De tien geboden voor het jeugdboksen

Op 11 oktober 2016 heeft het bestuur van de boksbond het jeugdboksen (t/m 14 jaar) een nieuwe
impuls gegeven. Op suggestie van de scheidsrechters&jury-commissie, en na overleg met de
medische commissie, de bondscoach en andere technische sleutelfiguren heeft de federatie
besloten de tien (10) geboden voor het jeugdboksen in te voeren.
Doelstellingen zijn;
-de jeugd verantwoord te laten deelnemen aan de wedstrijdsport;
-tegemoet te komen aan mogelijke bezwaren vanuit medisch-ethisch perspectief die samenhangen
met het stoten naar het hoofd;
-de gerichte ontwikkeling van jong talent te stimuleren zodat zij zich snel kunnen aanpassen aan
de AIBA-scoringscriteria vanaf 15 jaar.
De maatregelen bewerkstelligen dat de scheidsrechters bij de jeugdwedstrijden de functie van een
spelbegeleider krijgen, en de jury punten dient te geven voor hoofdzakelijk techniek/tactiek op
zowel aanvallend als verdedigend terrein. Daarnaast worden punten gegeven voor bijvoorbeeld
het opvolgen van specifieke instructies van trainers/coaches en (vooral van) de scheidsrechter (als
dat nodig mocht zijn).
De scheidsrechters & jury-cie. heeft inmiddels besloten de wedstrijden bij het jeugdboksen extra te
ondersteunen door naar die wedstrijden uitsluitend de hoogst geklasseerde en/of meest geschikte
scheidsrechters af te vaardigen.
De maatregelen zullen binnenkort verder worden besproken in een applicatie/workshop
‘jeugdboksen’ die open zal worden gesteld voor in ieder geval trainers/coaches, scheidsrechters
en DTC leden. In de applicatie zullen de achtergrond en doelstellingen worden besproken, op
welke wijze deze maatregelen de ontwikkeling van het jeugdboksen positief zullen beïnvloeden en
hoe de jeugd het beste kan worden klaargestoomd voor deze wedstrijd