boksers optimaal prepareren voor internationale wedstrijden. Zij werden gisteren ontvangen door de EUBC-president Franco Falcinelli en de burgermeester van Assisi. In het internationale trainersgezelschap bevinden zich diverse olympische kampioenen, onder wie Roberto Camarello.

Topprestatie van Enrico Lacruz in Finland

Enrico Lacruz heeft het prominente Gee Bee toernooi in Finland op zijn naam geschreven. Hij was de sterkste in zijn klasse en werd ook uitgeroepen tot de technisch beste bokser van iedereen. Dit is het zoveelste bewijs dat Enrico Lacruz het grote talent voor de toekomst van het Nederlandse boksen is.
In de finale kwam hij uit tegen de Ukrainer Stanislav Batil. Het werd een indrukwekkend gevecht waarin hij met 4-1 zegevierde. Artjom Kasparian en Jaber Dahou maakten ook deel uit van de Nederlandse afvaardiging. Zij verloren. Het deelnemersveld telde in totaal 76 heren en 4 dames (60) uit 16 landen.

Limburgse boks(t)rots met Cubaanse touch

Al jaren schitteren de boksers van het Heerlense Olympia 75 op (prof)boksgala’s in binnen- en buitenland. Olympia 75-vechters als Gevorg Katchikian, Somay Bilal, Xavier Kholen en Ricardo Snijders hebben een specifieke stijl, ze bewegen goed in de ring en hebben een explosieve stoot. Aankomende zaterdag neemt de selectie van het Nederlandse Windmill-team, dat meedoet aan de Duitse Oberliga, het een Euroregio-team dat grotendeels afkomstig is uit de stal van Olympia 75.
Tijd om eens met collega bestuurslid Alex van Klooster op bezoek te gaan bij de Limburgse boksschool, die al bijna 30 jaar wordt gerund door vakman Patrick Driessen en zijn onmisbare collega-trainer Danny Timmers.

Patrick Driessen was in de jaren’80 een gerenommeerde a-klasse bokser in een zwaar bezette zwaargewichtsklasse, met concurrenten als Arnold Vanderlyde en Willem Gerritsen. Toen ome Hendrik Frijters, de oprichter van Olympia 75, in 1989 overleed, nam de destijds pas 24-jarige Driessen de boksschool over. En hij ging niet over één nacht ijs. In de jaren die volgden, verdiepte hij zich in trainingsmethoden. Zo zocht hij contact met boksmekka Cuba, waar hij in 2003 op stage ging bij grondlegger en oud-bondscoach Professor Jesus Domingos García.

Op Cuba leerde Driessen alles over verplaatsen, pivoteren en wegdraaien. Dat is duidelijk terug te zien in de training, waar enorm veel aandacht wordt besteed aan voetenwerk. Elk jaar organiseert Olympia 75 een clinic voor boksend Nederland met de Belgische ‘boks-Cubaan’ Jo de Vrieze. Die laat met veel passie zien waarom Cubaanse boksers moeilijk zijn vast te zetten in de ring, maar hun tegenstander wel goed in de hoek kunnen krijgen en vervolgens gaten in hun dekking maken. De training in Cubaanse beweeglijkheid combineert Driessen met functionele krachttraining die zorgt voor de explosieve knock-out stoot die kenmerkend is voor de boksers van Olympia 75. Absoluut hoogtepunt was het profgevecht van Gevorg in Las Vegas.

Binnen district Zuid werkt Patrick Driessen samen met de andere Limburgse en Brabantse verenigingen en hij is actief in het districtsbestuur met onder meer Jeremie Besson en Wim Dieckman. Elk jaar organiseert Olympia 75, met ondersteuning van hoofdsponsor Weening Strafrechtadvocaten, spectaculaire gala’s met eigen (prof)boksers. Groot talent van de club is Patrick’s zoon Savon, genoemd naar de legendarische Cubaanse zwaargewicht die driemaal olympisch goud veroverde. Savon Driessen schittert tegenwoordig op de jeugddagen en we gaan vast nog meer van hem horen.

In Heerlen en Limburg heeft de bokssport een prima vertegenwoordiging, dankzij Patrick Driessen en Olympia 75!

Verliespartij voor Brian Vossen in Hongarije

Een Nederlandse afvaardiging neemt deel aan het 68e Gergely Bornemissza toernooi in Hongarije: Brian Vossen verloor met punten van de Deen Sebastian Terteryan. Woensdag bokst ook Cas van Peer tegen een andere Deen Nikolai Terteryan.

Boksers gevraagd voor NABA gala op 15 april

Zondag 15 April organiseert boksvereniging NABA voor de 3e keer het 024-Boxing event in Nijmegen.
Voor dit evenement zijn wij op zoek naar boksers. Opgave via keesesveld@live.nl, onder vermelding van leeftijd, gewicht, aantal wedstrijden.
Wij zien de opgaven graag tegemoet.

.

Eervolle vermeldingen voor Chelsey en Cas

Het boksen staat in Roosendaal hoog op de kaart. Chelsey Heynen werd uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar en Cas van Peer tot sporttalent van het jaar. Wel een bewijs dat er hard wordt gewerkt in deze regio aan een veelbelovende toekomst

https://www.facebook.com/boris.vandervorst/videos/1679726825436175/

Highschool of Boxing jaagt Olympische boksdroom na!

De Highschool of Boxing heeft de beschikking over een sfeervolle ruimte, op het voetbalcomplex van Alliance. Belangrijker nog is dat deze boksschool een bijzondere trainer heeft, in de persoon van Waleed Shekho. Neem Rick de Nooijer, die stapt maar liefst vier keer per week in de trein van Middelburg naar Roosendaal, voor een training van Waleed. Bij de Highschool of Boxing krijgt hij bovendien de gelegenheid om te sparren met klasbakken uit de nationale selectie, zoals Max van der Pas en Roy Korving. Rick is niet de enige die graag met Waleed traint, ook de jeugdige talenten Cas van Peer, Bryan Vossen en Willem Jongmans komen naar de Highschool of Boxing, om klaargestoomd te worden voor buitenlandse toernooien. Alles ademt toewijding, discipline en ambitie, de noodzakelijke ingrediënten om topprestaties te leveren.

Boksen is de grote passie van trainer Waleed. Zijn hele leven heeft de geboren Syriër gebokst. In Syrië heeft Waleed in het nationale team getraind, onder een Russische en Cubaanse coach. Na zijn carrière als bokser wilde hij graag trainer worden en heeft in Syrië de eerste damesploeg begeleid. Ruim voor de burgeroorlog heeft de liefde hem naar Nederland gebracht, waar hij al snel aansluiting zocht bij de Boksbond. De afgelopen jaren heeft Waleed bondscoach Hennie van Bemmel ondersteund bij de training van de nationale selectie op Papendal en bij buitenlandse reizen. Als erkenning voor zijn enorme inzet is hij door de Boksbond gekozen tot Bokstrainer van 2017.

In Roosendaal heeft Waleed sinds een jaar een eigen trainingsruimte, onder de vlag van Aleco en dankzij de geweldige ondernemers Andy van Peer en Mike Jongmans. Die eigen ruimte stelt Waleed in staat om zijn visie uit te dragen. De groepsgrootte is overzichtelijk, zodat er voldoende ruimte is om elke bokser persoonlijke aandacht te geven. Waleed is erg op techniek gericht in zijn trainingen, onder meer met behulp van videoanalyse, maar combineert dat met kracht- en conditietraining waarmee hij in West-Europa extra ervaring heeft opgedaan.

De doelstelling met Highschool of Boxing in Roosendaal is om Nederlandse boksers op te leiden voor het grote werk: de Olympische Spelen. Een prachtig project om in de gaten te houden!

Boris van der Vorst
Voorzitter Nederlandse boksbond