Geslaagde graduatie-examens in district Noord

In de gezellige Aubussonhal van de B.V. Assen werden afgelopen zaterdag 5 maart de noordelijke graduatiee-examens gehouden. Onder het oog van vele clubgenoten, vrienden en familie deden totaal 27 boksers uit Groningen Friesland en Drenthe hieraan mee.

13 deelnemers voor de gele handschoen en voor de oranje handschoen hadden zich 14 deelnemers aangemeld.

Onder de bezielende leiding van de nieuwe trainers Yvonne van der Ley en Harmen Siepel werd het examen gehouden, 3 DTC  leden van Noord , Bernard Jansen , Henk Tammes en Dick Zwiers waren mede als examinatoren van de partij.

Uiteindelijk konden aan 25 van de 27 deelnemers het diploma worden uitgereikt,, twee zullen de gele handschoen nogmaals moeten oppakken.

Al met al zeker een goed verlopen vervolg op de vorig jaar ingezette start met het examen voor de gele handschoen in Groningen. Na de evaluatie, en al lerend van enkele verbeterpunten kijken we al weer uit naar het volgende examen, waarin de groene handschoen dan een rol gaat spelen.

Dick Zwiers

Graduatie-examens Noord