Boksen op programma European Games 2019, als Nederland zich kandidaat stelt

Een extra ledenberaad van het NOC*NSF over de mogelijke komst van de European Games naar Nederland in 2019 was maandag 13 april noodzakelijk omdat de Sportbonden in het algemeen verontrust hadden gereageerd op het feit dat ze niet of nauwelijks in het proces betrokken te zijn geweest. Voorzitter André Bolhuis heeft met een goede presentatie de meningen van de sportbonden, met wat nuances, weer gelijkgestemd. Het boksen is als een van de voorlopig twaalf sporten opgenomen in het programma voor de European Games. Rotterdam is hiervoor kandidaat. Het bestuur benadrukt dat NOC*NSF op geen enkele wijze financieel betrokken zal zijn of risico zal lopen bij het evenement.