2015 MOET HET JAAR VAN DOORPAKKEN WORDEN

Mijn nieuwjaarwens, als voorzitter van de Nederlandse Boksbond is: 2015 wordt het jaar van (gezamenlijk) doorpakken! Het bestuur heeft in anderhalf jaar tijd een solide basis gelegd voor de nabije en verre toekomst en tegelijkertijd zijn we ambitieus aan de slag gegaan met de dagelijkse uitdagingen.Veel ontwikkelingen worden komend jaar niet alleen uitgevoerd, maar ook voor iedereen zichtbaar. Dat heet doorpakken!

Anders gezegd: woorden omzetten in daden. Elk bestuurslid is er op zijn specifiek terrein intensief mee bezig, in de overtuiging dat de Nederlandse Boksbond naar een hoger plan getild moet worden. Het is een onomkeerbaar proces met beleidsvoornemens die er niet om liegen. En dat past ook bij de internationale ontwikkelingen in de AIBA, waar we als nationale Boksbond bij willen aansluiten.

Besef wel dat alle ambitie van het bestuur breed gedragen moet worden. Mooie plannen maken heeft geen enkele zin als de achterban passief blijft. Maar daar zit gelukkig verbetering in. Het onderlinge begrip is duidelijk toegenomen. De boksclubs, maar ook de individuele leden, stellen zich steeds meer open voor de visie van de bond. De volgende stap moet zijn, stel je nog actiever op, denk mee en lever een bijdrage.

Ieders input is van groot belang en hebben we keihard nodig. Draag het enthousiasme voor de bokssport uit. Neem bij voorbeeld zitting in de karig bezette commissies van de Nederlandse Boksbond. Help de bond mee met doorpakken.

Ons sportieve succes moet hierbij gekoesterd worden. Nouchka Fontijn en Peter Mullenberg komen voor het eerst sinds de Spelen 1992 in de buurt van Olympische kwalificatie. Als dat lukt kan er een wervelende inspiratie van uitgaan. De Nederlandse Boksbond gaat dan ook weer meetellen in de topsportwereld.

 

 

Om een indruk te geven met welke zaken het bestuur bezig is, zet ik de beleidsvoornemens met een korte toelichting graag op een rij:

  • De loyalty-kaart met korting op vele producten voor alle leden wordt in deze nieuwsbrief geintroduceerd. Op het vlak van sponsors moeten nog flinke stappen worden gezet.
  • De verbetering van het communicatie-traject is grotendeels gerealiseerd met een nieuwe website, een nieuwsbrief en uitwisseling op social media.
  • De relatie met NOC NSF is goed. Na het vertrek van bondscoach Nigel Davies en het gestopte Papendal-project zal onder leiding van Hennie van Bemmel (in directe samenwerking met Ton Dunk en Andre de Klerk) een nieuw Olympisch topsportplan worden samengesteld.
  • Talentontwikkeling krijgt gestalte in Rotterdam en Roosendaal (Aleco). Gestreefd wordt naar het opzetten van nog twee regionale opleidingscentra.
  • Nieuw wordt het invoeren van een startersklasse voor beginnende boksers om de drempel naar de B-klasse te verlagen. Ook wordt een begin gemaakt met een opzetten van een database voor wedstrijduitslagen en recordlijsten. De wedstrijd- en evenementencommissie bestrijdt met succes de vrijblijvendheid onder een deel van de trainers en boksers met een sanctiebeleid.
  • De Boksbond zal in aansluiting op de beleidsvoornemens van de AIBA de introductie van AIBA Profboksen in 2015 onderzoeken, ook om gemengde gala’s weer mogelijk te maken.
  • De commissie opleidingen heeft een uitgebreide toelichting gegeven op de najaarsvergadering en functioneert naar volle tevredenheid. De Boksbond heeft daarom Rene Braad voorgedragen voor internationale vertegenwoordiging bij de AIBA.
  • In het kader van activiteiten voor recreanten worden gradueringsexamens afgenomen. Verder wordt een landelijk programma van White Collar Boxing samengesteld en het veteranen- en aspirantenboksen moet grotere aandacht krijgen.
  • In 2014 is de eerste doelstelling van 4.000 leden gehaald. Eind van het jaar moet het ledental stijgen naar 7.500 door o.a. een experimentele samenwerkingsovereenkomst met Optisport.
  • Tot slot: de Nederlandse Boksbond stelt zich kandidaat voor de organisatie van het Europees kampioenschap voor dames in 2016.

Kortom, genoeg te doen en laten we gezamelijk 2015 tot een succesvol jaar gaan maken!

Boris van der Vorst,

Voorzitter Nederlandse Boksbond

Een bond met meerwaarde en meer leden