Op bezoek bij beroemde Italiaanse boksclub in volkswijk

De betrokkenheid van het vooruitstrevende bestuur van de Nederlandse boksbond is groot. Voorzitter Boris van der Vorst reist geregeld stad en land af, vaak met bestuurslid Alex van Klooster, om tijdens deelname aan de trainingen de wensen van de achterban aan te horen, penningmeester Rob van de Watering bewaakt – met zorg, dat wel – de centjes en vice-voorzitter Ronald Blom is portefeuillehouder van de goed functionerende commissie opleidingen en scheidsrechterszaken, Pelle Tuinenburg behartigt allerlei juridische kwesties – voor zover dat nodig is. Algemeen directeur Peter Bonthuis en bureau-directeur Paul Hartog ordenen allerlei lopende zaken en betrekkingen met koepelorganisaties. De nieuwe secretaris Julie Hallie, ook actief wedstrijdbokser, werkt een plan voor de nieuwe media uit. Ieder voor zich laat blijken dat hem of haar het boksen na aan het hart ligt.

Pelle Tuinenburg deed dat de afgelopen dagen op een aparte manier. Hij moest in Rome zijn maar vond nog tijd om zijn passie op z’n Italiaans te benaderen. Hij bracht een bezoek aan een beroemde boksclub in de volkswijk Trastevere. De foto’s en de video geven een mooie nostalgische impressie

 

Rome2Rome1